TEESIT

Uutta kautta kohti!  Valtuustokausi  2017-2020 on historiallinen kun noin puolet kuntien tehtävistä eli sote-asiat siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle. Tulevaisuuden kaikille hyvä kunta huolehtii kasvatuksesta ja sivistyksestä, elinvoima- ja elinkeinopalveluista, vapaa-ajan palveluista, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidosta sekä kuntasuunnittelusta ja  –tekniikasta.  Kolme kautta valtuutettuna ja niiden myötä monet eri luottamustehtävät ovat tuoneet mukanaan laajan kokemuspohjan ja verkostot. Uskon niistä juontuvan hyvät eväät toimia jatkossakin kun yksi maamme historian suurimmista kunnallishallinnon uudistuksista asemoi kunnat uudelleen. Kaikille hyvä Vihti tehdään yhdessä.

Vauras Vihti

Vihdissä on rakennettu ja edelleen rakennetaan uusia kouluja ja päiväkoteja, liikuntapaikkoja sekä kunnallistekniikkaa mm. kevyen liikenteen väyliä. Parin viime vuoden aikana vuosikymmenet jatkunut väestönkasvu on pysähtynyt. Samalla verotulot ovat vähentyneet. Vihti osana Suomea, Eurooppaa ja maailmantaloutta on saanut osansa talouden matalapaineesta muutenkin.

Tarkka menokuri käyttötaloudessa ja maltilliset, oikea-aikaiset investoinnit sekä kuntalaisten verorasituksen pitäminen kohtuullisena ovat keskeisiä asioita kuntataloutta hoidettaessa, jotta emme velkaannu yli kantokykymme ja saamme rahat riittämään palvelujen tuottamiseen.

Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja kumppanuus yrittäjien kanssa tuottaa työpaikkoja ja verotuloja ja sitä kautta varoja kunnan toimintojen järkevään hoitoon. Osana Vihdin kunnan kehittämistä on vahvistettava Nummelan asemaa elinvoimaisena, dynaamisena ja viihtyisänä kuntakeskuksena.

Vaikuttava Vihti

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus mullistaa kunnan toiminnan seuraavalla valtuustokaudella kun sote-palvelut siirtyvät kunnilta maakuntien vastuulle. 1.1.2019 alkaen kunnat eivät budjetoi euroakaan enää sotepalveluihin. Vihdin on tärkeä virittää omat sotepalvelunsa siihen malliin, että saamme tarvittavat peruspalvelut säilytetyksi oman kunnan alueella.

Moni asia on jo hyvällä mallilla kun kuntayhtymä Karviainen on viiden toimintavuotensa aikana kehittänyt palveluitaan kattaviksi ja kustannustehokkaiksi. Vihdin on huolehdittava, että tilat, joissa sote-palveluita tarjotaan, ovat kunnolliset ja helposti saavutettavissa. Tärkeää on saada Vihdin ääni kuuluviin myös tulevassa maakuntavaltuustossa ja siksi vaalipiirijako maakuntavaltuuston vaalissa on kannatettava asia. Valinnanvapaus tarjoaa kuntalaisille uusia vaihtoehtoja palveluiden saamiseen. Tätä kannatan lämpimästi ja kaiken kaikkiaan uudenlaisten mallien hakemista palvelutuotantoon. Unohtaa ei sovi yksilön omaa vastuuta omista valinnoistaan.

Hyvä sijaintimme ja kuuluminen metropolialueeseen takaa meille suotuisan tulevaisuuden uudellakin kuntakartalla. Tunnin junan ja Kaupunkiradan Espoo-Lohja-Salo eteenpäinvieminen ovat Vihdin tulevaisuuden menestystekijöitä. Edustus niiden pöytien ympärillä joissa näistä linjauksista päätetään on välttämätöntä.

Viihtyisä Vihti

Työpaikkojen ja laadukkaan asumisen lisääminen, liikenneyhteyksien parantaminen ja yritysmyönteisyys, hyvät vapaa-ajan palvelut, niin liikunnalliset kuin kultturellitkin, niihin panostaen ja  kaunista vihtiläistä luontoa kunnioittaen menestymme tulevaisuudessa ja teemme Vihdistä entistä paremman paikan asua, tehdä työtä ja harrastaa. Koulutus, varhaiskasvatus ja sivistys ovat keskeiset uuden kunnan tehtävät. Järkevä palveluverkko takaa mahdollisuudet laadukkaaseen opetukseen. 

Kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun kautta kunta voi vaikuttaa kansanterveyttä suosivasti mm. rakentamalla kevyen liikenteen väyliä ja liikuntapaikkoja ja nämä ovatkin uuden kunnan keskeisiä tehtäviä, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kulttuuri tuo iloa ja virkistystä monen elämään. Vihdissä tarjontaa on monipuolisesti ja paljon, vaalitaan olemassa olevaa ja luodaan uutta. Olisiko aika alkaa miettiä kunnollista konserttisalia Vihtiin, josta on lähtenyt monia valtakunnan ja maailmankin tason taiteilijoita ja uusia tulee koko ajan.

Meillä on upea luonto, markkinoidaan sitä ja Vihdin monimuotoisuutta. Turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota, poliisin näkyvyys ja katuvalot ovat kuntalaisten toiveissa kun näistä asioista puhutaan ja parannuksia onkin jo saatu mutta työtä on edelleen.