Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 29.3.2021

Vihdin kunnanvaltuusto 29.3.2021

Listan asia no.12

Vuoden 2021 talousarvion investointiosan muutos maanhankinnan osalta

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä pitää erittäin myönteisenä kehityksenä maanhankinnan aktivoitumista. Erityisesti uusia ja kipeästi tarvitsemiamme työpaikka-alueita kunta ei ole vuosiin pystynyt avaamaan.  Milloin on ollut kantona kaskessa ELY, milloin maanomistajien nihkeys sille, että suunnittelemamme hankkeet eivät ole edistyneet. Taitaa olla Koivissillassa, josta viimeksi on pystytty työpaikkatontteja tarjoamaan, siitäkin jo vuosia ja kauppakin on käynyt kovin kitsaasti.

 Kiitokset viranhaltijoille, jotka ovat aktiivisesti hakeneet mahdollisuuksia ja käyneet neuvotteluja maanomistajien kanssa niin maakauppojen kuin maanvaihtojenkin suhteen. Etelä-Nummelan työpaikka-alue on rakentumassa maan parhaille pelipaikoille ja uskon, että niin kunnanjohtajan kuin elinvoimajohtajan ja elinkeinopäällikön puhelimissa on jo tallennettuna numeroita, joista toimijoita uusille alueille houkutellaan. Nuuksion läntisen portin toteutuminen toivottavasti etenee vauhdilla.

Seuraavassa pykälässä on iso päätös tehtävänä kun ratkaisemme Vihdin kunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeän investoinnin kohtalon eli päätämme Etelä-Nummelan koulukeskuksen rakentamisesta. Sen uskomme kääntävän kunnan muuttovoiton vahvasti nousuun ja uusille asukkaille tarvitaan koteja.  Siihenkin varaudumme maanhankinnalla. Eteläiseen Nummelaan kasvua ohjaa hyväksytyn MAL-sopimuksen kirjaus, jonka mukaan kuntien tulee sijoittaa uudesta asuntokaavoituksesta vähintään 90% MAL2019–suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. MAL2019-suunnitelman mukaisiin ensisijaisiin maankäytön kehittämisvyöhykkeisiin lukeutuu Vihdissä ainoastaan Nummelan keskusta ja taajaman eteläosat.

Ryhmämme linjan mukaista politiikkaa on tarkan talouden vaaliminen ja siinä mielessä lisätalousarvioesitykset eivät yleensä innosta. Tällä kertaa kuitenkin näemme hyvin positiivisena sen, että lisää euroja tarvitaan nimenomaan tulevaisuuden investointeihin ja kasvuun ja niinpä ryhmämme varauksetta kannattaa kunnanhallituksen esitystä.

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä

Tiina Noro, varapj

Comments are closed.