MUISTA ÄÄNESTÄÄ ALUEVAALEISSA!

  • ennakkoäänestys 12.-18.1.2022
  • vaalipäivä 23.1.2022

Kuntavaalit 2021

Valtuustokauden 2021-2024 edellä olemme täsmälleen samassa tilanteessa kuin neljä vuotta sitten. Sote-uudistus on taas ovella ja noin puolet kuntien tehtävistä eli vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta on siirtymässä maakuntien/hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Tällä kertaa ilman valinnanvapautta ja täällä Uudellamaalla pienempään alueeseen kun Vihti kuuluisi Länsi-Uudenmaan sote-alueeseen. En itse eikä Kokoomuspuolue kannata ehdotettua mallia. Se ei ole asiakaslähtöinen, luo uuden verotuksen tason ja siirtää päätöksenteon pois vihtiläisiltä. Tavoite terveyserojen kaventamisesta ei tule toteutumaan vaan päinvastoin, ne joilla on varaa siirtyvät yksityisten palvelujen käyttäjiksi. Siten terveyserot ennemminkin kasvavat. Lisäksi uudistuksen rahoitusmalli on kestämätön. Vihdin osuus rahoituksesta on useita miljoonia euroja vähemmän varoja kuin mitä tällä hetkellä käytämme palveluiden järjestämiseen. Suuri uhka on palvelujen heikkeneminen. Paikallinen vaikuttaminen mm. kasvavan ikäihmisten joukon palveluiden järjestämiseen menetetään ja esimerkiksi oma alani, suun terveydenhuolto, on uudistuksessa jätetty lähes huomiotta. Miten se tullaan järjestämään kun kaikki pitäisi hoitua julkisen palveluntuottajan kautta joka nyt jo kärsii resurssipulasta? Onko varaa jättää hyödyntämättä yksityisen sektorin koko potentiaali ja mahdollisesti jopa aiheuttaa yritysten ja työpaikkojen menetyksiä?

Mitä sitten jää kunnan tehtäväksi jos uudistus menee läpi? Varhaiskasvatus, koulutus ja sivistys, elinvoima- ja elinkeinopalvelut, vapaa-ajan palvelut, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kaavoitus, kuntasuunnittelu ja –tekniikka sekä markkinointi. Neljä kautta valtuutettuna ja niiden myötä monet eri luottamustehtävät ovat tuoneet mukanaan laajan kokemuspohjan ja verkostot. Uskon niistä juontuvan hyvät eväät toimia jatkossakin kun yksi maamme historian suurimmista kunnallishallinnon uudistuksista asemoi kunnat uudelleen. Omat vaaliteesini on otsikoitu samoin kuin edellisissäkin vaaleissa. Kuntapolitiikkahan on pitkäjänteistä eivätkä omat tavoitteeni ole vaihtuneet mutta joiltain osin kylläkin päivittyneet.

Haluamme ihmiset jonoista hoitoon: uskomme kuntiin ja ihmisten vapauteen valita, vastustamme maakuntahallintoa. Me kokoomuksessa haluamme saada palvelut toimimaan paremmin. Meille tärkeintä ei ole se, tuottaako palvelut julkinen, järjestö vai yritys, vaan se että palveluihin pääsee.

Vauras Vihti

Vihdissä on päättyvällä valtuustokaudella rakennettu uusi Vihko-koulukeskus Vihdin kirkonkylään, useita laadukkaita liikuntapaikkoja sekä kunnallistekniikkaa mm. katuvalaistusta on uusittu. Uudenlainen Sepänpihan asuinalue Nummelassa oli menestys. Vastaavia tarvitaan lisää, jotta väestönkasvu saadaan lähtemään nousu-uralle kun voimme tarjota monipuolisia asumisvaihtoehtoja ja siten houkutella uusia veronmaksajia muuttamaan tänne. Tonttien hinnat on pidettävä kilpailukykyisinä. Uusi Etelä-Nummelan koulukeskus tarvitaan, koulun merkitys muuttajien valitessa asuinkuntaansa on merkittävä.

Kokoomus ei kannata veronkorotuksia kuten en minäkään. Muita kuntalaisten kukkarolle käyviä uusia maksuja kuten erilaisia liikenteen ruuhka- tai tiemaksuja ei tule asettaa. Tarkka menokuri kunnan käyttötaloudessa ja tarkkaan harkittujen investointien pysyminen kustannusarviossa on kaiken a ja o. Vihta-ohjelma toimii suuntaa-antavana paperina. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja kumppanuuksilla yrittäjien kanssa luodaan työpaikkoja ja verotuloja ja sitä kautta varoja kunnan toimintojen järkevään hoitoon. Tässä työssä hyödynnetään elinkeinostrategian toimenpiteitä. Uusien yritystonttien kaavoitus Hiidenlaakson ja Etelä-Nummelan alueella on edettävä ripeästi. Puhtia tekemiseen tuo toivottavasti myös uudistettava luottamushenkilöorganisaatio, jossa uutena lautakuntana elinvoimalautakunta vastaa näistä kunnan kehittämiseen olennaisesti liittyvistä asioista. Osana Vihdin kunnan kehittämistä on vahvistettava Nummelan asemaa elinvoimaisena, dynaamisena ja viihtyisänä kuntakeskuksena.

Kuntataloutta pitää hoitaa niin kuin omaakin. Velat on maksettava, enempää ei voi tuhlata kuin tienaa, pahan päivän varalle pitää säästää ja tulevaisuuteen kannattaa investoida. Me emme hyväksy leväperäistä taloudenhoitoa, jossa ongelmiin ei puututa tai asioita ei yritetä tehdä paremmin.

Vaikuttava Vihti

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus mullistaa kunnan toiminnan seuraavalla valtuustokaudella kun sote-palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Jatkossa kunnat eivät budjetoi euroakaan enää sotepalveluihin. Vihdin on tärkeä virittää omat sotepalvelunsa siihen malliin, että saamme tarvittavat peruspalvelut säilytetyksi oman kunnan alueella, toki järkevästi organisoituna. Rahat ja päätöksenteko karkaavat kauas kuntalaisesta. Uudistuksen seurauksena on vaarana kadota sosiaali- ja terveysalan pieniä yrityksiä ja siten monien naisvaltaisten alojen työpaikkoja. Vihtiläiset ikääntyvät kahdeksanneksi nopeimmin Suomessa ja hoitoa ja hoivapalveluita tarvitaan eri tuottajien tarjoamina, jotta kasvavaan palvelutarpeeseen kyetään vastaamaan. Tuleviin maakunnan eri päätöksentekoelimiin on saatava riittävästi vihtiläisiä edustajia.

Hyvä sijaintimme ja kuuluminen metropolialueeseen takaa meille suotuisan tulevaisuuden uudellakin kuntakartalla. Tunnin juna on edennyt suotuisasti. Hankeyhtiö on perustettu, oma kunnanjohtajamme on sen hallituksessa ja Vihti on päättänyt varata tässä vaiheessa tarvittavat 3,74 me rahastoon.
Kuuma-yhteistyössä samoin kuin Helsingin seudun yhteistyökokouksessa HSYKissä ja MAL-sopimusten ( maankäyttö, asuminen, liikenne) osalta tulee toimia aktiivisesti vieden omia tavoitteitamme eteenpäin. Päättyvällä valtuustokaudella näihin metropolipolitiikan asioihin ei mielestäni ole riittävästi kiinnitetty huomiota, parantamisen varaa on näillä foorumeilla vaikuttamiseen.

Tulevaisuudessa pienilmailun uudet sähköiset vaihtoehdot kuulostavat lupaavilta oman erikoisuutemme eli Nummelan lentokentän hyödyntämisessä elinvoiman vahvistajana. On selvitettävä mahdollisuus mm. ilmailulukion perustamiseen, saisimme persoonallisia ja kunnan tunnettuutta lisääviä vetovoimatekijöitä.

Me emme kysy, miten asioita voi estää, vaan miten ne voi mahdollistaa. Kunnan elinvoima ei synny keskushallinnossa, vaan se lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä – ihmisten omasta tekemisestä.

Kokoomus pitää huolen siitä, että kunta ei ajaudu näivettymisen polulle. Teemme hartiavoimin töitä, että kunnassa kannattaa tehdä töitä, yrittää ja investoida tulevaisuuteen. Me olemme kumppani ja takuuporukka sille, että kunnalla on tulevaisuutta.

Viihtyisä Vihti

Työpaikkojen ja laadukkaan asumisen lisääminen, liikenneyhteyksien parantaminen ja yritysmyönteisyys, hyvät vapaa-ajan palvelut, niin liikunnalliset kuin kultturellitkin, niihin panostaen ja kaunista vihtiläistä luontoa kunnioittaen menestymme tulevaisuudessa ja teemme Vihdistä entistä paremman paikan asua, tehdä työtä ja harrastaa. Asua siellä missä elää kuten mottomme kuuluu. Toimitaan luontoa säästäen ja luontoarvoja kunnioittaen. Järjestöstrategia linjaa yhteistyömuotoja järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Pidetään talvisin ladut kunnossa yhteistyöllä ja kesäisin patikka- ja pyöräreitit saavutettavina ja retkikohteet hyvin merkittyinä.

Kulttuuri tuo iloa ja virkistystä monen elämään. Vihdissä tarjontaa on monipuolisesti ja paljon, vaalitaan olemassa olevaa ja luodaan uutta. Olisiko aika alkaa miettiä kunnollista konserttisalia Vihtiin, josta on lähtenyt monia valtakunnan ja maailmankin tason taiteilijoita ja uusia tulee koko ajan? Museon muutto Kuntalaan tuo historiaa lähemmäs kuntalaisia. Mukana muuttava Evakkomuseon uudistuva näyttely muistuttaa karjalaisen siirtoväen suuresta vaikutuksesta kunnan historiaan sotien jälkeen. Kirkonkylän Kulttuurikeskus, jos se saadaan mielekkäästi toteutumaan, kulttuurin määrärahoja voidaan ohjata sisäisten vuokrien sijasta itse toiminnan tukemiseen.

Meillä on upea luonto, markkinoidaan sitä ja Vihdin monimuotoisuutta. Tervalammelle idullaan olevan Nuuksion läntisen portin valmistuminen tuo matkailijoita ja asiakkaita matkailuyrityksille.

Kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä taasen kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista.