Alkuvuoden ohjelmaa

Jo lähes kuukausi eletty vuotta 2023. Alkajaisiksi kirjoitin aluevaltuutetun roolissa lyhyen artikkelin, ohessa linkki: Voitaisiinko suun terveydenhuollossa ottaa oppia puolen vuosisadan takaa? – Uudenmaan Kokoomus

Vuoden ensimmäinen kunnanvaltuuston kokouskin on jo pidetty, hyväksyttiin muutamia talousarvioylityksiä mm. HUSista tulossa vielä loppulasku. Kuntayhtymän toiminta loppui 31.12.2022 ja uusi HUS yhtymä aloitti vuoden alussa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajat hallituksessa ovat Marika Räf Espoosta ja Mikko Piirtola Lohjalta, jonka varajäsenenä toimin jatkossa. Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue siis aloitti toimintansa 1.1.2023. Siirtymästä suoriuduttiin huolellisen valmistautumisen ansiosta melko sujuvasti. Palveluihin pääsy mm. suun terveydenhuollossa on kuitenkin takkuillut, ongelmia oli jo aiemmin vakavan henkilöstöpulan vuoksi. Työtä ja parannettavaa riittää, aluevaltuuston tämän vuoden työ käynnistyy kokouksella 14.2.2023.

Vihdin Hyvinvointilautakunta kokoontuu helmikuun alussa. Asialistalla on mm. museon tilannekatsaus ja avustusten jakamista sekä meille esittäytyy uusi nuorisopäällikkö edellisen siirryttyä hyvinvointikoordinaattorin tehtävää hoitamaan. Hyvää yhteistyötä tiedossa molempien kanssa.

Eduskuntavaalit pidetään 2.4.2023. Ehdokaslistat alkavat olla täynnä ja vaalityötä viritellään. Kokoomus avaa kampanjansa Kokoomusristeilyllä 28.-29.1., kun laivan täysi innokasta puolueväkeä kokoontuu saamaan tietoa ja nostattamaan vaali-intoa.

Vauhdikas ja työntäyteinen syksy

Sisäänajo uuteen Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen valtuutetun tehtävään on vienyt aikaa ja energiaa niin, että näiden nettisivujenkin päivitys on jäänyt tekemättä pitkäksi aikaa. Meitä valtuutettuja, 79 yhteensä, on koulutettu, pidetty seminaareja ja kokoustettu jo pian puolisen tusinaa kertaa kiertäen myös alueen eri kunnissa. Lisäksi on Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän omat seminaarit ja kokoukset. Organisaatio alkaa olla valmis, strategia päätöksenteossa ja talousarvion valmistelu hyvässä vauhdissa. Mielenkiintoista vaikkakaan ei helppoa. Euroja puuttuu vähän joka paikasta ja valintoja täytyy tehdä. Hienoa on, että saamme olla luomassa uutta. Ensisijaista on kuitenkin saada siirtymä uuteen hyvinvointialueeseen läpiviedyksi jouhevasti, jotta 1.1.2023 alkaen 9000 kunnista siirtyvää työntekijää saavat palkkansa ja muukin organisoituminen tehty siten, että kuntalaisiin ja asiakkaisiin päin ongelmia ei ilmene.

Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueella on kattavat nettisivut www.luvn.fi. Muun sisällön lisäksi sitä kautta voi seurata suorana striimattavia aluevaltuuston kokouksia.

Vihdissäkin on talousarvioprosessi meneillään. Budjetti on aiempaa selvästi pienempi, koska sote-asiat eivät enää ensi vuonna ole kunnan toimialaa. Johtamani Hyvinvointilautakunta pitää tärkeänä, että kuntaan perustetaan vuoden alusta kokopäivätoiminen hyvinvointikoordinaattorin tehtävä. Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteistä tehtävää edelleenkin ja ilman resurssia mm. Unicefin Lapsiystävällinen kunta- statusta kohti pyrkiminen ei onnistu.

KIITOS LUOTTAMUKSESTA!

Historian ensimmäiset aluevaalit käyty. Kokoomukselle valtakunnassa, Länsi-Uudellamaalla ja Vihdissä selvä voitto. Mikä olisi voinut kaikkialla olla paremmin on äänestysaktiivisuus.

Kuusi aluevaltuutettua Vihdistä on huipputulos, ennuste oli että 1-2 edustajaa voisi mennä läpi. Ja kuudesta valitusta puolet omasta puolueesta! Kokoomuksen kampanja eteni nousujohteisesti ja koronan vuoksi poikkeusoloissa sosiaalisen median osuus korostui. Vihdissä meillä on ollut huippuaktiivinen ja innovatiivinen sometiimi, joka väsymättä päivästä toiseen teki työtä meidän ehdokkaiden eteen, suurkiitos heille tästä kovasta ponnistuksesta!

Oma tulokseni 798 ääntä ( ennen tarkistuslaskentaa) on vahva luottamuksenosoitus äänestäjiltä. Lämmin ja nöyrä kiitos jokaisesta äänestä. Teen parhaani kun uutta organisaatiota aletaan rakentaa. Hyvä lähtökohta on siinä, että valituksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon tuli osaavia ja päteviä henkilöitä ja paljon jo ennestään tuttuja ihmisiä, joiden kanssa on helppo lähteä tekemään yhteistyötä alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kiitos vielä äänestäjille, tukijoukoille, läheisille, jotka kannustitte ja autoitte huiman hyvän tuloksen toteutumisessa.

Aluevaalit ennakkoäänestys 12.1.-18.1. ja vaalipäivä 23.1.2022

Aluevaalien kampanjointi on täydessä vauhdissa. Toki rajoitetuin tavoin koska koronarajoitukset estää mm. tilaisuuksien järjestämisen. Ulkona on kuitenkin terveysturvallisesti voitu tavata äänestäjiä. Olen vastannut seuraaviin vaalikoneisiin: Helsingin Sanomat, Yle, Iltalehti, Ilta-Sanomat ja Luoteis-Uusimaa. Tein lyhyen vaalivideon, käy kurkkaamassa: https://fb.watch/at53BrGxyr/ Äänestyslippuun numeroiden ohjeiden mukaiset kirjoitusasut on ykkönen ilman väkästä ja seiskoihin poikkiviiva varteen. Aktiivisesti vaaliuurnille niin sunnuntaina 23.1. 2022 saadaan hyvä tulos!

Aluevaaleja kohti

Tulin valituksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:in hallituksen jäseneksi. Luottamustehtävään perehtyminen vaatii aika ja paneutumista, olen siihen valmistautunut. Sen lisäksi että koronapandemia edelleen suuresti vaikuttaa erikoissairaanhoidon palveluiden kysyntään ja kuormittaa sairaaloita, on vireillä sote-uudistus, jonka valmistelu vaatii paljon paneutumista eri toimijoilta. Hallituksessa olemme hyvin informoituja uudistuksen etenemisestä.

Kokoomuksen Uudenmaan piiri on vahvistanut ehdokkuuteni Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen aluevaltuuston vaaleissa. Nykyisten ja aiempien luottamustehtävieni kautta minulla on pitkä kokemus ylikunnallisesta toiminnasta ja sitä kautta olen myös laajasti verkostoitunut. Työ terveydenhuollon perustasolla tottakai antaa perspektiiviä sote-asioihin.

Pidän tärkeänä lähipalveluiden säilymistä kuntalaisille, samoin monituottajamallin toteutumista palveluiden järjestämisessä. Tuen vahvasti Hammaslääkäriliiton aluevaalitavoitteita mm. oikeutta saada tarvitsemansa suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän, panostus ennaltaehkäisyyn ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön lisääminen eri keinoin kuten palveluseteleillä ja ostopalveluilla. Kela- korvausten säilyttäminen olisi järkevää, se mahdollistaa paremman pääsyn hoitoon sellaisiin palveluihin, jotka julkisella puolella ovat kovasti ruuhkautuneet.

Näistä ja monista muista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Hyvinvointialueille siirtyvien pelastustoimen palveluiden asioista varmasti keskustelua riittää. Koronan salliessa tavataan teltoilla!

Syksyistä toimintaa

Omalla kohdallani viides kausi Vihdin kunnanvaltuustossa on alkanut mukavasti. Sain toivomani luottamustehtävän Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana. Lisäksi olen Tuija Sundbergin varajäsen kunnanhallituksessa.

Hyvinvointilautakunta on uusi toimielin kunnassa. Se vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, nuorisopalveluista, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan palveluista, kirjasto- ja tietopalveluista, museopalveluista, Hiiden Opiston palveluista, Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston palveluista ja taiteen perusopetuksesta. Siis laaja kirjo tehtäviä, jotka koskettavat ja ovat tärkeitä isolle osalle kaikenikäisiä kuntalaisia. Uusi tehtäväalue, hyvinvoinnin edistäminen, muotoutuu ajan kanssa ja korostuu entisestään kunnan tärkeänä toimintana kun uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Miten rajapinnassa toimitaan ja miten työtä tehdään kunnassa ja miten se resurssoidaan. Näitä asioita tullaan käsittelemään lautakunnan työssä.

Valtuustossa hyväksyimme Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021-2024 kokouksessa 27.9.2021. Puheenvuorossani korostin HYTE-( hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) työn merkitystä siten että se on huomioitava kaikessa kunnan toiminnassa. Jatkossa työhön on myös ohjattava resursseja, jos halutaan tuloksia. Nyt em. kertomus on laadittu niukoilla resursseilla ja mm. järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön osuus on jäänyt liian vähäiseksi. Eli työtä riittää mutta lautakunnan jäsenet ovat aktiivisia ja hyvin motivoituneita ja lautakunnan kokoonapano on kattava ja monipuolinen kaikin tavoin. Eli hyvää tekemisen meininkiä luvassa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustojen vaali on 23.1.2022. Olen ilmoittautunut ehdolle. Uskon, että pitkästä politiikan kokemuksesta ja sote-alan ammattilaisuudesta on hyötyä uudessa toimielimessä. Kokoomus tulee olemaan vahvasti edustettuna uudessa valtuustossa.

KIITOS LUOTTAMUKSESTA!

Kokoomus sai upean vaalivoiton niin valtakunnallisesti kuin Vihdissäkin. Paikkamäärämme valtuustossa kasvoi kymmenestä kahteentoista ja kannatusprosentti oli 26,3%. Hieno suoritus, jonka takana oli pitkäjänteinen aiempi valtuustotyö, erinomainen ehdokasasettelu, monella foorumilla toteutettu aktiivinen kampanjointi ja vaalityö. Kiitos jokaiselle mukana olleelle, erityisesti tukiryhmäläisilleni kovasta jalkatyöstä, ja ennenkaikkea 256 äänestäjälleni, jotka luotitte minuun ja Kokoomukseen. Neljänneksi eniten ääniä Vihdissä ja naisista ykköspaikka, kiitos! Työ vauraan, vaikuttavan ja viihtyisän Vihdin puolesta jatkuu nyt viidennen kauden.

Uusi valtuustokausi alkaa 1.8. ja ensimmäinen kokous on 9.8. Silloin valitaan henkilöt eri luottamustehtäviin. Luottamuspaikkaneuvottelut käynnistyvät samantien ja jatkuvat pitkin kesää. Seuraavalla valtuustokaudella on odotettavissa historiallisia muutoksia mm. sote-uudistuksen vuoksi. Kunnille tulee uusia tehtäviä ja veroprosentista leikataan yli puolet. Vihdille nämä Marinin hallituksen läpiajamat muutokset tuovat vaikeuksia mm. talouden suhteen. Kokoomuslaiselle politiikalle on nyt todellakin tilausta ja sen äänestäjäkin viestittivät valinnoillaan. Pyrin olemaan luottamuksenne arvoinen ja yhdessä valtuustoryhmän kanssa olemme vahvasti Vihdin puolella!

Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 1.6.2021

Vihdin kunnanvaltuusto 1.6.2021

Listan asia numero 31

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukainen raportti kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista vuonna 2020

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut kuulijat

Hyvinvointiraporttiin 2020 liittyy aineistoa 155 sivun verran ja sen laadintaan on osallistunut 27 henkilöä kunnasta ja Karviaisesta. Sen lisäksi toimenpiteitä toteuttamassa on ollut henkilöstö kokonaisuudessaan ja toimenpiteet on kohdennettu kaikkiin vihtiläisiin. Laaja kokonaisuus siis kaiken kaikkiaan ja siitä kiitos kaikille osallisille.

Tänään on jo kuultu puheita näistä samoista asioista mutta lyhyet kommentit kuitenkin.

Koronapandemian vaikutus näkyy joka osa-alueella. Hyvinvointiraportissa kuvattuja toimintoja on paikoin supistettu, osa jäänyt toteutumatta ja on jouduttu siirtämään resursseja pandemian hoitoon. Toisaalta on löydetty uusia tapoja tehdä asioita, otettu digiloikkaa ja suoriuduttu monelta osin hyvin. Siinä on ollut eduksi Vihdin lähtökohtaisesti hyvä lähtötilanne: nuori ja terve väestö maantieteellisesti hyvällä sijainnilla valoisien tulevaisuudennäkymien siivittämänä. Raportista jää  yleisvaikutelma, että päättyvän valtuustokauden osalta voitaneen olla tyytyväisiä siihen, miten olemme kuntalaisten palvelut pystyneet järjestämään ja hyvinvointia edistämään.

Toivomme kuitenkin, että jatkossa laajasta  hyvinvointiraportista nostettaisiin selvemmin esiin muutama keskeinen erityistä huomiota vaativa ajankohtainen painopiste. Omassa ryhmässä haluttiin kiinnittää huomiota kolmeen seikkaan, jotka ovat nousseet esiin keskusteluissa kuntalaisten kanssa.  Niitä ovat päihdeongelmat, ikäihmisten asumispalvelut ja sote-uudistuksen tuomat muutokset.

Erityisesti nuorison ja nuorten aikuisten päihdeongelmat näyttävät lisääntyneen selvästi. Toisella asteella huumeiden kokeilu on lisääntynyt, samoin rikosten määrä. Toimenpidetaulukossa listatut asiat, toteutettu päihdekasvatus ja kaksi vanhempainiltaa, sekä työikäisille parhaillaan valmisteltava päihde-ja mielenterveysstrategia, kuulostavat suunnitelmilta, konkretiaa ei ole avattu. Sitä toivottavasti kuitenkin on eli tekoja.

Ikäihmisten palveluasumisen puutteista tulee paljon kuntalaispalautetta. Viive asumispaikan saamisessa on kasvanut lähes kahteen kuukauteen. Kasvava ikäihmisten määrä vaatii tähän asiaan paneutumista pikaisesti.

Uudet hyvinvointialueet näillä näkymin aloittavat toimintansa uuden valtuuston toimikaudella vuoden 2023 alussa. Ryhmäämme mietityttää miten jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen resurssit riittävät. Vihdin 20,5 veroprosentista lähtee 13,26 % , joka on enemmän kuin mitä nyt käytämme sote-menoihin. Kunnalle jääviin tehtäviin siis jää nykyistä vähemmän veroeuroja tämänhetkisten laskelmien perusteella. Aktiivisempi yhteistyö yritysten, yhdistysten ja  kolmannen sektorin  kanssa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut on nostettava paremmin esiin hyvinvointia edistämään. Siinä tehtäväkenttää uudelle Hyvinvointilautakunnalle, joka näistä asioista jatkossa huolehtii.

Näillä mietteillä Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä toteaa raportin tietoon saaduksi.

Tiina Noro, varapuheenjohtaja

Mielipidekirjoitus julkaistu Luoteis-Uusimaa-lehdessä 15.4.2021

SOTE-uudistuksessa vihtiläiset eivät ole voittajia

Jarmo Aalto peräänkuulutti puolueiden ja ehdokkaiden näkemyksiä sote-uudistuksen vaikutuksista Vihtiin (L-U 8.4.2021). Toisin kuin kirjoituksessa arvellaan, asia on ollut esillä.  Vihdin kunnanvaltuusto antoi lausunnon uudistuksesta 21.9.2020. On selvää että sosiaali- ja terveyspalveluita on uudistettava. Väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa, samoin kustannukset. Kokoomus on kritisoinut hallituksen kaavailemaa keskusjohtoista maakuntamallia, joka muodostaa uuden alueellisen tulonsiirtoautomaatin, kiristää verotusta ja vie palvelut kauemmas ihmisestä.

Päätösvalta siirtyisi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Aluevaltuustolle, johon valitaan 79 edustajaa. Lähtökohtaisesti kaikki ovat hyvinvointialueen valtuutettuja, eivät yksittäisten kuntien edustajia.  Huolen päätösvallan etääntymisestä Kokoomuksen valtuustoryhmä toi esiin lausunnon käsittelyn yhteydessä. Tosiasiallisesti iso osa päätösvallasta siirtyy valtiolle, joka päättää rahoituksesta. Kunnilta leikataan 13,26% veroprosentista. Monimutkaisten laskukaavojen mukaan kyllä kompensaatiotakin on luvattu mutta Vihdin kaltaisten, väestöltään keskimääräistä nuoremman ja terveemmän väestön kuntien kohdalla rahoituksen taso tulee olemaan nykyistä matalampi. Vuodesta 2026 alkaen on kaavailtu hyvinvointialueille verotusoikeutta mikä todennäköisesti johtaa kokonaisveroasteen nousuun.

Erilaisten sote-mallien valmistelu ja sitten kaatuminen on osasyy sille, että kunnat eivät ole investoineet uusiin sote-kiinteistöihin, sillä hyvinvointialue sitoutuu vuokraamaan toimitilat kunnilta vain 3+1 vuodeksi.  Vihdissäkin tarve uudelle hyvinvointikeskukselle olisi, mutta on nähty riski siinä, että rakennus jäisi kunnan käsiin. Meillähän on jo yksi tarpeeton sote-kiinteistö kulueränä kiinteistömassassamme.  

Hallituksen esityksessä useat kirjaukset rajoittavat muiden kuin julkisten palvelutuottajien hyödyntämistä ja vaikeuttavat palveluiden tarkoituksenmukaista järjestämistä. Yksityinen sote-ala työllistää yli 130 000 ihmistä ja Suomessa toimii peräti 10 000 sote-järjestöä edistämässä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Onko näiden yritysten ja järjestöjen potentiaali varaa jättää käyttämättä?  Tapaukset, joissa palvelu asiakkaan näkökulmasta huononee, tulevat väistämättä lisääntymään kun hallituksen mallissa palveluiden tuottaminen halutaan keskittää julkisiin käsiin.  Hoitoon pääsyn estymistä tai viivästymistä on vaarassa aiheutua siksikin, että erikoissairaanhoitoon vaadittaisiin aina ns. virkalääkärin lähete. Miten on ajateltu resurssien riittävän kaikkien lähetteiden tarkastamiseen?  Tällainen juridisointi ei lisää alan houkuttelevuutta, kun terveydenhuollon ammattilaiset haluavat hoitaa ihmisiä, ei hallintoa.

Uudistus ei siis ole ihmis- ja potilaslähtöinen vaan hallintokeskeinen. Rahoitusmalli on kestämätön ja uudistuksen kuntavaikutukset olisivat rajuja. Tavoite terveyserojen kapenemisesta ei toteudu vaan erot ennemminkin lisääntyvät kun ne joilla on mahdollisuus, siirtyvät täysin yksityisten palvelujen ja erilaisilla vakuutuksilla hankittavien palvelujen piiriin.  Kokoomuksen vaihtoehto palveluiden kehittämiseksi on jatkaa monilla alueilla jo toteutettuja paikallisen tason sote-uudistuksia, jotka lähtevät ihmisten ja alueiden tarpeista ilman uusia hallinnon tasoja ja maakuntaveroa.

Tiina Noro, kok

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, kuntavaaliehdokas

Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 29.3.2021

Vihdin kunnanvaltuusto 29.3.2021

Listan asia no.12

Vuoden 2021 talousarvion investointiosan muutos maanhankinnan osalta

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä pitää erittäin myönteisenä kehityksenä maanhankinnan aktivoitumista. Erityisesti uusia ja kipeästi tarvitsemiamme työpaikka-alueita kunta ei ole vuosiin pystynyt avaamaan.  Milloin on ollut kantona kaskessa ELY, milloin maanomistajien nihkeys sille, että suunnittelemamme hankkeet eivät ole edistyneet. Taitaa olla Koivissillassa, josta viimeksi on pystytty työpaikkatontteja tarjoamaan, siitäkin jo vuosia ja kauppakin on käynyt kovin kitsaasti.

 Kiitokset viranhaltijoille, jotka ovat aktiivisesti hakeneet mahdollisuuksia ja käyneet neuvotteluja maanomistajien kanssa niin maakauppojen kuin maanvaihtojenkin suhteen. Etelä-Nummelan työpaikka-alue on rakentumassa maan parhaille pelipaikoille ja uskon, että niin kunnanjohtajan kuin elinvoimajohtajan ja elinkeinopäällikön puhelimissa on jo tallennettuna numeroita, joista toimijoita uusille alueille houkutellaan. Nuuksion läntisen portin toteutuminen toivottavasti etenee vauhdilla.

Seuraavassa pykälässä on iso päätös tehtävänä kun ratkaisemme Vihdin kunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeän investoinnin kohtalon eli päätämme Etelä-Nummelan koulukeskuksen rakentamisesta. Sen uskomme kääntävän kunnan muuttovoiton vahvasti nousuun ja uusille asukkaille tarvitaan koteja.  Siihenkin varaudumme maanhankinnalla. Eteläiseen Nummelaan kasvua ohjaa hyväksytyn MAL-sopimuksen kirjaus, jonka mukaan kuntien tulee sijoittaa uudesta asuntokaavoituksesta vähintään 90% MAL2019–suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. MAL2019-suunnitelman mukaisiin ensisijaisiin maankäytön kehittämisvyöhykkeisiin lukeutuu Vihdissä ainoastaan Nummelan keskusta ja taajaman eteläosat.

Ryhmämme linjan mukaista politiikkaa on tarkan talouden vaaliminen ja siinä mielessä lisätalousarvioesitykset eivät yleensä innosta. Tällä kertaa kuitenkin näemme hyvin positiivisena sen, että lisää euroja tarvitaan nimenomaan tulevaisuuden investointeihin ja kasvuun ja niinpä ryhmämme varauksetta kannattaa kunnanhallituksen esitystä.

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä

Tiina Noro, varapj