Tiina Noro jatkaa Nummelan Kokoomuksen johdossa

Nummelan Kokoomuksen syyskokouksessa puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin edelleen Tiina Noro. Hallituksessa jatkavat  Jari Karjalainen, Laura Syrjälä, Jukka Sorsa ja  Jaripekka Turtiainen. Uusia jäseniä hallituksessa ovat Jari Kymäläinen ja Margareta Vlasceanu. Kokouksen aluksi yhdistyksen jäsenet tutustuivat uuteen hienoon  Nummelanharjun kouluun rehtori Katri Mikkilän opastuksella. Poliittisen tilannekatsauksen kokouksessa piti  Kokoomuksen Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Jenny Nyman.

Vuonna 2017 yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on  listattuna  muun muassa osallistuminen Wappukarnevaaliin Nummelassa ja Wuosisatamarkkinoille Vihdin kirkonkylässä. Lisäksi yhdistys järjestää syksyllä yleisötilaisuuden, jossa käsitellään ajankohtaisia poliittisia aiheita. Yhdistyksen jäsenille  on lisäksi luvassa retkiä ja  koulutusta.

Kevään 2017 kuntavaaleissa Nummelan Kokoomuksen tavoitteena on saada kattava ehdokaslista ja valtuustoon vähintään seitsemän ehdokasta. Vaalityötä tehdään yhdessä muiden kokoomusyhdistysten ja kunnallisjärjestön kanssa. Tällä hetkellä  kuntavaaliehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet Pirjo Falkstedt, Jari Karjalainen, Sanna Kuula, Tiina Noro, Mikko Puhakainen, Tuija Sundberg, Laura Syrjälä, Jaripekka Turtiainen, Arja Uusitalo ja Margareta Vlasceanu.  Istuvista valtuutetuista Pirjo Leväniemi ei enää asetu ehdolle ja osa ei vielä ole ilmaissut jatkoaikeitaan. Ehdokashankintaa tehdään aktiivisesti edelleen.

Nummelan Kokoomuksen tavoitteena on osana Vihdin kunnan kehittämistä vahvistaa Nummelan asemaa elinvoimaisena, dynaamisena ja viihtyisänä kuntakeskuksena Helsingin metropolialueella. Erityisesti palveluiden saatavuuden turvaaminen painottuu lähivuosina kun sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle ja hoidettaviksi.

Nummelan Kokoomus haluaa kehittää Nummelaa viihtyisäksi taajamaksi. Etelä-Nummelan kaavoitus sekä Länsiratahanke ovat tärkeitä kärkihankkeita. Nummelan ydinkeskustan kaavoituksessa painotetaan tiivistyvää ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta sekä toimivia liikennejärjestelyitä ja paranevia palveluita.

Nummelan lentokenttää ja sen ympäristöä tulee hyödyntää niin kunnan elinvoiman kuin asukkaiden toiveiden mukaisen vapaa-ajan käytön edistämiseksi. Pohjavesien suojelu ja luontoarvot on huomioitava kehitystyössä. Yhdistys painottaa  kunnan talouden tarkkaa hallintaa ja uusien ratkaisumallien etsimistä palvelutuotannossa sekä veroasteen pitämistä kohtuullisena.

Julkaistu Vihdin Uutisissa 14.12.2016

Comments are closed.