Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 1.6.2021

Vihdin kunnanvaltuusto 1.6.2021

Listan asia numero 31

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukainen raportti kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista vuonna 2020

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut kuulijat

Hyvinvointiraporttiin 2020 liittyy aineistoa 155 sivun verran ja sen laadintaan on osallistunut 27 henkilöä kunnasta ja Karviaisesta. Sen lisäksi toimenpiteitä toteuttamassa on ollut henkilöstö kokonaisuudessaan ja toimenpiteet on kohdennettu kaikkiin vihtiläisiin. Laaja kokonaisuus siis kaiken kaikkiaan ja siitä kiitos kaikille osallisille.

Tänään on jo kuultu puheita näistä samoista asioista mutta lyhyet kommentit kuitenkin.

Koronapandemian vaikutus näkyy joka osa-alueella. Hyvinvointiraportissa kuvattuja toimintoja on paikoin supistettu, osa jäänyt toteutumatta ja on jouduttu siirtämään resursseja pandemian hoitoon. Toisaalta on löydetty uusia tapoja tehdä asioita, otettu digiloikkaa ja suoriuduttu monelta osin hyvin. Siinä on ollut eduksi Vihdin lähtökohtaisesti hyvä lähtötilanne: nuori ja terve väestö maantieteellisesti hyvällä sijainnilla valoisien tulevaisuudennäkymien siivittämänä. Raportista jää  yleisvaikutelma, että päättyvän valtuustokauden osalta voitaneen olla tyytyväisiä siihen, miten olemme kuntalaisten palvelut pystyneet järjestämään ja hyvinvointia edistämään.

Toivomme kuitenkin, että jatkossa laajasta  hyvinvointiraportista nostettaisiin selvemmin esiin muutama keskeinen erityistä huomiota vaativa ajankohtainen painopiste. Omassa ryhmässä haluttiin kiinnittää huomiota kolmeen seikkaan, jotka ovat nousseet esiin keskusteluissa kuntalaisten kanssa.  Niitä ovat päihdeongelmat, ikäihmisten asumispalvelut ja sote-uudistuksen tuomat muutokset.

Erityisesti nuorison ja nuorten aikuisten päihdeongelmat näyttävät lisääntyneen selvästi. Toisella asteella huumeiden kokeilu on lisääntynyt, samoin rikosten määrä. Toimenpidetaulukossa listatut asiat, toteutettu päihdekasvatus ja kaksi vanhempainiltaa, sekä työikäisille parhaillaan valmisteltava päihde-ja mielenterveysstrategia, kuulostavat suunnitelmilta, konkretiaa ei ole avattu. Sitä toivottavasti kuitenkin on eli tekoja.

Ikäihmisten palveluasumisen puutteista tulee paljon kuntalaispalautetta. Viive asumispaikan saamisessa on kasvanut lähes kahteen kuukauteen. Kasvava ikäihmisten määrä vaatii tähän asiaan paneutumista pikaisesti.

Uudet hyvinvointialueet näillä näkymin aloittavat toimintansa uuden valtuuston toimikaudella vuoden 2023 alussa. Ryhmäämme mietityttää miten jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen resurssit riittävät. Vihdin 20,5 veroprosentista lähtee 13,26 % , joka on enemmän kuin mitä nyt käytämme sote-menoihin. Kunnalle jääviin tehtäviin siis jää nykyistä vähemmän veroeuroja tämänhetkisten laskelmien perusteella. Aktiivisempi yhteistyö yritysten, yhdistysten ja  kolmannen sektorin  kanssa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut on nostettava paremmin esiin hyvinvointia edistämään. Siinä tehtäväkenttää uudelle Hyvinvointilautakunnalle, joka näistä asioista jatkossa huolehtii.

Näillä mietteillä Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä toteaa raportin tietoon saaduksi.

Tiina Noro, varapuheenjohtaja

Comments are closed.