KUNTAVAALIEHDOKAS 2017

Kirjoittajavieras

 

Julkaistu Länsi-Uusimaa-lehdessä  4.3.2017

 

 

Kone, kuva, kohtaaminen?

 

 

Vihdissä kuntapäättäjien pohdittavana on viime viikkoina ollut mm. liikuntapaikkarakentaminen, joukkoliikenteeseen liittyvät kysymykset ja Nummelan lentokentän tulevaisuus.  Palveluverkkoasioita on ratkottu kun on haettu Karviaiselle terveitä ja toimivia tiloja, jotka toivottavasti turvaavat palveluiden säilymisen kunnassa tulevaisuudessakin kun maakunnat alkavat päättää toimipisteiden sijainnista. Yhden kyläkoulun toiminta päättyy kun ensi lukuvuoden alusta oppilaat siirtyvät läheiseen, isompaan kouluun. Monien muiden ohella näiden samojen asioiden ympärille huhtikuussa valittavan uudenkin valtuuston päätöksenteko tulee kohdistumaan.

Äänestäjille vaalikoneet ovat yksi tapa selvittää mitä mieltä ehdokkaat eri asioista ovat. Muutamiin jo vastanneena tiedän että kyläkoulujen tulevaisuus, HSL jäsenyys, lentokenttä ja kaavoituksen painopisteet ovat ehdokkaista eroja löytäviä hyviä kysymyksiä. Mutta siitä en ole ihan varma mitä haetaan kysymällä kuntapäättäjiksi haluavilta onko lasten tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia?

Kuntavaaliehdokkaiden ja äänestäjien henkilökohtaiseen kohtaamiseen mahdollisuudet ovat jossain määrin rajalliset. Toreilla väkeä liikkuu aiempaa vähemmän ja vaalitapahtumiinkaan ei usein ole tungosta vaikka yleisöä varten niitä juuri järjestetään. Siellä missä vapaa-aikana suuret ihmismäärät liikkuvat eli suurissa marketeissa ja kauppakeskuksissa, sinne on onneksi saatu ennakkoäänestyspiste mutta ehdokkailla  ei ainakaan Nummelassa ole pääsyä lähellekään.  Painettu ja sosiaalinen media ovat lähes välttämättömiä tiedotuskanavia ehdokkaille. Näissä vaaleissa ehdokashankinta on ollut aiempaa vaikeampaa. Yksityiselämään liittyvät syyt, sote- ja maakuntauudistus ja kunnan päätöksentekokulttuuri ovat kyselyjen mukaan keskeiset syyt miksi halua kuntapäättäjäksi ei ole. Siksi soisi heille jotka ovat mukaan lähteneet mahdollisuuden aidosti kohdata ja kuulla kuntalaisia ja myös kertoa omia ajatuksiaan miten itse päättäjänä yhdessä muiden kanssa toimisi kaikille paremman kunnan tekemiseksi. Äänestäjien vastuulle jää sitten huolehtia siitä, että lähtee uurnille käyttämään oikeuttaan edustajansa valitsemiseksi.

Tiina Noro

Kirjoittaja on vihtiläinen kunnanvaltuutettu, kok

Ministeri Risikko vauhdittamassa vihtiläisten kampanjointia

Sisäministeri Paula Risikko vieraili Vihdissä Cafe Casalenissa Nummelan keskustassa 19.2. Puheessaan runsaslukuiselle yleisölle hän kertoi mm. oman hallinonalansa asioista. Poliisien palkkaamiseen on lisätty määrärahoja jotta kaikki saadaan töihin ja määrä pidetyksi 7200 tasolla. Turvapaikanhakijoiden tilanne on hallinnassa mutta pulaa on kuntapaikoista. Vihti toki on hoitanut osansa kun on tehty päätöksiä ottaa vuosittain vastaan 25-30 kiintiöpakolaista tai myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta maahanmuuttajaa.

Sote-uudistuksesta saatiin evästyksiä olla valppaana eri valmisteluvaiheissa vieden viestiä kunnan toiveista ja tarpeista mm. lähipalvelujen säilyttämiseksi niihin toimielimiin ja työryhmiin joissa asioista päätetään. Liikenneasioista ministeri totesi, että mm. Tunnin juna ja liikenneväylien parantaminen oli tuttuja asioita jo hänen liikenneministeriajoiltaan.

Paikalla oli iso joukko kuntavaaliehdokkaita esittäytymässä ja kuulemassa ministeri Risikon kannustusta kuntavaalien ajankohdan lähestyessä.

Tilaisuudesta tehtiin taltiointi joka on nähtävissä vihtikunta.com – sivuston Web-tv:ssä.

Vihdin tilinpäätös 2016 ennakoitua parempi

“Taloutemme ei ole vielä tasapainossa”

Eerikki Viljanen ja Tiina Noro muistuttavat suuresti talousarviosta poikkeavan tuloksen johtuvan kertaluontoisista eristä.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat haluavat tarkan taloudenpidon jatkuvan.

Viime viikolla valmistuneen tilinpäätösennusteen mukaan Vihdin kunnan tilikauden 2016 ylijäämä on noin 5,7 miljoonaa euroa. Tulos on paras yhdeksään vuoteen Vihdissä ja se herättikin sosiaalisessa mediassa jonkin verran keskustelua, semminkin kun tulos poikkeaa talousarviosta kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajat haluavat edetä positiivisesta tuloksesta huolimatta varovaisin askelin.

Kokoomus on valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Noron mukaan tyytyväinen.

– Kunnan taloudenhoidossa olemme pitkäjänteisesti edellyttäneet tiukkaa kulukuria ja nyt nähdään että se alkaa tuottaa tulosta. Toimintakulut laskivat 1,4 miljoonaa euroa ja silti palvelut on samanaikaisesti saatu pidetyksi hyvällä tasolla.

Joitain palveluita on supistettu, mutta esimerkiksi päivähoidon palveluiden supistuminen johtuu Noron mukaan lasten määrän vähenemisestä.

– Karviaiselle on annettu kaikki heidän tarvitsemansa määrärahat.

Poikkeama talousarviosta selitetään kertaluontoisilla erillä, kuten HUSin tilityksillä viime ja edelliseltä vuodelta.

–  Se, että erikoissairaanhoidon laskutus jäi alle budjetoidun, johtuu sekä HUSin tehokkaasta toiminnasta että kuntalaisten arvioitua vähäisemmästä palveluiden tarpeesta. Siitähän ei voi olla kuin hyvillään, vähemmän sairautta ja enemmän terveyttä.

Myös verotuloja kertyi ennakoitua enemmän.

– Itse arvostan Hannu Nummelan pitkää kokemusta ja varovaisuuden periaatetta, jota tuleekin noudattaa yhteisten verovarojen hoidossa. Lähivuosina toteutetaan suuria investointeja, muun muassa Kirkonkylän Campus -hanke sekä varaudutaan sote-uudistukseen. Vahvistuva kuntatalous auttaa näidenkin asioiden etenemisessä, Noro sanoo.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Eerikki VIljanen sanoo, että osa ennakoitua paremmasta tuloksesta ”on syntynyt meistä riippumatta, osa toimiemme ansiosta”.

– Suuri kiitos tuloksesta kuuluu kunnan henkilöstölle, joka on osaltaan kiristänyt vyötä tehtyjen säästöpäätösten mukaisesti, Viljanen sanoo ja muistuttaa, että investointeihin kuitenkin otettiin uutta velkaa.

– Eli suuntaamme on hyvä ja oikea, mutta taloutemme ei ole vielä tasapainossa.

Seuraavana haasteena onkin Viljasen mielestä päästä vahvemmin mukaan orastavaan talouskasvuun, verotulokertymä edelleen kasvamaan ja samalla säilyttää maltillisuus kustannusten kasvussa.

– Kunnan positiivinen tulos ei anna aihetta henkseleiden paukutteluun, sanoo Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Anu Rajajärvi ja muistuttaa, että tänä vuonna ei ole luvassa samankaltaisia satunnaisia eriä, kuin viime vuonna.

– Myös jatkossa Vihdin taloutta on hoidettava huolella, eikä liian löysiin ennusteisiin pidä sortua.

Rajajärvi sanoo vuoden takaisten henkilöstösäästöjen olleen kovia ja niiden toteuttamisen haasteellista.

– Demaripiirissä emme kannattaneet henkilöstösäästöjä.

Artikkeli julkaistu Vihdin Uutisissa 16.2.2017

Valtuuston jatkokausi alkoi

Kuntavaalien ajakohdan siirtyminen keväälle jatkaa valtuustokautta muutamalla kuukaudella eli vanha valtuusto jatkaa toukokuun loppuun. Kevääseen mahtuu kaksi kokousta, joista ensimmäinen jo takana ja toinen maaliskuussa. Työni sekä valtuuston toisena varapuheenjohtajana että Kokoomuksen valtuustoryhmän vetäjänä sai myös vastaavan jatkoajan, kiitos luottamuksesta edelleen.

Tammikuun kokouksessaan valtuusto päätti lainantakauksesta Vihdin Jäähalli Oy:lle, joka ostaa  teollisuuskiinteistön Lankilasta ja kunnostaa sen yhdessä urheiluseurojen kanssa etenkin kasvan salibandyn harrastajajoukon halliksi. Tällaisesta yhteistyöstä ja kumppanuudesta  yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa on jo aiempia hyviä kokemuksia ja uusiakin yhteistyön muotoja on syytä hakea.

Karviaisen tilakysymykset on juuri nyt ajan hermolla oleva asia. Miten turvataan terveet ja toimivat tilat ja mahdollistetaan moniammatillinen yhteistyö sekä saadaan pidetyksi palveluksessa hyvät työntekijät, näistä asioista päätetään pian. Kannatan Karviaisen hallituksen esitystä toimintojen kokoamisesta saman katon alle. Näin parhaiten taataan em. asioiden toteutuminen sekä valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen, jossa maakunnat säilyttävät todennäköisimmin palvelut siellä missä ne on hyvin järjestetty.

 

Vielä ehtii ehdokkaaksi

Vuosi  2017 on  Suomi100-juhlavuoden lisäksi  myös oman kuntamme juhlaa sillä Vihti täyttää  510 vuotta. Vihdissä on päätetty panostaa vuoden juhlintaan ja tapahtumiin. Jo syksyllä aloitti valmistelut juhlavuoden työryhmä ja huhtikuun alusta aloittaa työnsä määräaikainen juhlavuoden  projektikoordinaattori. Kiinnostava ja tapahtumarikas vuosi siis tulossa.

Vuoden alkua värittävät kuntavaalit. Seuraava valtuustokausi tulee olemaan historiallinen. Päättäjät saavat olla mukana tekemässä suurta uudistusta kun parin vuoden päästä sote-palvelut siirtyvät kunnilta maakuntien vastuulle ja järjestettäväksi. Kunnille jää iso joukko tehtäviä, nimenomaan sellaisia, joiden  vaikutukset näkyvät useimpien arkielämässä. Tulevaisuuden kaikille hyvä kunta huolehtii kasvatuksesta ja sivistyksestä, elinvoima- ja elinkeinopalveluista, vapaa-ajan palveluista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä kuntasuunnittelusta ja  –tekniikasta.  Luulisi, että intoa ja halua lähteä mukaan muutoksentekijäksi löytyisi erityisesti näinä aikoina kun näinkin merkittävä kunnallishallinnon uudistus on edessä ja mahdollisuus luoda uudenlainen kunta em. asioiden ympärille. Näin ei kuitenkaan näytä olevan ainakaan viime syksyn havaintojeni perusteella. Kiinnostusta vaikuttamiseen löytyy usein vain juuri itseä tai lähipiiriä koskettavan asian ympärille eikä niinkään pitkäjänteiseen, koko kunnallisen päätöksenteon kirjon käsittävään sitoutuneeseen työskentelyyn.

Vihdissä nuorisotoimessa  ollaan siirtymässä uuteen järjestelmään, Vihdin nuorisofoorumiin, joka korvaa nuorisovaltuuston mutta hoitaa samoja asioita ja tarjoaa lisäksi uudenlaisia osallistamisen malleja, joissa vaikuttaa voi vaikkapa vain yhteen tapahtumaan tai projektiin.  Nuoret ovatkin lähteneet  hyvin uuteen toimintaan.  Uudessa kuntalaissa on samantapaisia mahdollisuuksia kaikkien asukkaiden osallistamiseen. Yksi asukasilta Vihdissä jo järjestettiinkin mutta heikoin tuloksin: yhtään kuntalaista ei saapunut paikalle. Valtuusto ensi huhtikuun  vaaleissa joka tapauksessa valitaan kuten ennenkin. Rohkaisen mahdollisimman monia asettumaan ehdolle, aikaa on helmikuun loppuun. Kannustimena olkoon puolueeni eräs aikaisempi vaalislogan, joka itseäni motivoi edelleenkin: Haluatko olla hän joka tekee vai hän joka huutelee parvekkeelta?

 

Tiina Noro, kok

Kirjoittaja on vihtiläinen kunnanvaltuutettu

Julkaistu Länsi-Uusimaa-lehden Kirjoittajavieras-palstalla 2.1.2017

 

Uusi vuosi, uudet sivut, tervetuloa!

Vuosi 2017 on paitsi Suomi100 juhlavuosi myös Vihdin kunnan juhlavuosi, kunta täyttää 510 vuotta.
Vihti panostaa tapahtumiin ja suunnittelua ja koordinointia varten onkin sekä perustettu työryhmä että päätetty palkata määräaikainen projektikoordinaattori. Innolla odotellaan vuoden tapahtumia niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Alkuvuosi sujuu kuntavaalien värittämänä. Vaalipäivä on 9.4.2017.
Olen ehdolla neljännelle valtuustokaudelle, joka tuleekin olemaan historiallisen kiinnostava kun 1.1.2019 sote-asiat poistuvat kunnan toimivallasta maakuntien hoidettavaksi. Ajatuksiani siitä miten Vihdin kunta menestyy tulevaisuudessakin olen kirjannut Teeseiksi omalle välilehdelleen. Käy tutustumassa, tule tapaamaan ja juttelemaan, tapahtumia löytyy Kalenterista tai soita tai meilaa.
Yhteystiedot löytyvät omalta sivultaan, jossa myös pieni vaaliloru!

Onnellista ja Menestyksekästä Suomi100-Juhlavuotta 2017!

Puheenaiheita ja poimintoja

Vuodenvaihteen aikoihin on tapana katsoa niin eteen kuin taaksekin päin.   Suunta on myönteinen taloudessa, Vihdin kunnan taloustilannetta on saatu oikenemaan ja työ jatkuu. Työllistämistoimia on tehostettu ja saatu työttömyyttä hieman alaspäin. Uusia asuntoja on rakentunut, samoin teitä ja kevyen liikenteen väyliä mm. kauan toivottu alikulku Nummelaan, oma ”asematunnelimme”.  Katuvalot saadaan palamaan pidempään, yksi eniten puheissa toivottu asia kuntalaisten kanssa keskustellessa. Nummelan keskustan kaavoitus on edennyt ja koko kunnan  yleiskaavatyön aloittamisesta on päätetty. Kirkonkylään alkaa  rakentua iso koulukampus ja  Nummelassa saatiin käyttöön Nummelanharjun koulun uusi osa, jossa on kauan odotettu upea liikuntasali.  Metropolialueen kehyskuntana kannamme yhteisvastuuta  vastaanottaessamme kiintiöpakolaisia ja turvapaikan saaneita maahanmuuttajia hallitun suunnitelmallisesti.

Busseja ja brändiä

Ensi vuoden talousarviosta päättäessämme osoitimme valtuustossa panostuksia kunnan sisäisen liikenteen kehittämiseen, mikä onkin välttämätöntä kun liikennöitsijät ovat supistaneet vuorotarjontaa. Yhteistyötä tehdään jatkossa lähikuntien kanssa syksyllä valmistuneen Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta. Kuntarajat ylittävää liikennettä tarvitsevat mm. Luksian ja ruotsinkielisten koulujen oppilaat.
Tulevan vuoden yksi keskeinen tavoite on kunnan brändin määrittäminen ja viestinnän parantaminen. Vaikka meillä on hyvät palvelut, mainiot harrastusmahdollisuudet ja upea luonto, Vihdin vetovoima on hiipunut ja asukasluku näyttää laskevan jo toisena vuonna peräkkäin. Tähän nyt puututaan ja hartiavoimin kaikin mahdollisin keinoin töitä tehden pyritään taas kasvu-uralle. Uusia asukkaita ja  työpaikkoja ja sitä kautta verotulopohjan vahvistamista saadaan vain jos viestimme on houkutteleva ja saamme sen  paremmin julki Vihdin ulkopuolella.

Sanoista tekoihin?

Miten meni noin niin kuin omasta mielestä?  Yleensä näin kysytään kun suoritukseen jäi toivomisen varaa. Itseäni jäi harmittamaan paljon puhuttanut tonttivarausasia kirkonkylässä. En väheksy perustelua, että kuntalaisten turvallisuus on etusijalla mutta uskon, että jokin muukin vaihtoehto olisi ollut löydettävissä paloasemalle ja yritysystävällisen kunnan sanan mukainen teko olisi ollut antaa tontti sitä tavoitelleelle yrittäjälle. Ulkoilmatapahtumassa musiikin soittamiseen tarvittava lupa useita satoja euroja ja tupakan myynnin valvontamaksun korotus moninkertaiseksi ovat viranomaispäätöksiä mutta mahdollisuuksien mukaan näihinkin pitää puuttua. Onko teot puheissa linjattujen mukaisia eli yrittäjäystävällisyyden arvioinnille päätöksenteossa on ehdottomasti pantava huomattavasti enemmän painoarvoa jatkossa.

Juhlavuosi vaaleineen

Ensi vuosi on Suomi 100 ja Vihti 510 juhlavuosi. Siihen Vihdissä halutaan panostaa ja vuoden tapahtumien koordinointiin palkataan määräaikainen projektityöntekijä, joka aloittaa huhtikuun alussa. Huhtikuussa pidetään myös kuntavaalit. Seuraava valtuustokausi tulee olemaan historiallinen, kun sote-asiat siirtyvät pois kunnilta maakuntien hoidettavaksi. Mielelläni näkisin mahdollisimman monen vihtiläisen asettuvan ehdokkaaksi vaaleissa ja tietysti myös äänestäjien olevan aktiivisia.  Muutokseen voi parhaiten vaikuttaa olemalla itse mukana tekemässä ja edessä on siis erityisen mielenkiintoiset vuodet.
Toivotan kaikille lukijoille mieliinpainuvaa ja onnellista juhlavuotta 2017!

Tiina Noro, kok

Vihdin kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Julkaistu Luotei-Uusimaassa 30.12.2016

Hyvää Joulua ja Menestystä Suomi100- juhlavuodelle!

Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017. Se on vajaan miljoonan alijäämäinen mutta olosuhteisiin nähden kelvollinen. Panostuksia on etenkin työllistämiseen, elikeinotoimintaan, sähköisiin palveluihin ja kunnan sisäisen joukkoliikenteen kehittämiseen.

Kunnassa aloitetaan brändin määrittely eli imagon kohotusta tehdään ja siihen onkin tarvetta ollut. Taloudellisesti pieni asia on se, että katuvalot palavat jatkossa myöhempään eli klo 02.00 saakka. Se oli kokoomusryhmän tavoite kuntalaisilta saadun palautteen perusteella. Ulkoliikuntapaikkoja kohennetaan etenkin Nummelassa, kaksi uutta tekonurmea. Kirkonkylän kampuksen liikuntahallin osalta itse ja ryhmämme oli aiemmin päätetyn ratkaisun kannalla eli sali tehdään ensisijaisetsi koulukäyttöön, hyvä niin.

Vaalityö alkaa pikkuhiljaa vilkastua. Kokoomuspuolue julkistaa vaaliohjelmansa marraskuun lopulla ja oma vihtiläinen kuntavaaliohjelmamme on viimeistelyvaiheessa sekin. Ehdokashankintaa tehdään vilkkaasti ja olen itsekin jälleen ehdolla, nyt neljännelle kaudelle. Kokemusta jo on ja seuraava valtuustokausi on mullistava sote-uudistuksineen eli olisi hienoa saada olla mukana kuntakentän uudistamisessa.

Tiina Noro jatkaa Nummelan Kokoomuksen johdossa

Nummelan Kokoomuksen syyskokouksessa puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin edelleen Tiina Noro. Hallituksessa jatkavat  Jari Karjalainen, Laura Syrjälä, Jukka Sorsa ja  Jaripekka Turtiainen. Uusia jäseniä hallituksessa ovat Jari Kymäläinen ja Margareta Vlasceanu. Kokouksen aluksi yhdistyksen jäsenet tutustuivat uuteen hienoon  Nummelanharjun kouluun rehtori Katri Mikkilän opastuksella. Poliittisen tilannekatsauksen kokouksessa piti  Kokoomuksen Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Jenny Nyman.

Vuonna 2017 yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on  listattuna  muun muassa osallistuminen Wappukarnevaaliin Nummelassa ja Wuosisatamarkkinoille Vihdin kirkonkylässä. Lisäksi yhdistys järjestää syksyllä yleisötilaisuuden, jossa käsitellään ajankohtaisia poliittisia aiheita. Yhdistyksen jäsenille  on lisäksi luvassa retkiä ja  koulutusta.

Kevään 2017 kuntavaaleissa Nummelan Kokoomuksen tavoitteena on saada kattava ehdokaslista ja valtuustoon vähintään seitsemän ehdokasta. Vaalityötä tehdään yhdessä muiden kokoomusyhdistysten ja kunnallisjärjestön kanssa. Tällä hetkellä  kuntavaaliehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet Pirjo Falkstedt, Jari Karjalainen, Sanna Kuula, Tiina Noro, Mikko Puhakainen, Tuija Sundberg, Laura Syrjälä, Jaripekka Turtiainen, Arja Uusitalo ja Margareta Vlasceanu.  Istuvista valtuutetuista Pirjo Leväniemi ei enää asetu ehdolle ja osa ei vielä ole ilmaissut jatkoaikeitaan. Ehdokashankintaa tehdään aktiivisesti edelleen.

Nummelan Kokoomuksen tavoitteena on osana Vihdin kunnan kehittämistä vahvistaa Nummelan asemaa elinvoimaisena, dynaamisena ja viihtyisänä kuntakeskuksena Helsingin metropolialueella. Erityisesti palveluiden saatavuuden turvaaminen painottuu lähivuosina kun sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle ja hoidettaviksi.

Nummelan Kokoomus haluaa kehittää Nummelaa viihtyisäksi taajamaksi. Etelä-Nummelan kaavoitus sekä Länsiratahanke ovat tärkeitä kärkihankkeita. Nummelan ydinkeskustan kaavoituksessa painotetaan tiivistyvää ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta sekä toimivia liikennejärjestelyitä ja paranevia palveluita.

Nummelan lentokenttää ja sen ympäristöä tulee hyödyntää niin kunnan elinvoiman kuin asukkaiden toiveiden mukaisen vapaa-ajan käytön edistämiseksi. Pohjavesien suojelu ja luontoarvot on huomioitava kehitystyössä. Yhdistys painottaa  kunnan talouden tarkkaa hallintaa ja uusien ratkaisumallien etsimistä palvelutuotannossa sekä veroasteen pitämistä kohtuullisena.

Julkaistu Vihdin Uutisissa 14.12.2016

Kaavoituskatsaus 2016 sekä kaavoitusohjelma vuosille 2017-2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Aluksi muutamia yleisiä huomioita käsillä olevasta asiakirjasta. Monta asiaa on nykyaikaistettu ja tehty uudella tavalla: norminpurkua ja digitalisaatiota, se on oikea suunta. Kahden sijasta yksi dokumentti, suunnittelujakso katsottu pidemmälle eteenpäin ja hyödynnetty sähköisiä toimintatapoja, joiden seurauksena on saatu tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa asemakaavojen piilovarannosta.

Selkeistä taulukoista on helppo tarkistaa asemakaavoituksen käynnistämissopimukset ja maankäyttösopimukset sekä kaavatöiden aikataulutus, joka minimoi tyhjäkäynnin mahdollisuuden. Viime kokouksessa päätimme vahvistaa kaavoituksen resursseja lisähenkilöstöllä, joten tulevien vuosien kaavoitusasiat ovat menossa hyvään suuntaan. Kiitos ohjelman laatijoille ja Matti Hultille myös Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta toivotamme lokoisia eläkepäiviä.

Vaikka kaavoitusohjelman esitystapa on looginen ja helposti luettava, sisällöt tulevat varmasti keskusteluttamaan. Koko kunnan yleiskaavatyön käynnistäminen on paikallaan, onhan Vihti yksi harvoja Uudenmaan kuntia, joissa ei ole voimassaolevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Ensi vuoden tavoite on saada työ alulle ja päättää sisältötavoitteista, työtavoista ja aikataulusta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Vilkasta keskustelua ja ajatuksenvaihtoa on sitten syytä käydäkin perusteellisesti. Yleiskaavan valmistuttua on luotu linjaukset monista kiperistä kysymyksistä, jotka tällä hetkellä aiheuttavat voimakkaitakin reaktioita. Maankäytön päälinjaukset selkiytyvät kun taajamat, kylät, työpaikka-alueet, liikennealueet, maa- ja metsätalousalueet, virkistysalueet ja suojelutarpeet osoitetaan yleiskaavalla. Näillä kaikilla on valtava merkitys tulevaisuuden Vihdin kehityksen kannalta ja Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä mahdollisimman laajan ja kuntalaisia osallistavan keskustelun käymistä asiasta tulevien vuosien aikana eri foorumeilla.

Ensi vuoden osalta ryhmämme pitää kaavatöiden priorisointia hyvänä. Eli painotetaan työpaikka-alueita ja taajamarakennetta täydentäviä kaavoja. Tähänkin asti on elinkeinotonttitarjontaan panostamiseen pyritty ja tätä työtä on järjestelmällisesti jatkettava. Uusi työkalu tätä tukemaan on vuoden loppuun mennessä valmistuvaksi luvattu työpaikka-alue selvitys. Maapoliittisen ohjelman päivitys on tarpeen maanhankinnan eri vaihtoehtojen selkiyttämiseksi.

Vaikka iso osa kaavoittajien työajasta kuluu Nummelan alueen kaava-asioissa, mm. tärkeän Nummelan osayleiskaavan laatimisessa, panostuksia on koko kunnan alueelle. Ohjelmasta löytyy kirkonkylä, Ojakkala, Otalampi, Tervalampi, Vihtijärvi, Jokikunta ja mainintoina myös Moksi, Palojärvi ja Irjalansaari. Selvitystöistä työn alle tuleva kevyen liikenteen yhteysmahdollisuus Huhmarista Nummelan kautta Vihdin kirkonkylälle on kuntalaisten pitkään toivoma asia ja hienoa että se etenee. Sama koskee valtatie 25 liittymien tilannetta, vuosia vireillä ollut ja toivottu uudistaminen myöskin.

Vilkasta arvokeskustelua kaavaohjelmassa toivotaan erityisesti Nummelan osalta ja nostetaan esiin kysymys mitä tehdään lentokentälle. Ryhmässämme ideoitiin voisiko Nummelan lentokentällä toimia kunnan vuokraamana aurinkovoimala-alue? Olisi ilmastoteko ja silti jäisi tilaa vielä virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan. Vihdissä risteää useita isoja teitä. Uusi energia tuottaa sähköautojen lataamisasemien tarpeen. Annammeko autojen mennä ohi? Meillä olisi mainio tilaisuus lähteä kehittämään esimerkiksi sähkökäyttöisiin kimppakuljetuksiin perustuvia liityntäpysäköintiyhteyksiä, joissa voisi sijaita vaikkapa aurinkoenergiaan perustuvia latauspalveluita. Kaavoituskysymys tämäkin.

Näillä lennokkailla mietteillä Kokoomus hyväksyy laaditun kaavoituskatsauksen vuodelle 2016 ja kaavoitusohjelman vuosille 2017-2020.

Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tiina Noro, pj.