Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 15.2.2021

Vihdin kunnanvaltuusto 15.2.2021

Listan asia no. 3

Järjestöstrategia

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut kuulijat

Tunnettu poliitikkojen lausuma siitä, että olen saanut kuntalaispalautetta asiasta, hymähdellen usein tulkitaan niin että eräs kuntalainen kerran ohimennen mainitsi asiasta. Nyt kuitenkin on alkuvuonna ollut asioita, joiden tiimoilta todellisesti on tullut kuntalaispalautetta, ei satoja mutta kymmeniä, niin kasvotusten, sähköpostilla, puhelimitse kuin sosiaalisen mediankin kautta. Kysymykset, kiukku, tiedon puute ja turhautuminen kunnan toimintaan on koskenut latuverkoston hoitoa ja hieman vähemmässä määrin Evakkomuseon tulevaisuutta. Kuka on päättänyt? Miksi ei ole sovittu asioista ajoissa? Miksi ei vastata kyselyihin? Kuka on vastuuhenkilö? Miksi ei tiedoteta? Miksi on tiedotettu ennen asianomaisten kanssa neuvottelua eli menty aivan perä edellä puuhun?

Näitä keskusteluja  käytiin viikoittain ja onneksi on saatu sopimukset ja sitä kautta hiihtoladut eri puolilla kuntaa kuntoon kun raskaan ja harmaan koronavuoden jälkeen saimme upean lumisen ja valoisan talven mahdollistamaan muuten niin rajusti rajoitettuja liikuntaharrastuksia.

Evakkomuseon osalta neuvottelut  on myös saatu päätökseen, juuri tänään. Näyttely pysyy jatkossakin Vihdin museon yhteydessä.  Vihdin historian kannalta olennaisen karjalaistaustaisen väestön historiaa esitellään päivitetyssä muodossa uudistettujen sopimusehtojen mukaisella tavalla.

Kiitokset tässä kohtaa molempia  asioita edistäneille tahoille, vaikeuksien kautta voittoon.

Jotta jatkossa kunnan ja järjestöjen yhteistyö olisi linjakkaampaa, paremmin ennakoitavaa ja suunnitelmallista, nyt hyväksyttävänä oleva järjestöstrategia tarjoaa selkeät tavoitteet yhteistoiminnalle. Vihdin yhdistys- ja vapaa-ajan toimijoiden kenttä on laaja, yli 400 eri yhdistystä, joiden vaikutuspiirissä on yli 15.000  osallistujaa, luku joka vastaa yli puolikasta kunnan väkiluvusta, toki luvussa on paljon samoja henkilöitä eri yhdistyksissä.

Yhdistysten kirjo on hyvin laaja ja siksi toiveet ja tarpeetkin ovat erilaisia: monille taloudellinen avustus on tärkein tukimuoto toiminnalle, monille kunnan tarjoamat tilat ja osalle henkinen tuki ja tunnustus. Rahaa tuskin koskaan on liikaa jaossa ja sen määrittelee vuosittain valtuusto talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kunnan tilavuokrat ovat puhuttaneet säännöllisesti. Palautteissa on nostettu hienosti esiin miten kunnan olisi järkevää hyödyntää laajaa yhdistyskenttää harrastusmahdollisuuksineen Vihdin kuntamarkkinoinnissa.  En nyt toista tässä niitä monia hyviä kirjauksia, joita asiakirjassa on lueteltu enkä yhdistysten palautteissa olleita hyviä kehitysehdotuksia, koska ne ovat kaikkein avoimesti luettavissa ja tutustuttavissa. 

Tulevalla valtuustokaudella hyvinvoinnin edistäminen korostuu jos suunnitteilla oleva sote-uudistus  vie sosiaali- ja terveyspalvelut pois kunnan tehtäväkentästä. Tuohon hyvinvoinnin edistämistyöhön tällä asiakirjalla luodaan toimintaedellytyksiä. Pian jo vuoden verran jatkunut poikkeustilanne koronapandemian johdosta on vienyt monia yhdistyksiä ahdinkoon niin jäsenmäärän laskun kuin talouden romahtamisen suhteen. Kun nyt rokotusten ansiosta valoa on tunnelin päässä näkyvissä, on hyvä että meillä on kirjattu tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tulosten mittaaminen yhdistys-, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kentän saamiseksi jälleen nousuun ja ihmiset mukaan toimintaan. Toki pelkkä paperi ei siihen riitä vaan tarvitaan meitä kaikkia jalkauttamaan toiminta käytäntöön ja palauttamaan aktiivisten ihmisten Vihti entistä monipuolisemmaksi mahdollistajaksi kunnan ja järjestökentän rakentavalla yhteistyöllä.

Näillä toivotuksilla Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen järjestöstrategiaksi.

Tiina Noro

Kokoomuksen valtuustoryhmän vpj

Comments are closed.