Aluevaaleja kohti

Tulin valituksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:in hallituksen jäseneksi. Luottamustehtävään perehtyminen vaatii aika ja paneutumista, olen siihen valmistautunut. Sen lisäksi että koronapandemia edelleen suuresti vaikuttaa erikoissairaanhoidon palveluiden kysyntään ja kuormittaa sairaaloita, on vireillä sote-uudistus, jonka valmistelu vaatii paljon paneutumista eri toimijoilta. Hallituksessa olemme hyvin informoituja uudistuksen etenemisestä.

Kokoomuksen Uudenmaan piiri on vahvistanut ehdokkuuteni Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen aluevaltuuston vaaleissa. Nykyisten ja aiempien luottamustehtävieni kautta minulla on pitkä kokemus ylikunnallisesta toiminnasta ja sitä kautta olen myös laajasti verkostoitunut. Työ terveydenhuollon perustasolla tottakai antaa perspektiiviä sote-asioihin.

Pidän tärkeänä lähipalveluiden säilymistä kuntalaisille, samoin monituottajamallin toteutumista palveluiden järjestämisessä. Tuen vahvasti Hammaslääkäriliiton aluevaalitavoitteita mm. oikeutta saada tarvitsemansa suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän, panostus ennaltaehkäisyyn ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön lisääminen eri keinoin kuten palveluseteleillä ja ostopalveluilla. Kela- korvausten säilyttäminen olisi järkevää, se mahdollistaa paremman pääsyn hoitoon sellaisiin palveluihin, jotka julkisella puolella ovat kovasti ruuhkautuneet.

Näistä ja monista muista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Hyvinvointialueille siirtyvien pelastustoimen palveluiden asioista varmasti keskustelua riittää. Koronan salliessa tavataan teltoilla!

Comments are closed.