Kohtaa maailma hymyillen

Terveysteknologian alalta tulee kiihtyvään tahtiin uutisia uusista laitteista, sovelluksista ja innovaatioista. Uudet teknologiat parantavat diagnostiikkaa ja hoitomenetelmiä, nopeuttavat tiedonkulkua sekä vapauttavat hoitohenkilökuntaa rutiinitehtävistä ihmisten hoitamiseen ja kohtaamiseen. Suomessa ollaan tällä alalla edelläkävijöitä. Sähköiset ajanvarausmenetelmät, digitaalinen kuvantaminen, omien hoitotietojen hallinnointi, eResepti, nettiterapiat ja moni muu ovat jo arkipäivää niin julkisen kuin yksityisenkin terveydenhuollon puolella. Alan suomalainen tietotaito tunnetaan maailmanlaajuisestikin.

Myös suomalainen hammashoitoteknologia on maailman huippua. Minulla oli syyskuun alussa mahdollisuus osallistua kansainväliseen hammaslääkärikongressiin, joka tällä kertaa järjestettiin Puolan Poznanissa. Se on alamme suurin vuosittainen tapahtuma, jonka teemana oli Face the world with a smile eli kohtaa maailma hymyillen! Paikalla oli myös laaja hammastarvikealan näyttely. Ilo oli havaita että suomalaisyritykset olivat näyttävästi esillä nimenomaan kehittyneimmän teknologian ja tietojärjestelmien esilletuomisessa. Uusinta uutta on mm. monesti palkitun vientiyrityksen Planmecan hammasmalleja, purentakiskoja ja leikkausohjureita valmistava 3D-laitteisto. Teknologian huippuinnovaatioiden vastapainoksi iso osa näyttelystä käsitti perusasioita eli hampaiden kotihoitovälineistöä, harjoja ja tahnoja. Samoin tieteellisen annin kirjo oli laaja. Laserkäsittelyjen ja implanttihoitojen nyanssien lisäksi nykyteknologialla on tehty uutta perustutkimusta mm. syljestä. Vuorokautisen syljenerityksen normaalivaihteluväliksi ihmisillä on mitattu 500-1000 ml ja umami on brittiläisissä tutkimuksissa vahvistettu perusmauksi makean, suolaisen, karvaan ja happaman lisäksi.

On selvää, että kongressissa edustettuna olleiden yli 120 maan suun terveydenhuollon taso ja resurssit vaihtelevat kovasti. Tavoitteet kansainvälisellä järjestöllä ja maailman hammaslääkäreillä ovat kuitenkin kaikille yhteisiä. Niitä ovat tällä hetkellä erityisesti ikäihmisten suun terveydestä huolehtiminen ja väestön sokerin käytön vähentäminen. Suomessa makeisveron poisto ei edistä tätä tavoitetta, valitettavasti. Hampaiden vauriot voidaan kyllä korjata mutta hyvä on pitää mielessä arkisia valintoja tehdessä että paras paikka on tekemätön paikka.

Tiina Noro
Vihtiläinen hammaslääkäri ja kunnanvaltuutettu, kok

Kevyttä klassista kesään?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä suurempien yksiköiden järjestettäväksi 2019, jää tulevaisuuden kuntien tehtävien painopisteiksi opetus- ja kulttuuripalvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Toki jo tälläkin hetkellä näistä huolehditaan, kunnat yhdessä eri toimijoiden kanssa. Omaa kotikuntaani tarkastellen liikuntamahdollisuuksia on todella kattava tarjonta aina autourheilusta luontopolkuihin. Vihdistä on myös ponnistanut monia lajiensa kansallisen ja kansainvälisen tason huippuja eli uusia tähtiä tälle urheiluhullulle kansalle, joka siirtää television uutislähetyksetkin paikaltaan jääkiekon vuoksi.

Ruumiin lisäksi sieluakin pitää ravita ja kulttuuri eri muodoissaan on erinomainen akkulaturi. Länsiuusmaalaisena on hieno todeta, että kulttuuritarjontaa alueella on runsaasti. Suuri joukko niin julkisia toimijoita kuin myös yrityksiä, yhdistyksiä, seuroja ja yksityishenkilöitä järjestää tilaisuuksia meille muille. Vihdin ”must”- kulttuuritapahtumia ovat juhlavuosiaan viettävät kesätapahtumat: Wuosisatamarkkinat elokuulla kirkonkylässä järjestetään jo 10. kerran ja 45 vuotta kesäteatteria Vihdissä- juhlavuoden näytelmänä on komediaa. Lukuisat näyttelyt ja museot ovat auki kesän kävijöille. Musiikkia on tarjolla monipuolisesti, eri kuulijaryhmille ja tyylien kirjo on laaja. Merkittävä konserttien järjestäjä on Vihdin Seurakunta, jonne on aina saatu mitä mainioimmat kanttorit musiikkielämää kehittämään.

Uusillekin tapahtumille olisi vielä tilaa. Länsi-Uudenmaan Musiikkiopiston osakaskuntana Vihti osaltaan rahoittaa myös Lohjan Kaupunginorkesterin toimintaa. Orkesterihan on mitä hienoin ja taitavin mutta todella harvoin nähty Vihdissä. Konserttipaikkojen listassakaan ei Vihtiä ole mainittu lainkaan orkesterin nettisivulla. Tämän lehden palstoilla näkee ajoittain vaatimuksia orkesterin alasajosta. Itse ehdottaisin ennemminkin jalansijan vahvistamista hakemalla uusia yleisöjä. Vaikkapa katetussa Vihdin kesäteatterissa kevyttä klassista kesäillan konsertissa. Saattaisi olla runsaslukuinen kiitollinen yleisö, joka voisi innostua vakituisemmaksikin kuulijakunnaksi.

Tiina Noro
Kirjoittaja on vihtiläinen kunnanvaltuutettu ( kok)

Sote sopii suuhun

Maan hallitus ratkaisi soten eli teki päätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta muutama päivä sitten. Suuri työ on vielä edessä kun uudistuksia lähdetään toteuttamaan, rahoitus selvitetään ja lait kirjoitetaan. Ammatissani olen seurannut hammashoidon järjestämisen vaiheita yli kolmen vuosikymmenen ajan. Suun terveydenhuollon palvelut on liitetty osaksi lakisääteisiä palveluja monessa vaiheessa useammalla vuosikymmenellä. Hoitoon on voinut hakeutua joko oman kunnan terveyskeskukseen asiakasmaksulainsäädännön mukaisilla hinnoilla tai yksityissektorille, jolloin hoidosta saa sairausvakuutuskorvauksen.

Terveyskeskuksissa hammashoidossa käy vuosittain noin 1,9 miljoonaa potilasta, joista runsas 40 % on alle 18-vuotiaita. Yksityissektorilla hoidetaan noin miljoona potilasta, jotka ovat pääasiassa aikuisia. Perushammashoito on samanlaista molemmissa: infektiosairauksien karieksen ja parodontiitin hoitoa ja purennan kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää hoitoa. Edellä mainittujen lukujen valossa on selvää, että koko väestön suun terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen tarvitaan alan koko kapasiteetti. Kuntapäättäjän näkökulmasta olen nähnyt kysynnän ja resurssien epäsuhdan julkisessa terveydenhuollossa, jonoja on. Nyt tehty sote-ratkaisu ja siihen sisältyvä potilaan valinnanvapauden lisääntyminen lyhentää hoitojonoja ja parantaa palveluiden saatavuutta. Hammashoidon tarvetta on yhä enemmän kun väestö ikääntyy ja useimmat saavat pitää omat hampaansa elinikäisesti. Hammassairauksien yhteys vakaviin yleissairauksiin ja kansantauteihin on asia, josta saamme koko ajan uutta tietoa ja joka lisää hoidon kysyntää.

Sote-uudistuksen hyötyjä on potilas. Hoitoon pääsy helpottuu ja terveyserot kapenevat. Julkisen palvelutuotannon ja yksityisten palveluntarjoajien luonteva työnjako soveltuu erityisen hyvin suun terveydenhuoltoon yllämainituista syistä. Hyvää yhteistyötä tehdään jo nyt ostopalvelujen ja palvelusetelien hyödyntämisessä. Hammaslääkärien lempivirren sanoin: Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on!

Tiina Noro
Kirjoittaja on vihtiläinen hammaslääkäri ja kunnanvaltuutettu ( Kok)