Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman hyväksyminen

Tämän valtuuston viimeinen talousarvio on maltillinen ja pitää sisällään elementtejä, joilla vahvistetaan tunnistettuja heikkouksia toiminnassa sekä taloudenpidossa lukujen valossa. Kokoomuksen valtuustoryhmä on perinteisesti mielletty tiukan talouskurin kannattajaksi ja sellaisia useimmiten olemmekin sillä ilman vahvaa taloutta ei ole edellytyksiä kunnan palvelujen laadukkaalle järjestämiselle. Aivan tyytyväinen ei voi olla koska budjetti on tälläkin kertaa alijäämäinen ja velkaannumme entisestään mutta pidämme panostusten kohteita ja pitkän tähtäimen suuntaa oikeana.

Parisen viikkoa sitten ensimmäisen puoluejohtajien Kuntavaalikeskustelun aikoihin Yle julkaisi Kuntatutka- aineiston. Siinä on selvitetty kaikkien Suomen kuntien tilannetta neljästä eri näkökulmasta: Elinvoima, talous, terveys ja ilmapiiri. Eri osa-alueista on voinut saada 1-5 tähteä ja taulukoissa on ilmaistu kunnan asema suhteessa kuntien keskiarvoihin. Vihdin osalta on hyvää ja huonoa ja tarkastelen nyt muutamia kohtia myös suhteessa siihen, miten asiat nousevat esiin ensi vuoden talousarviossa.

Elinvoimasta Vihti saa täydet viisi tähteä. Hyvä sijaintimme valtateiden varrella on yksi valttimme. Kymmenestä tarkasteltavasta muuttujasta ainoastaan työpaikkaomavaraisuuden suhteen ( 61%) alitamme keskiarvon ( 89%). Talousarviokirjan sivulla 25 on lueteltu pitkä lista elinkeinotoiminnan vilkastuttamisen eteen tehtäviä toimenpiteitä jotka toteutuessaan parantavat asemaamme ja auttavat mm. tuon työpaikkaomavaraisuuden lisäämisessä. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen valittuun linjaan ja tukee toimenpiteiden toteutumista. Olemme myös panneet merkille uuden yrityskehittäjän ripeät otteet työssään ja kannustamme jatkamaan hyvin alkanutta työtä.

Taloudessa sijoitumme heikommin eli vain kolme tähteä. Velkaa on keskimääräistä enemmän, investointien omarahoitusosuus on riittämätön ja omavaraisuusaste alhainen. Korkea investointitaso on selittävänä tekijänä velkaantumiselle. Talousjohtaja on aiheellisesti huolissaan mm. poistojen määrän kasvusta, lisäksi joudumme ottamaan velkaa velanmaksuun. Lainasalkun hallinnan kehittäminen onkin yksi ensi vuoden painopiste, hyvä niin. Tärkeää on, että veroprosenttimme ei nouse, olemme jo nyt kova verottaja naapurikuntiin verrattuna.
Terveyden suhteen sijoitumme kohtuuhyvin, neljä tähteä. Väestörakenne on nuorta ja kuten aiemmin jo tänään on ollut esillä, Karviaisen toimintaa on vuosien mittaan kehitetty palvelutarpeita vastaavaksi ja se näkyy väestön hyvinvoinnissa.

Viimeisessä osiossa, ilmapiiri, siitä Kuntatutka antaa Vihdille vain kolme tähteä. Alle keskiarvon jää mm. Äänestysaktiivisuus 55,4 % (62,4), Yhdistysten määrä tuhatta asukasta kohden 17,4 (29,9), Kunnan rahankäyttö kulttuuriin 81,4 €/asukas (92,6) ja liikuntaan 51,3 €/asukas (75,1). Meillä on myös liian vähän liikuntaa harrastavia 8.–9.-luokkalaisia 34,1 % (33,2).

Nyt on ilo todeta, että edellä oleviin heikkoihin arvoihin on panostuksia ensi vuoden talousarviossa. Poikkeuksellisesti budjetin laadinnassa Kokoomusryhmä on ollut lisäämässä joitain menoeriä kuntalaisten tarpeisiin vastaamiseksi. Kannatimme 300.000 e lisäystä uimahallin nurmen muuttamiseksi tekonurmeksi jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus liikuntaan niin koulupäivän aikana kuin vapaa-ajallakin. Liikuntapaikkoja syntyy lisää kirkonkylän koulukampukselle ja määrärahaa on jo Etelä-Nummelan koulukeskuksen suunnitteluun, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia tulossa sinnekin. Isänmaallisena kulttuurin ja sivistyksen puolueena puolsimme Suomi-100 projektityöntekijän palkkaamista juhlavuoden tapahtumien koordinointiin ja valmisteluun. Kuntalaispalautteen perusteella lähdimme ajamaan katuvalojen sammutuksen myöhäistämistä ja saimme tahtomme läpi.

Lopuksi vielä huomio tärkeään asiaan, liikenteeseen. Investointilistalla on liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi lisäkaistoja Meritielle ja Veikkoinkorven liittymään ja kevyenliikenteen väyliä niin Nummelaan, Ojakkalaan kuin Otalammellekin. Uusi reittisuunnittelijan tehtävä perustetaan luomaan ratkaisuja miten kunnan eri osista on mahdollista päästä niin kouluun, töihin kuin asioillekin ilman omaa autoa. Markkinaehtoinen joukkoliikenne on kovassa muutoksessa ja siitä seuraa vihtiläisille niin lisääntyviä edullisia runkolinjoja mutta samalla häviää reittien häntiä ja sellaisia vuoroja, jotka eivät ole kannattavia. Sitä varten tarvitaan kunnan ostoliikennettä ja erinomainen suunnitelma on avata palvelulinjoja kaikkien kuntalaisten käyttöön. Ryhmässämme oli esillä myös Vihti-lipputuen lakkauttaminen. Siihen on nyt edelleen budjetoitu n.450.000 e ja käyttäjien määrä on vakiintunut noin viiteensataan. Jatkossa sopimusten muuttuessa todennäköisesti tilanne tulee itsestäänkin muuttumaan kun kunnan maksama tuki ei enää ole mahdollinen ja samalla markkinaehtoisen edullisen liikenteen tarjonta kasvaa joten jos määrärahaa ensi vuonna tästä säästyy se voidaan ohjata kunnan sisäisen liikenteen subventointiin. Pakko tässä kohdassa myös tuoda esiin ryhmämme tyytyväisyys siihen, että emme ole lähteneet HSL:n jäseneksi, jota tässäkin salissa on moneen otteeseen vaadittu. Jos olisimme myöntyneet, maksaisimme jäsenyydestä vuosittain pari-kolme miljoonaa ja en jaksa uskoa, että vaikka olisimme jäsenenä olisiko ensi vuodelle HSL:n suunnittelupöydällä vaikkapa Hiidenrannan, Lankilan tai Ojakkalan vuorotarjonnan lisääminen, olisiko siihen määrärahoja? Tiedetään että pääkaupunkiseudun omatkin päättäjät ovat todenneet että niin Kruunusiltojen kuin Länsimetronkin kustannukset tulevat nostamaan lipun hintoja. Pidetään siis omissa käsissä jatkossakin omien kuntalaisten liikennepalveluista huolehtiminen kun meillä siihen on se tarvittava paikallistuntemus.

Kokoomuksen valtuustoryhmästä tulee talousarvioon liittyen vielä ponsiesitys, joka esitetään seuraavana mutta tässä vaiheessa ryhmämme kiittää viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä yhteistyöstä valtuustokauden viimeisen budjetin laadinnassa ja hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Comments are closed.