Vuoden vaihtuessa

Vuosi 2020 on ollut erilainen meille kaikille. Työssäni ei kertaakaan niiden 36 vuoden aikana, jonka olen ollut ammatinharjoittajana, ole koskaan aiemmin ollut tilannetta että 95% ajanvarauksista peruuntuu yhdessä päivässä kuten tapahtui maaliskuun puolivälissä kun koronarajoitukset tulivat voimaan. Tilanne tasaantui loppukeväästä ja syksyllä onkin ollut töitä paljon. On opittu toimimaan uudessa tilanteessa ja purettu keväältä siirtynyttä hoitoruuhkaa. Suun terveydenhuoltoon on turvallista tulla kaikissa olosuhteissa, varotoimista huolehditaan.

Kuntapolitiikassa vuosi on ollut monivaiheinen. Keväällä opeteltiin kokoustamaan etänä ja uskon, että se jää ainakin osittain käytännöksi myös jatkossa, mielestäni se on sujunut pääosin oikein hyvin.

Talousarvion 2021 valmistelu oli monien pitkien kokousten ja neuvotteluiden tulos. Olen tyytyväinen, että veroprosentteja ei nostettu ja että mm. Etelä-Nummelan koulukeskuksen suunittelu etenee. Eteenpäin nytkähti monien vaiheiden jälkeen mm. Tunnin junan hankeyhtiö ja Tervalammelle suunniteltu Nuuksion läntisen portin saaminen maanomistusolojen järjestymisellä vaihtokaupalla. Kaavoitusohjelmassa on uusia kipeästi kaivattuja elinkeinoalueiden kaavoja priorisoitu mm. Hiidenlaakson alueelle ja uusia asukkaita pyritään houkuttelemaan monipuolisella tonttitarjonnalla. Kunnan talous on heilahdellut pitkin vuotta miljoonien miinuksesta plussalle. On saatu koronatukea ja harkinnanvaraista valtionapua ja toisaalta mm. Karviaisessa on oman toiminnan kulukuri pitänyt hyvin.

Näistä asetelmista siis lähtee vuosi 2021. Kevättä tulee vauhdittamaan 18.4.2021 pidettävät kuntavaalit. Miten korona-aikana kampanjointi saadaan viedyksi läpi, siinä tarvitaan uutta ajattelua ja uusia keinoja. Kokoomuksessa suunnitelmia on jo valmiina ja kampanjointi aloitettu mm. marraskuussa joka kotiin jaetun Sinituuli-lehden muodossa. Ehdokkaita listalle mahtuu vielä, toivottavasti uusia innokkaita vaikuttajia saadaan joukkoon mukaan jo ilmoittautuneiden lisäksi. Oma ratkaisuni ehdolle lähdöstä on vielä harkinnassa.

Päivitystä

Sivustoni on ollut hiljaiselossa vuoden kierron yli. Ei tarkoita etteikö olisi tapahtunut mitään. Kuntapolitiikkaa on tehty mutta ei ihan tavanomaisesti. Niin töissä kuin kokoustamisessakin on sopeuduttu uusiin Covid-19- koronaviruspandemian aiheuttamiin olosuhteisiin. Kaikenlaisia turvatoimia on otettu käyttöön ja on voimassa. Kokoukset on pidetty kevättalvella levinneen koronan vuoksi pääosin etänä kotoa käsin osallistumalla.

Kovia päätöksiä on edessä nyt syksyllä kun talousarviosta päätetään. Jo valmiiksi heikkoon kunnan taloustilanteeseen lisäkuluja tulee koronasta mm. verotulokertymän aleneman vuoksi ja sote-menojen kasvun johdosta. Neuvottelut poliittisten ryhmien kesken ovat käynnissä ja toivotaan, että saadaan yhteinen näkemys. Veronkorotukset eivät ole ratkaisu. Palveluverkon ja palveluiden sekä investointien kriittinen tarkastelu on välttämätöntä, samoin henkilöstökulujen hillintä. Tiivis politiikan syksy on siis tiedossa.

Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 21.9.2020 Sote-lausunto

Vihdin kunnanvaltuusto 21.9.2020

Listan asia no. 3

Vihdin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut läsnäolijat

Vihdin kunnan lausunnon valmistelijoiden johtoajatus on ollut lausua siten, että se edistää sote-uudistuksen saamista  lopultakin maaliin vuosikausien vatvomisen jälkeen. Sinänsä kannatettavaa että päästäisiin eteenpäin kun paine väestön ikääntymisestä ja yleisesti sote-kustannusten noususta kasvaa jatkuvasti. Lisänä vielä koronapandemian tuomat kustannusvaikutukset. Kuitenkin uudistusta hinnalla millä hyvänsä ei pidä hyväksyä.

Ensimmäiseen kysymykseen terveyserojen kaventamisesta on hyvin huomioitu rahoituksen kymmenien miljoonien väheneminen Länsi-Uudellamaalla. Se johtaa väistämättä paljon palveluita tarvitsevien tilanteen heikentymiseen, jolloin tavoite terveyserojen tasoittamisesta ei toteudu. Lääkäriliitonkin taholta asiaan on kiinnitetty huomiota. Kun uudistuksella halutaan ohjata pääosin kaikki palvelut julkisen tuottajan alle, resurssit eivät millään tule riittämään lisääntyvään kysyntään vastaamiseen. Jonot pitenevät ja palvelujen saatavuus heikkenee. Se johtaa siihen, että ne joilla on mahdollisuus, siirtyvät entistä enemmän yksityisten palvelujen piiriin mm. ottamalla erilaisia terveysvakuutuksia. Terveyserot lisääntyvät, eivät vähene.

Kolmanteen kysymykseen demokratian toteutumisesta Kokoomus on ottanut selvän kannan että uutta kolmatta hallintoporrasta eli maakuntia ei tarvita. Muistaakseni 80  sote-valtuutettua olisi se joukko, joka jatkossa vihtiläistenkin palveluista päättäisi, mukana arviolta 2-3 oman kuntamme edustajaa, jotka vielä eri poliittisten ryhmien jäseninä saattavat olla eri mieltä, joten on vaikea nähdä demokratian toteutumista vahvuutena esitetyssä mallissa. Kun emme itse täällä paikallistuntemuksen omaavina tahdo osata päättää vaikkapa yhden hammashoitolan sijainnista, ei liene vaikea arvata, että maakunnan tasolla tuollaiset asiat tuskin edes tulisivat luottamushenkilötason päätöksentekoon vaan päätettäisiin viranhaltijapäätöksillä.

Viime hallituskaudella käytiin ideologista vääntöä  valinnanvapaudesta ja yksityisten palveluiden roolista sote-uudistuksessa tunnetuin  seurauksin. Samat ideologiset näkemysero löytyvät  nykyisestäkin mallista. Kunnanhallitus muutti valmistelijoiden tekemiä rasteja kysymysten 15.-18 kohdalla siirtämällä täpät kohdasta ”kyllä pääosin”, kohtaan ”ei pääosin”. Näissä kohdissa otetaan kantaa  sääntelyyn sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisesta riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla( 15),   sääntelyyn ostopalvelujen hankkimisen  ja vuokratyövoiman käytön tarkoituksenmukaisuudesta ja toteutettamiskelpoisuudesta( 16), yksityistä palveluntuottajaa koskevien vaatimusten  perusteluista ( 17)  sekä siihen, onko sääntely yksityisen palveluntuottajan alihankinnasta tarkoituksenmukainen ja toteutettavissa käytännössä(18).

Vihdissä kuten monessa muussakin kunnassa, on jo nyt hyvin toimivia monituottajamalleja. Ne ovat asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita. Niiden ansiosta julkisen sektorin omaa tuotannon tasoa ei tarvitse varmuuden vuoksi yliresurssoida palveluiden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Palvelujen hankkiminen yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta turvaa niiden saatavuutta ja hajauttaa riskiä mm. poikkeusolosuhteissa. Onko järkevää sääntely, jossa maakunnalla ei itsehallintonsa puitteissa ole mahdollisuutta valita ratkaisuja alueensa väestölle tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, tätä kysyvät espoolaiset lausunnossaan ja samaa kysymme mekin.

Hyvinvointialan tietojen mukaan  noin 26 % kaikista sote-palveluista ja 17 % julkisrahoitteisista sote-palveluista on yritysten ja järjestöjen vastuulla. Yksityinen sote-ala työllistää 137 000 suomalaista, ja Suomessa toimii peräti 10 000 sote-järjestöä, joiden tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Onko näiden yritysten ja järjestöjen potentiaali varaa jättää käyttämättä? Näinä päivinä on saatu seurata mm. säätiöpohjaisen Terhokodin tilanteen kehittymistä tai paikallislehdestä lukea vammaisten avustajapalveluiden muutoksen aiheuttamia huolenaiheita. Tällaiset tapaukset, joissa palvelu asiakkaan näkökulmasta huononee, tulevat väistämättä lisääntymään kun hallituksen mallissa palveluiden tuottaminen halutaan keskittää julkisiin käsiin.  

Valtuustoryhmämme yhtyy kokoomuspuolueen kannanottoihin koko sote-uudistusta koskien.  Hallitus on laittamassa hallinnon uusiksi liian vähäisillä resursseilla, epärealistisella aikataululla ja kilpailua rajoittamalla. Palveluiden saatavuus ja laatu heikkenee. Uudistus ei ole ihmis- ja potilaslähtöinen vaan hallintokeskeinen. Uudistuksen rahoitusmalli on kestämätön ja uudistuksen kuntavaikutukset olisivat rajuja kun kuntien tulot lähtevät mutta velat jäävät.

Näillä kommenteilla ja pitkin hampain Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä ei vastusta kunnanhallituksen lausuntoesitystä.

Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 21.9.2020 MAL-sopimus

Vihdin kunnanvaltuusto 21.9.2020

Listan asia no. 2

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020 – 2031

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut läsnäolijat

Nyt esillä olevassa asiakirjassa kuvataan vaikutuksia paitsi tälle nelivuotiselle sopimuskaudelle myös pitkän tähtäyksen linjauksia 12 vuotta eteenpäin. Suurin piirtein saman verran on kulunut aikaa siitä kun ensimmäinen MAL-sopimus hyväksyttiin 14 kunnan kesken. Alkutahdit sopimukselle määriteltiin vuoden 2007 hallitusohjelmassa, jossa ensimmäistä kertaa mainittiin metropolipolitiikka ja määriteltiin HSYKin eli Helsingin seudun yhteistyökokouksen toiminta-alue.

Noin kymmenen vuoden taakse ajoittuu yksi kolmesta oman kuntapoliitikon urani kovimpien koettelemusten tehtävästä. Asemavaltuutuksen perusteella olin mukana HLJ2011 työryhmässä jossa siis pohdittiin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tuleville vuosille. Vihti ei tuolloin vielä ollut KUUMA-kunta vaan yksi kuntaryhmä Nelosista yhdessä Kirkkonummen, Sipoon ja Hyvinkään kanssa. Tehtäväni oli edustaa noita neljää kuntaa. Melko ristiriitaista koska Sipoo havitteli Kerava-Nikkilä rataa henkilöliikenteelle, Kirkkonummen intressissä oli rantaradan parantaminen ja Vihti halusi Länsirataa, millä nimellä Tunnin junaa tuolloin taidettiin kutsua. Helsingin ja HSL:n vahva vaikutusvalta tuli tuolloinkin jo hyvin esiin sillä silloinen kärkihanke Pisara-rata pulpahti aina hankelistan kärkeen. Eriävät mielipiteet eivät auttaneet.

Tänään tarkasteltuna  Vihdin kannalta asiat ovat kehittyneet hyvin. Tunnin juna on edennyt huimasti ja toivotaan että sama tahti jatkuu. Keravan –Nikkilän rataosuus ja Pisara ovat edelleen hankelistalla eivätkä lainkaan niin onnistuneesti kuin oma hankkeemme on edennyt. Tunnin junan edistymisen lisäksi mm. älyliikennettä on kehitetty, joka tuolloin oli tärkeällä sijalla, tämän voimme huomata vaikka Turuntien uusina opasteina.

 Valtion vastaantulona Vihti on saanut KUHA-rahoja  mm. liityntäpysäköintialueisiin. Infrarakentamiseen  on saatu avustuspotti 1,6 miljoonaa Pajuniityn alueelle. Tämä siitä huolimatta että useimpina vuosina emme ole saavuttaneet meille asetettuja asuntotuotannon tavoitteita, jotka koko ajan ovat myös määrällisesti kasvaneet. Aiemmin vuosittain kunnanjohtaja joutui ministeriöön nuhdeltavaksi asiasta, en tiedä onko vastaava käytäntö vielä vallitseva. Tavoite olkoon kuitenkin meille kannustimena pyrkiä parempaan ja siihen pitäisi Vihdillä edellytyksiä olla. Olemmehan kuluneen alkusyksyn aikana ulkopuolisten asiantuntijoiden kuten tutkija Timo Aro ja kansliapäällikkö Martti Hetemäki, kertomana kuulleet että ollaan parhaiden parhaimmistoa ja sijainnin puolesta kasvun voittajia kun vaan toimimme viisaasti.

Lopuksi lainaus vastaavasta puheenvuorostani vuodelta 2016. Silloin MAL sopimuksessa oli kirjaus että

”Liikenteen   kysyntään   vaikuttavan   tiemaksun   valmistelua jatketaan seudun   ja   valtion   yhteistyönä.

Noin 60% vihtiläisistä pendelöi pääkaupunkiseudulle. Työmatkaliikenteen lisäksi muutakin asiointiliikennettä on paljon. Joukkoliikenne ei tunnetusti ole kaikkien vihtiläisten helposti saavutettavissa ja raideliikennettä  vasta suunnitellaan. Eli kumipyöräliikenne sujuvasti pääkaupunkiseudulle on meille erityisen tärkeä. Helsingin suunnittelemien pääsisääntuloväylien muuttaminen kaupunkibulevardeiksi ja tässä MAL-sopimuksessa  esitetty tiemaksu  ja sen valmistelun jatkaminen olisi merkittävä haitta vihtiläisten arkeen ja elinkustannuksiin. Niinpä Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää sopimuksen hyväksymisen yhteydessä päätökseen liitettäväksi seuraavan ponnen:

Vihti ei näe tarvetta  liikenteen kysyntään vaikuttavan tiemaksun valmistelun jatkamiselle. ”

On erittäin hyvä että kunnan lausunnossa tämä ruuhkamaksuasia ja sen vastustaminen on nostettu esiin sopimuksen kohtana jota emme voi hyväksyä.  Samansuuntaista tukea tulee kokoomuslaisilta myös muista Kuuma-kunnista. Mm. sipoolainen kansaedustaja Heikki Westman tekee vahvaa vaikuttamistyötä Uudenmaan piirin puheenjohtajana yksityisautoilun kurjistamista ja kallistumista vastaan.

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Tiina Noro

Kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Raportti Nummelan Kokoomuksen vuosikokouksesta 10.9.2020

Nummelan Kokoomuksen keväältä koronaepidemian vuoksi siirtynyt vuosikokous pidettiin syyskuun alussa kunnantalon tiloissa turvaohjeita noudattaen. Jaripekka Turtiainen jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana ja Sami Somero varapuheenjohtajana. Sihteeri on Anne Räsänen ja taloudenhoitaja Margareta Vlasceanu. Hallituksen jäseninä ovat Arja Uusitalo ja Tiina Noro. Vuosikokouksessa puhetta johti Mike von Wehrt, joka myös piti katsauksen valtuustoryhmän toimintaan.  Kokouksessa vahvistettiin talousarvio ja  toimintasuunnitelma. Siinä linjataan mm.  että Vihdin elinvoimaa saadaan integroimalla Vihtiä pääkaupunkiseutuun, joka on ‘rahan, ihmisten, bisneksen, innovaatioiden, koulutuksen ja kansainvälisyyden keskus Suomessa’. Tästä elinvoimasta saamme varmasti osamme Vihtiin, mikä lisää taloudellista, kulttuurillista ja opillista aktiviteettiä Vihdissä ja lisää ihmisten ja tavaroiden liikkumista Vihtiin ja Vihdistä ulos. Tässä kehityksessä Vihti näyttäytyy paitsi nykyistä aktiivisempana talousalueena, myös viihtyisänä asuinpaikkana, joka tarjoaa asumiseen sekä taajama- että maaseutuympäristöjä.

Vuosikokoukseen Kokoomuksen Uudenmaan piirin tervehdyksen toi toiminnanjohtaja Janne Pesonen. Hän valotti puolueen oppositiokauden alun tilannetta, joka on ollut vaisua pitkän hallitusvastuun jälkeen. Työtä tehdään nyt puolueen sisällä operatiivisesti ja järjestökentässä aatteiden kautta. Korona sekoitti tilannetta alkuvuodesta mutta vaikka epidemian suhteen tilanne jatkuisi, sisäpoliittinen tilanne ei enää halvaannu kuten keväällä. Kuntavaalien lähestyessä on tulossa kova kisa talven aikana. Kokoomus tavoittelee suurimman kuntapuolueen paikkaa ja siinä ehdokasasettelu on tärkein tekijä. Puolueen vahvuutena on kautta maan monikasvoinen ehdokasjoukko, yhtä kokoomuskarikatyyriä ei ole. Kolmesti kuntavaaleissa Kokoomus on pystynyt nokittamaan gallupennusteet. Kokoomuslaiset ovat tunnollista vastuunkantajaporukkaa ja vaikeassakaan tilanteessa ei synkistellä vaan haetaan ratkaisuja ja nähdään valoa tunnelin päässä. Linjakas toiminta puheissa ja teoissa sekä profiloituminen paikallisena vastuunkantajana on kokoomuslaisen politiikan perusta. Puolue ja piiri ovat virittämässä koneistonsa ja tukensa kuntavaaliehdokkaille ja yhdistyksille ja resurssit vaalityöhön ovat hyvällä mallilla.