Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 21.9.2020 Sote-lausunto

Vihdin kunnanvaltuusto 21.9.2020

Listan asia no. 3

Vihdin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut läsnäolijat

Vihdin kunnan lausunnon valmistelijoiden johtoajatus on ollut lausua siten, että se edistää sote-uudistuksen saamista  lopultakin maaliin vuosikausien vatvomisen jälkeen. Sinänsä kannatettavaa että päästäisiin eteenpäin kun paine väestön ikääntymisestä ja yleisesti sote-kustannusten noususta kasvaa jatkuvasti. Lisänä vielä koronapandemian tuomat kustannusvaikutukset. Kuitenkin uudistusta hinnalla millä hyvänsä ei pidä hyväksyä.

Ensimmäiseen kysymykseen terveyserojen kaventamisesta on hyvin huomioitu rahoituksen kymmenien miljoonien väheneminen Länsi-Uudellamaalla. Se johtaa väistämättä paljon palveluita tarvitsevien tilanteen heikentymiseen, jolloin tavoite terveyserojen tasoittamisesta ei toteudu. Lääkäriliitonkin taholta asiaan on kiinnitetty huomiota. Kun uudistuksella halutaan ohjata pääosin kaikki palvelut julkisen tuottajan alle, resurssit eivät millään tule riittämään lisääntyvään kysyntään vastaamiseen. Jonot pitenevät ja palvelujen saatavuus heikkenee. Se johtaa siihen, että ne joilla on mahdollisuus, siirtyvät entistä enemmän yksityisten palvelujen piiriin mm. ottamalla erilaisia terveysvakuutuksia. Terveyserot lisääntyvät, eivät vähene.

Kolmanteen kysymykseen demokratian toteutumisesta Kokoomus on ottanut selvän kannan että uutta kolmatta hallintoporrasta eli maakuntia ei tarvita. Muistaakseni 80  sote-valtuutettua olisi se joukko, joka jatkossa vihtiläistenkin palveluista päättäisi, mukana arviolta 2-3 oman kuntamme edustajaa, jotka vielä eri poliittisten ryhmien jäseninä saattavat olla eri mieltä, joten on vaikea nähdä demokratian toteutumista vahvuutena esitetyssä mallissa. Kun emme itse täällä paikallistuntemuksen omaavina tahdo osata päättää vaikkapa yhden hammashoitolan sijainnista, ei liene vaikea arvata, että maakunnan tasolla tuollaiset asiat tuskin edes tulisivat luottamushenkilötason päätöksentekoon vaan päätettäisiin viranhaltijapäätöksillä.

Viime hallituskaudella käytiin ideologista vääntöä  valinnanvapaudesta ja yksityisten palveluiden roolista sote-uudistuksessa tunnetuin  seurauksin. Samat ideologiset näkemysero löytyvät  nykyisestäkin mallista. Kunnanhallitus muutti valmistelijoiden tekemiä rasteja kysymysten 15.-18 kohdalla siirtämällä täpät kohdasta ”kyllä pääosin”, kohtaan ”ei pääosin”. Näissä kohdissa otetaan kantaa  sääntelyyn sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisesta riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla( 15),   sääntelyyn ostopalvelujen hankkimisen  ja vuokratyövoiman käytön tarkoituksenmukaisuudesta ja toteutettamiskelpoisuudesta( 16), yksityistä palveluntuottajaa koskevien vaatimusten  perusteluista ( 17)  sekä siihen, onko sääntely yksityisen palveluntuottajan alihankinnasta tarkoituksenmukainen ja toteutettavissa käytännössä(18).

Vihdissä kuten monessa muussakin kunnassa, on jo nyt hyvin toimivia monituottajamalleja. Ne ovat asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita. Niiden ansiosta julkisen sektorin omaa tuotannon tasoa ei tarvitse varmuuden vuoksi yliresurssoida palveluiden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Palvelujen hankkiminen yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta turvaa niiden saatavuutta ja hajauttaa riskiä mm. poikkeusolosuhteissa. Onko järkevää sääntely, jossa maakunnalla ei itsehallintonsa puitteissa ole mahdollisuutta valita ratkaisuja alueensa väestölle tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, tätä kysyvät espoolaiset lausunnossaan ja samaa kysymme mekin.

Hyvinvointialan tietojen mukaan  noin 26 % kaikista sote-palveluista ja 17 % julkisrahoitteisista sote-palveluista on yritysten ja järjestöjen vastuulla. Yksityinen sote-ala työllistää 137 000 suomalaista, ja Suomessa toimii peräti 10 000 sote-järjestöä, joiden tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Onko näiden yritysten ja järjestöjen potentiaali varaa jättää käyttämättä? Näinä päivinä on saatu seurata mm. säätiöpohjaisen Terhokodin tilanteen kehittymistä tai paikallislehdestä lukea vammaisten avustajapalveluiden muutoksen aiheuttamia huolenaiheita. Tällaiset tapaukset, joissa palvelu asiakkaan näkökulmasta huononee, tulevat väistämättä lisääntymään kun hallituksen mallissa palveluiden tuottaminen halutaan keskittää julkisiin käsiin.  

Valtuustoryhmämme yhtyy kokoomuspuolueen kannanottoihin koko sote-uudistusta koskien.  Hallitus on laittamassa hallinnon uusiksi liian vähäisillä resursseilla, epärealistisella aikataululla ja kilpailua rajoittamalla. Palveluiden saatavuus ja laatu heikkenee. Uudistus ei ole ihmis- ja potilaslähtöinen vaan hallintokeskeinen. Uudistuksen rahoitusmalli on kestämätön ja uudistuksen kuntavaikutukset olisivat rajuja kun kuntien tulot lähtevät mutta velat jäävät.

Näillä kommenteilla ja pitkin hampain Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä ei vastusta kunnanhallituksen lausuntoesitystä.

Comments are closed.