Kokoustamista, markkinoita ja kannattajakortteja!

Koulujen kesälomien loppuessa päättyi myös kuntapäättäjien lomakausi. Kokoomuksen valtuustoryhmän kesäkokouksessa kävimme läpi tulevan syksyn ja valtuustokaudenkin tavoitteita ja valmistauduimme elokuulla pidettävään seminaariin. Koko Vihdin kunnanvaltuusto kokoontuu kaksipäiväiseen tilaisuuteen yhdessä viranhaltijoiden kanssa suunnittelemaan tulevaa 18.-19.8. Majvikissa Kirkkonummella. Isoja asioita on mm. kaavoitukseen, sivistystoimeen ja investointiohjelmaan liittyen tulossa agendalle. Kunnanhallituskin piti jo syyskauden ensimmäisen kokouksen, aloitus toki pehmeästi melko lyhyellä ja  kevyellä esityslistalla.

Kunnanjohtaja Sami Miettinen palasi Vihtiin intoa täynnä kahden vuoden virkavapaalta, jonka hän vietti ministeriössä kuntaministerin erityisavustajana. Ilo oli kuulla hänen selkeitä ja hyvin perusteltuja esittelyjään kunnanhallitukselle, ryhdillä ja tarmolla hän on tarttunut heti toimeen. Yhteinen tavoite on tulevalla nelivuotiskaudella panostaa Vihdin kehittämiseen. Seminaarissa saamme esimakua jo mitä tuleman pitää kun meille esitellään Vihdin brändityön tuloksia.

Vihdin Wuosisatamarkkinaviikonloppuna 25.-27.8. täällä tapahtuu: perjantaina Anssi Kela keikalla, lauantaina itse markkinat, jossa olen mukana Politiikkakujalla Kokoomuksen teltalla. Myös SN2 kansanliike pystyttää markkinoille ständin jossa voi käydä täyttämässä Sauli Niinistö presidentiksi kannattajakortin. Sunnuntaina vielä perinteiset Vihti-Seuran organisoimat  Pertunpidot herkkuineen, nyt uudella konseptilla Nummelassa. Eli vauhdikkaasti loppukesä etenee.

Uusi valtuustokausi alkoi

Vihdin kunnanvaltuuston ensimmäinen kokous 5.6. venyi yli kahdeksantuntiseksi kun luottamushenkilöpaikoista ei oltu päästy sopuun puolueiden kesken ja vasemmisto vaati lähes kaikkiin valintoihin suhteellista vaalia.

Minulle Kokoomus osoitti paikan Vihdin kunnanhallituksen jäsenenä kahdeksi vuodeksi.  Kunnanhallituksessa säilyy oikeistoenemmistö ja toivottavasti saadaan tehdyksi vihtiläisten kannalta järkeviä päätöksiä.

Saan myös jatkaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUS:n valtuustossa, mikä oli toiveenikin. Kahden kauden ajan jo vireillä olleista isoista rakennushannkkeista Lastensairaala valmistunee tulevalla valtuustokaudella ja on hienoa päästä näkemään päätösten lopputulem, joka on esimerkki uudella tavalla toteutetub hankkeen onnistumisesta suomalaisten lasten hyväksi.

Kesällä nautitaan kulttuurista ja kauniista luonnosta ja ladataan akkuja syksyä varten.

Aurinkoista Suomen suvea kaikille!

 

Kiitos kaikille äänestäjilleni luottamuksesta!

Vaalityötä tehtiin hyvällä porukalla ja hyvässä hengessä loppuun asti niin omien kuin muidenkin puolueiden ehdokkaiden kanssa. Onnea kaikille valituille! Kokoomus säilytti suurimman puolueen asemansa 23,3% osuudella Vihdissä vaikka pari paikkaa menetettiinkin. Oli mukava katsoa medioiden vaaliuutisoinissa olevia tuloskarttoja kun Vihti oli selkeän sininen kunta Uudellamaalla. Oma äänimääräni hieman laski mutta oli Kokoomuksen toiseksi suurin Vihdissä, 322.

Luottamuspaikkaneuvotteluita aletaan pian käynnistellä ja niistä voi tulla aiempaa kimurantimmat kun paikkamäärissä kolme suurinta, Kokoomus, Keskusta ja Sdp ovat tasoissa kukin 10 paikalla. Mutta eiköhän paikat lopulta saada jaetuksi ja päästään tekemään työtä Kaikille hyvän Vihdin eteen oikein hartiavoimin!

Vaalikampanjan viimeinen viikko

Tiedotusvälineiden mukaan äänestysaktiivisuus on ollut aiempaa vilkkaampaa ennakkoäänestyspaikoilla, hyvä niin. Vaaliteltoilla ja toreilla sen sijaan meno on ollut tähän mennessä melko laimeaa. Osasyynä varmasti surkea sateinen ja kolea sää joka ei houkuttele ihmisiä liikkeelle. Eli tähän mennessä vaalien siirtäminen syksystä kevääseen ei ole vielä tuonut aurinkoisia kevätsäitä kampanjoita edistämään. Kauppakeskuksiin ei Vihdissä poliittisia puolueita päästetä vaikka mielestäni pitäisi olla mahdollisuus kohdata ihmisiä siellä missä he luontaisesti liikkuvat. Mielestäni on lyhytnäköistä kauppaliikkeiltä olla tekemättä yhteistyötä luottamushenkilöiden ja sellaiksiksi haluavien kanssa.

Vihdissä näiden vaalien kuumaksi kysymykseksi näyttää nousseen joukkoliikenne. Ongelmat tunnustetaan joka taholla mutta ratkaisuesitykset poikkeavat. Itse en ole HSL jäsenyyden kannalla, se tulisi liian kalliiksi ja itse en ole valmis nostamaan jo muutenkin korkeata kuntaveroprosenttia liittymisen vuoksi. Mieluummin tutkitaan pulmat omin voimin ja suunnataan resurssit tarpeellisiin kohteisiin eli vaikka sitten kunta ostaa niitä linjoja joita tarvitaan. Paras asiantuntemus lienee meillä täällä. Tämän vuoden talousarvioon valtuusto lisäsi reittisuunnittelijan tehtävän eli joukkoliikenteen kehittämiseen on jo panostettu ja sitä täytyy jatkaa.

Siitä kaikki puolueet ovat yksimielisiä, että olisi demokratian toteutumisen kannalta erittäin tärkeää saada äänestysprosentti nousemaan riittävän korkeaksi eli toivottavasti jokainen vihtiläinen käyttää hänelle suotua oikeutta valita mieleisensä edustaja kunnanvaltuustoon päättämään tulevaisuuden suunnasta seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Näkemyksiä kuntavaalien keskeisiin kysymyksiin Vihdissä

Olen vastannut HS ja Vihdin Uutisten sekä Ylen vaalikoneeseen sekä Yle Galleriaan. Lisää näkemyksiä ja vaalitavoitteita alla.
1)Millainen on puolueenne paikkatavoite kuntavaaleissa? Miten puolueenne onnistui ehdokasasettelussa (miten ehdokasmäärä muuttui edellisistä vaaleista)? Mitkä ovat puolueenne kolme keskeisintä vaaliteemaa Vihdissä?

Kokoomus tavoittelee suurimman valtuustoryhmän asemaa edelleenkin, siihen tarvittaneen  12-15 paikkaa. Ehdokasasettelussa määrällisestä tavoitteesta jäätiin mutta listalla olevat 36 ( viime vaaleissa 43 ehdokasta)ehdokasta edustavat monipuolisesti eri sukupuolia, ikä- ja ammattijakautumaa ja alueellista kattavuutta eli jokaiselle varmasti löytyy listaltamme sopiva ehdokas.

Kokoomuksella on viisi tasavahvaa teemaa. Sanomme  Kyllä Vihdin vetovoimaisuudelle, hyvinvoinnille, erilaisille oppimismahdollisuksille, koko kunnan kaavoitukselle ja kilpailukykyiselle verotukselle.

>

>

> Vihdin talous

>

>

> 2) Vihti on Helsingin seudun kirein verottaja. Syökö kireä verotus jo Vihdin vetovoimaa? Onko kireälle verotukselle tehtävissä jotakin?

Verotusta pitää pikemminkin keventää, korkea verotus syö vetovoimaa ja houkuttelevuutta. On saatava lisää yrittäjyyttä ja työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja palvelujen rahoittamiseksi. Kaikenkaikkiaan elinkustannusten pitäminen kohtuullisena sekä mm.  digitalisaation hyötyjen käyttöönotto ovat keinoja tavoiteltaessa kilpailukykyisempää verotuksen tasoa.

>

>

> 3) Miten puolueenne tasapainottaisi Vihdin kunnan taloutta? Onko verojen korotusten sijaan mahdollista lisätä tuloja muilla keinoilla, millä?

Kokoomus on ollut tekemässä  rakenteellisia uudistuksia jo aiemminkin ja tällä tiellä pitää jatkaa. Uusia palvelujen tuottamistapoja on ennakkoluulottomasti otettava käyttöön. Hyvä esimerkki tällaisesta on  palveluseteli päivähoidossa, jonka käyttöönotto on lisännyt perheiden valinnanvapautta ja vähentänyt kunnan investointitarpeita ja sitä kautta velkaantumista. Aktiivinen elinkeinopolitiikka eli yritysten ja työpaikkojen  saaminen kuntaan kasvattaa verotulokertymää. Toimintakuluja on kyetty hillitsemään useina vuosina ja tiukkaa talouskuria on noudatettava edelleen. Myyntituloja on saatavissa tontinmyynnillä sekä salkutuksessa palvelutuotannon kannalta tarpeettomiksi  luokitelluista  kiinteistöistä luopumalla.

>

>

> Työpaikat

>

>

> 4) Vihdissä on kymmenen vuoden ajan puhuttu työpaikkojen lisäämisen tarpeesta, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Mitkä ovat konkreettisia keinoja, joiden avulla Vihtiin saataisiin uusia työpaikkoja?

Vihdin tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Yhteistyössä maanomistajien kanssa uusien työpaikka-alueiden hakeminen ja kaavoittaminen. Yritysten näkökulmasta tärkeää on osaavan työvoiman saatavuus, työntekijöille sopivien asumismahdollisuuksien riittävä tarjonta ja muut perheiden hyvät palvelut, jotta arki sujuu. Liikenne ja logistiikka sujuvaksi. Lupa- ym.  asiat eli byrokratia nopeaksi ja joustavaksi ja  mielellään yhdeltä luukulta ja sähköisiä palveluja hyödyntäen. Ei pidä unohtaa jo olemassaolevien yritysten toimintaedellytysten turvaamista ja laajentamisen mahdollistamista, sitä kautta myös syntyy uutta työtä. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen mahdollistamaan uutta työtä.

>

>

> 5) Miten puolueenne mielestä Nummelan lentokenttäaluetta pitäisi kehittää?

>

>

> Malmin lakkautettavalta lentokentältä on mahdollisuus saada Vihtiin uusia työpaikkoja, muun muassa lentokoulutusta. Onko puolueenne valtuutetut halukkaita kehittämään Nummelan lentokenttää niin, että sinne saataisiin lisää ilmailutoimintaa ja työpaikkoja? Perustelut.

Nykyisenkaltaisen harrasteilmailun lisääminen on mahdollista jossain määrin mutta ammattimaisen lentoliikenteen saaminen edellyttäisi  kentän aitaamista. Se vähentäisi merkittävästi  harjualueen vilkasta ympärivuotista ulkoilu- ja virkistyskäyttöä ja sen säilyttämistä pidämme tärkeänä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Muutama vuosi sitten tehdyssä selvityksessä arvioitiin myös että alueen luonnon ja tärkeän pohjaveden kannalta merkittävästi laajempi lentotoiminta voisi aiheuttaa riskejä.

>

>

> Kylien tulevaisuus

>

>

> 6) Vihdissä on usein viime vuosina pohdittu kyläkoulujen tulevaisuutta. Miten puolueenne näkee kyläkoulujen tilanteen, säilyvätkö ne vai aiotaanko niitä lakkauttaa?

Tämä asia ei ole yksiselitteinen ja tilanne on pohdittava aina tapauskohtaisesti. Jos oppilasmäärä  uhkaa jäädä pieneksi laadukkaan opetuksen ja asianmukaisten tukipalvelujen järjestämisen kannalta tai jos koulurakennus vaatii peruskorjausta, siinä tapauksessa lakkautuspäätös voi olla edessä. Nythän näin on päätetty Tervalammen koulun kohdalla. Koulun lakkauttamisen vaatimat investoinnit muualla, sekin on sitten erikseen ja tapauskohtaisesti punnittava.

>

>

> 7) Kyliin rakentamisen vaikeus puhututtaa kylien ihmisiä. Onko Vihdissä liian vaikeata saada rakennuslupia haja-asutusalueelle? Pitäisikö kyliin rakentamista helpottaa?

Lähtökohtaisesti Kokoomus kannattaa valinnanvapautta asuinpaikan valinnan suhteen. Lakien ja muiden määräysten noudattaminen lupa-asioissa samoin kuin kuntalaisten tasapuolinen kohtelu tulee toteutua. Kannatamme koko kunnan kaavoituksessa alueellista kehittämistä suunnitelmallisesti.

>

>

> Terveydenhuolto

>

>

> 8) Miten puolueenne mielestä sote -uudistus vaikuttaa Vihtiin? Säilyvätkö lääkäripalvelut? Entä muut terveyspalvelut?

Sote-uudistus ja siihen liittyvä valinnanvapaus tulee lisäämään palvelutarjontaa eli palvelut paranevat. Lääkäripalvelut näin laajan väestöpohjan kunnassa säilyvät samoin kuin muutkin perustason palveluiksi luettavat toiminnot.  Vertailuissa on todettu että Karviainen pystyy tuottamaan  palveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti eli siitä näkökulmasta ei pitäisi olla pelkoa että maakunta siirtäisi palvelut muualle.  Vihdissä on jo nyt  yksityisiä ja kolmannen sektorin järjestämiä terveys- ja sosiaalipalveluita ja potilaat sitten valinnoillaan viimekädessä ratkaisevat palveluiden säilymisen. Todennäköistä on että joillain sektoreilla tulee nykyistä enemmän tarjontaa ja vaihtoehtoja. Kokoomus kannattaa ennaltaehkäisevää terveys- ja sosiaalihuollon kehittämistä.

>

>

>     Onko Nummelan terveysaseman ahtaus ja kunto uhka lääkäripalveluiden säilymiselle?

>

Todennäköistä on että seuraavat 3-5-vuotta toimitaan nykyisellä palvelurakenteella ja siihen ajanjaksoon on jo suunnitelmia investoinneista terveysasemalle.

>

>

> Päivähoito

>

>

>     Ilmaisesta päivähoidosta vetovoimatekijänä ja perheiden arjen helpottajana on puhuttu paljon. Olisiko ilmainen päivähoito mahdollinen Vihdissä?

>

Maksuton varhaiskasvatus on Kokoomuksen pitkän aikavälin tavoite mutta tässä valtion ja kuntien taloustilanteessa se ei vielä voi toteutua.

>

>

>

> Liikenne

>

>     Turun moottoritie on pahoin ruuhkautunut ja ruuhkat syövät vetovoimaa. Mitä Vihti voi tehdä moottoritien liikenteen sujuvoittamiseksi?

>

Kolmas lisäkaista on luvassa Kehä III:lle asti lähivuosina mutta siitä pidemmällekin leveämpi väylä tarvitaan, sen eteen on tehtävä yhteistyötä naapurikuntien  kanssa vaikuttamisessa ja lobbaamisessa. Työmatkaliikenteen vähentäminen eli enemmän työpaikkoja ja etätyömahdollisuuksia omaan kuntaan. Markkinaehtoinen joukkoliikenne osaltaan tarjoaa vaihtoehtoja oman auton käytölle  kunhan huolehdimme syöttöliikenteestä ja liityntäpysäköinnistä sähköautojen lataustolppia unohtamatta.

>

>

>     Miten voidaan huolehtia siitä, että Vihti saa uuden Helsinki-Turku -junaradan varteen rautatieaseman?

>

Maankäytössä ja kaavoituksessa varautumalla sekä vaikuttamalla kaikin mahdollisin keinoin kaikissa mahdollisissa instansseissa virkamiehistä poliitikkoihin. Olennaista on saada sellaista raideliikennettä joka hyödyttää vihtiläisten liikkumista pääkaupungin suuntaan eli kaupunkirata ja asema sellaiseen paikkaan että se on vihtiläisten kannalta helposti saavutettavissa.

>

>

>

> Tulevaisuus

>

>

> 13)Millainen paikka Vihti on asua ja yrittää 2020 -luvulla?

Tulevaisuuden Vihti on metropolialueen luonnonläheinen ja moderni kasvukunta, jossa syke syntyy ihmisistä ja yrityksistä. Välittävä, vastuullinen ja uudistava.

>

>

>

>

 

Ministeri Risikko vauhdittamassa vihtiläisten kampanjointia

Sisäministeri Paula Risikko vieraili Vihdissä Cafe Casalenissa Nummelan keskustassa 19.2. Puheessaan runsaslukuiselle yleisölle hän kertoi mm. oman hallinonalansa asioista. Poliisien palkkaamiseen on lisätty määrärahoja jotta kaikki saadaan töihin ja määrä pidetyksi 7200 tasolla. Turvapaikanhakijoiden tilanne on hallinnassa mutta pulaa on kuntapaikoista. Vihti toki on hoitanut osansa kun on tehty päätöksiä ottaa vuosittain vastaan 25-30 kiintiöpakolaista tai myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta maahanmuuttajaa.

Sote-uudistuksesta saatiin evästyksiä olla valppaana eri valmisteluvaiheissa vieden viestiä kunnan toiveista ja tarpeista mm. lähipalvelujen säilyttämiseksi niihin toimielimiin ja työryhmiin joissa asioista päätetään. Liikenneasioista ministeri totesi, että mm. Tunnin juna ja liikenneväylien parantaminen oli tuttuja asioita jo hänen liikenneministeriajoiltaan.

Paikalla oli iso joukko kuntavaaliehdokkaita esittäytymässä ja kuulemassa ministeri Risikon kannustusta kuntavaalien ajankohdan lähestyessä.

Tilaisuudesta tehtiin taltiointi joka on nähtävissä vihtikunta.com – sivuston Web-tv:ssä.

Valtuuston jatkokausi alkoi

Kuntavaalien ajakohdan siirtyminen keväälle jatkaa valtuustokautta muutamalla kuukaudella eli vanha valtuusto jatkaa toukokuun loppuun. Kevääseen mahtuu kaksi kokousta, joista ensimmäinen jo takana ja toinen maaliskuussa. Työni sekä valtuuston toisena varapuheenjohtajana että Kokoomuksen valtuustoryhmän vetäjänä sai myös vastaavan jatkoajan, kiitos luottamuksesta edelleen.

Tammikuun kokouksessaan valtuusto päätti lainantakauksesta Vihdin Jäähalli Oy:lle, joka ostaa  teollisuuskiinteistön Lankilasta ja kunnostaa sen yhdessä urheiluseurojen kanssa etenkin kasvan salibandyn harrastajajoukon halliksi. Tällaisesta yhteistyöstä ja kumppanuudesta  yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa on jo aiempia hyviä kokemuksia ja uusiakin yhteistyön muotoja on syytä hakea.

Karviaisen tilakysymykset on juuri nyt ajan hermolla oleva asia. Miten turvataan terveet ja toimivat tilat ja mahdollistetaan moniammatillinen yhteistyö sekä saadaan pidetyksi palveluksessa hyvät työntekijät, näistä asioista päätetään pian. Kannatan Karviaisen hallituksen esitystä toimintojen kokoamisesta saman katon alle. Näin parhaiten taataan em. asioiden toteutuminen sekä valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen, jossa maakunnat säilyttävät todennäköisimmin palvelut siellä missä ne on hyvin järjestetty.

 

Uusi vuosi, uudet sivut, tervetuloa!

Vuosi 2017 on paitsi Suomi100 juhlavuosi myös Vihdin kunnan juhlavuosi, kunta täyttää 510 vuotta.
Vihti panostaa tapahtumiin ja suunnittelua ja koordinointia varten onkin sekä perustettu työryhmä että päätetty palkata määräaikainen projektikoordinaattori. Innolla odotellaan vuoden tapahtumia niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Alkuvuosi sujuu kuntavaalien värittämänä. Vaalipäivä on 9.4.2017.
Olen ehdolla neljännelle valtuustokaudelle, joka tuleekin olemaan historiallisen kiinnostava kun 1.1.2019 sote-asiat poistuvat kunnan toimivallasta maakuntien hoidettavaksi. Ajatuksiani siitä miten Vihdin kunta menestyy tulevaisuudessakin olen kirjannut Teeseiksi omalle välilehdelleen. Käy tutustumassa, tule tapaamaan ja juttelemaan, tapahtumia löytyy Kalenterista tai soita tai meilaa.
Yhteystiedot löytyvät omalta sivultaan, jossa myös pieni vaaliloru!

Onnellista ja Menestyksekästä Suomi100-Juhlavuotta 2017!

Hyvää Joulua ja Menestystä Suomi100- juhlavuodelle!

Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017. Se on vajaan miljoonan alijäämäinen mutta olosuhteisiin nähden kelvollinen. Panostuksia on etenkin työllistämiseen, elikeinotoimintaan, sähköisiin palveluihin ja kunnan sisäisen joukkoliikenteen kehittämiseen.

Kunnassa aloitetaan brändin määrittely eli imagon kohotusta tehdään ja siihen onkin tarvetta ollut. Taloudellisesti pieni asia on se, että katuvalot palavat jatkossa myöhempään eli klo 02.00 saakka. Se oli kokoomusryhmän tavoite kuntalaisilta saadun palautteen perusteella. Ulkoliikuntapaikkoja kohennetaan etenkin Nummelassa, kaksi uutta tekonurmea. Kirkonkylän kampuksen liikuntahallin osalta itse ja ryhmämme oli aiemmin päätetyn ratkaisun kannalla eli sali tehdään ensisijaisetsi koulukäyttöön, hyvä niin.

Vaalityö alkaa pikkuhiljaa vilkastua. Kokoomuspuolue julkistaa vaaliohjelmansa marraskuun lopulla ja oma vihtiläinen kuntavaaliohjelmamme on viimeistelyvaiheessa sekin. Ehdokashankintaa tehdään vilkkaasti ja olen itsekin jälleen ehdolla, nyt neljännelle kaudelle. Kokemusta jo on ja seuraava valtuustokausi on mullistava sote-uudistuksineen eli olisi hienoa saada olla mukana kuntakentän uudistamisessa.

Tiina Noro jatkaa Nummelan Kokoomuksen johdossa

Nummelan Kokoomuksen syyskokouksessa puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin edelleen Tiina Noro. Hallituksessa jatkavat  Jari Karjalainen, Laura Syrjälä, Jukka Sorsa ja  Jaripekka Turtiainen. Uusia jäseniä hallituksessa ovat Jari Kymäläinen ja Margareta Vlasceanu. Kokouksen aluksi yhdistyksen jäsenet tutustuivat uuteen hienoon  Nummelanharjun kouluun rehtori Katri Mikkilän opastuksella. Poliittisen tilannekatsauksen kokouksessa piti  Kokoomuksen Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Jenny Nyman.

Vuonna 2017 yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on  listattuna  muun muassa osallistuminen Wappukarnevaaliin Nummelassa ja Wuosisatamarkkinoille Vihdin kirkonkylässä. Lisäksi yhdistys järjestää syksyllä yleisötilaisuuden, jossa käsitellään ajankohtaisia poliittisia aiheita. Yhdistyksen jäsenille  on lisäksi luvassa retkiä ja  koulutusta.

Kevään 2017 kuntavaaleissa Nummelan Kokoomuksen tavoitteena on saada kattava ehdokaslista ja valtuustoon vähintään seitsemän ehdokasta. Vaalityötä tehdään yhdessä muiden kokoomusyhdistysten ja kunnallisjärjestön kanssa. Tällä hetkellä  kuntavaaliehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet Pirjo Falkstedt, Jari Karjalainen, Sanna Kuula, Tiina Noro, Mikko Puhakainen, Tuija Sundberg, Laura Syrjälä, Jaripekka Turtiainen, Arja Uusitalo ja Margareta Vlasceanu.  Istuvista valtuutetuista Pirjo Leväniemi ei enää asetu ehdolle ja osa ei vielä ole ilmaissut jatkoaikeitaan. Ehdokashankintaa tehdään aktiivisesti edelleen.

Nummelan Kokoomuksen tavoitteena on osana Vihdin kunnan kehittämistä vahvistaa Nummelan asemaa elinvoimaisena, dynaamisena ja viihtyisänä kuntakeskuksena Helsingin metropolialueella. Erityisesti palveluiden saatavuuden turvaaminen painottuu lähivuosina kun sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle ja hoidettaviksi.

Nummelan Kokoomus haluaa kehittää Nummelaa viihtyisäksi taajamaksi. Etelä-Nummelan kaavoitus sekä Länsiratahanke ovat tärkeitä kärkihankkeita. Nummelan ydinkeskustan kaavoituksessa painotetaan tiivistyvää ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta sekä toimivia liikennejärjestelyitä ja paranevia palveluita.

Nummelan lentokenttää ja sen ympäristöä tulee hyödyntää niin kunnan elinvoiman kuin asukkaiden toiveiden mukaisen vapaa-ajan käytön edistämiseksi. Pohjavesien suojelu ja luontoarvot on huomioitava kehitystyössä. Yhdistys painottaa  kunnan talouden tarkkaa hallintaa ja uusien ratkaisumallien etsimistä palvelutuotannossa sekä veroasteen pitämistä kohtuullisena.

Julkaistu Vihdin Uutisissa 14.12.2016