VAALIKEVÄT 2021​

Pohdin pitkään ja vakavasti, lähteäkö vielä ehdolle neljän valtuustokauden ja kuudentoista vuoden jälkeen. Minusta on viimeisten kolmen vuoden aikana tullut isoäiti kolmelle ihanalle pienokaiselle ja haluan löytää aikaa heille ja heidän perheilleen. On ollut ajanjaksoja, jolloin olen tuntenut turhautumista kuntapolitiikan junnaamiseen ja samojen asioiden ympärillä vatvomiseen. Vastapainoksi on toki ollut paljon uutta ja innostavaa, myönteistä kehitystä kunnassamme.

Tuleva valtuustokausi tulee olemaan mielenkiintoinen, jos sote-uudistus vie kuntien tehtävistä ja rahoista leijonanosan. Myös Vihdin kunnan luottamuselinorganisaatiota ollaan järjestämässä uudella tavalla tavoitteena elinvoiman vahvistaminen.

Nämä kaikki seikat yhdessä sen kanssa, että olen voinut hieman vähentää vastaanottoaikoja hammaslääkärin työssäni, vaikuttivat harkintaani ja päätökseeni vielä kerran lähteä hakemaan valtakirjaa äänestäjiltä kuntavaaleissa 13.6.2021.

Olen erittäin ilahtunut huomatessani, että iso joukko uusia, innokkaita, osaavia ja ajattelevia henkilöitä niin Kokoomuksen kuin muidenkin puolueiden listoilla on hakeutumassa mukaan yhteisten asioiden hoitoon. Tuoreita ajatuksia ja monipuolisia näkemyksiä kaivataan, jotta Vihdin ja vihtiläisten asiat jatkossakin tulevat hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Samalla on myös tärkeää, että kunnanvaltuustossa on uusien, ensimmäistä kertaa valittujen valtuutettujen lisäksi kokeneempia konkareita. Vaikuttaminen on tehokkaampaa, kun valtuustoryhmässä on tietoa siitä, miten lähimpänä pintaa olevat karikot voi välttää. Päätöksentekohan ei vaalien jälkeen ala nollasta vaan monilla keskeneräisillä asioilla voi olla vuosien historia takana. Siksi on tarpeellista, että joku muistaa miten asiat ovat edenneet. Kokemusta siis on ja intoa vielä riittää – siksi olen ehdolla viidennelle kaudelle.

Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 15.2.2021

Vihdin kunnanvaltuusto 15.2.2021

Listan asia no. 3

Järjestöstrategia

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut kuulijat

Tunnettu poliitikkojen lausuma siitä, että olen saanut kuntalaispalautetta asiasta, hymähdellen usein tulkitaan niin että eräs kuntalainen kerran ohimennen mainitsi asiasta. Nyt kuitenkin on alkuvuonna ollut asioita, joiden tiimoilta todellisesti on tullut kuntalaispalautetta, ei satoja mutta kymmeniä, niin kasvotusten, sähköpostilla, puhelimitse kuin sosiaalisen mediankin kautta. Kysymykset, kiukku, tiedon puute ja turhautuminen kunnan toimintaan on koskenut latuverkoston hoitoa ja hieman vähemmässä määrin Evakkomuseon tulevaisuutta. Kuka on päättänyt? Miksi ei ole sovittu asioista ajoissa? Miksi ei vastata kyselyihin? Kuka on vastuuhenkilö? Miksi ei tiedoteta? Miksi on tiedotettu ennen asianomaisten kanssa neuvottelua eli menty aivan perä edellä puuhun?

Näitä keskusteluja  käytiin viikoittain ja onneksi on saatu sopimukset ja sitä kautta hiihtoladut eri puolilla kuntaa kuntoon kun raskaan ja harmaan koronavuoden jälkeen saimme upean lumisen ja valoisan talven mahdollistamaan muuten niin rajusti rajoitettuja liikuntaharrastuksia.

Evakkomuseon osalta neuvottelut  on myös saatu päätökseen, juuri tänään. Näyttely pysyy jatkossakin Vihdin museon yhteydessä.  Vihdin historian kannalta olennaisen karjalaistaustaisen väestön historiaa esitellään päivitetyssä muodossa uudistettujen sopimusehtojen mukaisella tavalla.

Kiitokset tässä kohtaa molempia  asioita edistäneille tahoille, vaikeuksien kautta voittoon.

Jotta jatkossa kunnan ja järjestöjen yhteistyö olisi linjakkaampaa, paremmin ennakoitavaa ja suunnitelmallista, nyt hyväksyttävänä oleva järjestöstrategia tarjoaa selkeät tavoitteet yhteistoiminnalle. Vihdin yhdistys- ja vapaa-ajan toimijoiden kenttä on laaja, yli 400 eri yhdistystä, joiden vaikutuspiirissä on yli 15.000  osallistujaa, luku joka vastaa yli puolikasta kunnan väkiluvusta, toki luvussa on paljon samoja henkilöitä eri yhdistyksissä.

Yhdistysten kirjo on hyvin laaja ja siksi toiveet ja tarpeetkin ovat erilaisia: monille taloudellinen avustus on tärkein tukimuoto toiminnalle, monille kunnan tarjoamat tilat ja osalle henkinen tuki ja tunnustus. Rahaa tuskin koskaan on liikaa jaossa ja sen määrittelee vuosittain valtuusto talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kunnan tilavuokrat ovat puhuttaneet säännöllisesti. Palautteissa on nostettu hienosti esiin miten kunnan olisi järkevää hyödyntää laajaa yhdistyskenttää harrastusmahdollisuuksineen Vihdin kuntamarkkinoinnissa.  En nyt toista tässä niitä monia hyviä kirjauksia, joita asiakirjassa on lueteltu enkä yhdistysten palautteissa olleita hyviä kehitysehdotuksia, koska ne ovat kaikkein avoimesti luettavissa ja tutustuttavissa. 

Tulevalla valtuustokaudella hyvinvoinnin edistäminen korostuu jos suunnitteilla oleva sote-uudistus  vie sosiaali- ja terveyspalvelut pois kunnan tehtäväkentästä. Tuohon hyvinvoinnin edistämistyöhön tällä asiakirjalla luodaan toimintaedellytyksiä. Pian jo vuoden verran jatkunut poikkeustilanne koronapandemian johdosta on vienyt monia yhdistyksiä ahdinkoon niin jäsenmäärän laskun kuin talouden romahtamisen suhteen. Kun nyt rokotusten ansiosta valoa on tunnelin päässä näkyvissä, on hyvä että meillä on kirjattu tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tulosten mittaaminen yhdistys-, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kentän saamiseksi jälleen nousuun ja ihmiset mukaan toimintaan. Toki pelkkä paperi ei siihen riitä vaan tarvitaan meitä kaikkia jalkauttamaan toiminta käytäntöön ja palauttamaan aktiivisten ihmisten Vihti entistä monipuolisemmaksi mahdollistajaksi kunnan ja järjestökentän rakentavalla yhteistyöllä.

Näillä toivotuksilla Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen järjestöstrategiaksi.

Tiina Noro

Kokoomuksen valtuustoryhmän vpj

Vuoden vaihtuessa

Vuosi 2020 on ollut erilainen meille kaikille. Työssäni ei kertaakaan niiden 36 vuoden aikana, jonka olen ollut ammatinharjoittajana, ole koskaan aiemmin ollut tilannetta että 95% ajanvarauksista peruuntuu yhdessä päivässä kuten tapahtui maaliskuun puolivälissä kun koronarajoitukset tulivat voimaan. Tilanne tasaantui loppukeväästä ja syksyllä onkin ollut töitä paljon. On opittu toimimaan uudessa tilanteessa ja purettu keväältä siirtynyttä hoitoruuhkaa. Suun terveydenhuoltoon on turvallista tulla kaikissa olosuhteissa, varotoimista huolehditaan.

Kuntapolitiikassa vuosi on ollut monivaiheinen. Keväällä opeteltiin kokoustamaan etänä ja uskon, että se jää ainakin osittain käytännöksi myös jatkossa, mielestäni se on sujunut pääosin oikein hyvin.

Talousarvion 2021 valmistelu oli monien pitkien kokousten ja neuvotteluiden tulos. Olen tyytyväinen, että veroprosentteja ei nostettu ja että mm. Etelä-Nummelan koulukeskuksen suunittelu etenee. Eteenpäin nytkähti monien vaiheiden jälkeen mm. Tunnin junan hankeyhtiö ja Tervalammelle suunniteltu Nuuksion läntisen portin saaminen maanomistusolojen järjestymisellä vaihtokaupalla. Kaavoitusohjelmassa on uusia kipeästi kaivattuja elinkeinoalueiden kaavoja priorisoitu mm. Hiidenlaakson alueelle ja uusia asukkaita pyritään houkuttelemaan monipuolisella tonttitarjonnalla. Kunnan talous on heilahdellut pitkin vuotta miljoonien miinuksesta plussalle. On saatu koronatukea ja harkinnanvaraista valtionapua ja toisaalta mm. Karviaisessa on oman toiminnan kulukuri pitänyt hyvin.

Näistä asetelmista siis lähtee vuosi 2021. Kevättä tulee vauhdittamaan 18.4.2021 pidettävät kuntavaalit. Miten korona-aikana kampanjointi saadaan viedyksi läpi, siinä tarvitaan uutta ajattelua ja uusia keinoja. Kokoomuksessa suunnitelmia on jo valmiina ja kampanjointi aloitettu mm. marraskuussa joka kotiin jaetun Sinituuli-lehden muodossa. Ehdokkaita listalle mahtuu vielä, toivottavasti uusia innokkaita vaikuttajia saadaan joukkoon mukaan jo ilmoittautuneiden lisäksi. Oma ratkaisuni ehdolle lähdöstä on vielä harkinnassa.

Päivitystä

Sivustoni on ollut hiljaiselossa vuoden kierron yli. Ei tarkoita etteikö olisi tapahtunut mitään. Kuntapolitiikkaa on tehty mutta ei ihan tavanomaisesti. Niin töissä kuin kokoustamisessakin on sopeuduttu uusiin Covid-19- koronaviruspandemian aiheuttamiin olosuhteisiin. Kaikenlaisia turvatoimia on otettu käyttöön ja on voimassa. Kokoukset on pidetty kevättalvella levinneen koronan vuoksi pääosin etänä kotoa käsin osallistumalla.

Kovia päätöksiä on edessä nyt syksyllä kun talousarviosta päätetään. Jo valmiiksi heikkoon kunnan taloustilanteeseen lisäkuluja tulee koronasta mm. verotulokertymän aleneman vuoksi ja sote-menojen kasvun johdosta. Neuvottelut poliittisten ryhmien kesken ovat käynnissä ja toivotaan, että saadaan yhteinen näkemys. Veronkorotukset eivät ole ratkaisu. Palveluverkon ja palveluiden sekä investointien kriittinen tarkastelu on välttämätöntä, samoin henkilöstökulujen hillintä. Tiivis politiikan syksy on siis tiedossa.

Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 21.9.2020 Sote-lausunto

Vihdin kunnanvaltuusto 21.9.2020

Listan asia no. 3

Vihdin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut läsnäolijat

Vihdin kunnan lausunnon valmistelijoiden johtoajatus on ollut lausua siten, että se edistää sote-uudistuksen saamista  lopultakin maaliin vuosikausien vatvomisen jälkeen. Sinänsä kannatettavaa että päästäisiin eteenpäin kun paine väestön ikääntymisestä ja yleisesti sote-kustannusten noususta kasvaa jatkuvasti. Lisänä vielä koronapandemian tuomat kustannusvaikutukset. Kuitenkin uudistusta hinnalla millä hyvänsä ei pidä hyväksyä.

Ensimmäiseen kysymykseen terveyserojen kaventamisesta on hyvin huomioitu rahoituksen kymmenien miljoonien väheneminen Länsi-Uudellamaalla. Se johtaa väistämättä paljon palveluita tarvitsevien tilanteen heikentymiseen, jolloin tavoite terveyserojen tasoittamisesta ei toteudu. Lääkäriliitonkin taholta asiaan on kiinnitetty huomiota. Kun uudistuksella halutaan ohjata pääosin kaikki palvelut julkisen tuottajan alle, resurssit eivät millään tule riittämään lisääntyvään kysyntään vastaamiseen. Jonot pitenevät ja palvelujen saatavuus heikkenee. Se johtaa siihen, että ne joilla on mahdollisuus, siirtyvät entistä enemmän yksityisten palvelujen piiriin mm. ottamalla erilaisia terveysvakuutuksia. Terveyserot lisääntyvät, eivät vähene.

Kolmanteen kysymykseen demokratian toteutumisesta Kokoomus on ottanut selvän kannan että uutta kolmatta hallintoporrasta eli maakuntia ei tarvita. Muistaakseni 80  sote-valtuutettua olisi se joukko, joka jatkossa vihtiläistenkin palveluista päättäisi, mukana arviolta 2-3 oman kuntamme edustajaa, jotka vielä eri poliittisten ryhmien jäseninä saattavat olla eri mieltä, joten on vaikea nähdä demokratian toteutumista vahvuutena esitetyssä mallissa. Kun emme itse täällä paikallistuntemuksen omaavina tahdo osata päättää vaikkapa yhden hammashoitolan sijainnista, ei liene vaikea arvata, että maakunnan tasolla tuollaiset asiat tuskin edes tulisivat luottamushenkilötason päätöksentekoon vaan päätettäisiin viranhaltijapäätöksillä.

Viime hallituskaudella käytiin ideologista vääntöä  valinnanvapaudesta ja yksityisten palveluiden roolista sote-uudistuksessa tunnetuin  seurauksin. Samat ideologiset näkemysero löytyvät  nykyisestäkin mallista. Kunnanhallitus muutti valmistelijoiden tekemiä rasteja kysymysten 15.-18 kohdalla siirtämällä täpät kohdasta ”kyllä pääosin”, kohtaan ”ei pääosin”. Näissä kohdissa otetaan kantaa  sääntelyyn sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisesta riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla( 15),   sääntelyyn ostopalvelujen hankkimisen  ja vuokratyövoiman käytön tarkoituksenmukaisuudesta ja toteutettamiskelpoisuudesta( 16), yksityistä palveluntuottajaa koskevien vaatimusten  perusteluista ( 17)  sekä siihen, onko sääntely yksityisen palveluntuottajan alihankinnasta tarkoituksenmukainen ja toteutettavissa käytännössä(18).

Vihdissä kuten monessa muussakin kunnassa, on jo nyt hyvin toimivia monituottajamalleja. Ne ovat asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita. Niiden ansiosta julkisen sektorin omaa tuotannon tasoa ei tarvitse varmuuden vuoksi yliresurssoida palveluiden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Palvelujen hankkiminen yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta turvaa niiden saatavuutta ja hajauttaa riskiä mm. poikkeusolosuhteissa. Onko järkevää sääntely, jossa maakunnalla ei itsehallintonsa puitteissa ole mahdollisuutta valita ratkaisuja alueensa väestölle tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, tätä kysyvät espoolaiset lausunnossaan ja samaa kysymme mekin.

Hyvinvointialan tietojen mukaan  noin 26 % kaikista sote-palveluista ja 17 % julkisrahoitteisista sote-palveluista on yritysten ja järjestöjen vastuulla. Yksityinen sote-ala työllistää 137 000 suomalaista, ja Suomessa toimii peräti 10 000 sote-järjestöä, joiden tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Onko näiden yritysten ja järjestöjen potentiaali varaa jättää käyttämättä? Näinä päivinä on saatu seurata mm. säätiöpohjaisen Terhokodin tilanteen kehittymistä tai paikallislehdestä lukea vammaisten avustajapalveluiden muutoksen aiheuttamia huolenaiheita. Tällaiset tapaukset, joissa palvelu asiakkaan näkökulmasta huononee, tulevat väistämättä lisääntymään kun hallituksen mallissa palveluiden tuottaminen halutaan keskittää julkisiin käsiin.  

Valtuustoryhmämme yhtyy kokoomuspuolueen kannanottoihin koko sote-uudistusta koskien.  Hallitus on laittamassa hallinnon uusiksi liian vähäisillä resursseilla, epärealistisella aikataululla ja kilpailua rajoittamalla. Palveluiden saatavuus ja laatu heikkenee. Uudistus ei ole ihmis- ja potilaslähtöinen vaan hallintokeskeinen. Uudistuksen rahoitusmalli on kestämätön ja uudistuksen kuntavaikutukset olisivat rajuja kun kuntien tulot lähtevät mutta velat jäävät.

Näillä kommenteilla ja pitkin hampain Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä ei vastusta kunnanhallituksen lausuntoesitystä.

Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 21.9.2020 MAL-sopimus

Vihdin kunnanvaltuusto 21.9.2020

Listan asia no. 2

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020 – 2031

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut läsnäolijat

Nyt esillä olevassa asiakirjassa kuvataan vaikutuksia paitsi tälle nelivuotiselle sopimuskaudelle myös pitkän tähtäyksen linjauksia 12 vuotta eteenpäin. Suurin piirtein saman verran on kulunut aikaa siitä kun ensimmäinen MAL-sopimus hyväksyttiin 14 kunnan kesken. Alkutahdit sopimukselle määriteltiin vuoden 2007 hallitusohjelmassa, jossa ensimmäistä kertaa mainittiin metropolipolitiikka ja määriteltiin HSYKin eli Helsingin seudun yhteistyökokouksen toiminta-alue.

Noin kymmenen vuoden taakse ajoittuu yksi kolmesta oman kuntapoliitikon urani kovimpien koettelemusten tehtävästä. Asemavaltuutuksen perusteella olin mukana HLJ2011 työryhmässä jossa siis pohdittiin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tuleville vuosille. Vihti ei tuolloin vielä ollut KUUMA-kunta vaan yksi kuntaryhmä Nelosista yhdessä Kirkkonummen, Sipoon ja Hyvinkään kanssa. Tehtäväni oli edustaa noita neljää kuntaa. Melko ristiriitaista koska Sipoo havitteli Kerava-Nikkilä rataa henkilöliikenteelle, Kirkkonummen intressissä oli rantaradan parantaminen ja Vihti halusi Länsirataa, millä nimellä Tunnin junaa tuolloin taidettiin kutsua. Helsingin ja HSL:n vahva vaikutusvalta tuli tuolloinkin jo hyvin esiin sillä silloinen kärkihanke Pisara-rata pulpahti aina hankelistan kärkeen. Eriävät mielipiteet eivät auttaneet.

Tänään tarkasteltuna  Vihdin kannalta asiat ovat kehittyneet hyvin. Tunnin juna on edennyt huimasti ja toivotaan että sama tahti jatkuu. Keravan –Nikkilän rataosuus ja Pisara ovat edelleen hankelistalla eivätkä lainkaan niin onnistuneesti kuin oma hankkeemme on edennyt. Tunnin junan edistymisen lisäksi mm. älyliikennettä on kehitetty, joka tuolloin oli tärkeällä sijalla, tämän voimme huomata vaikka Turuntien uusina opasteina.

 Valtion vastaantulona Vihti on saanut KUHA-rahoja  mm. liityntäpysäköintialueisiin. Infrarakentamiseen  on saatu avustuspotti 1,6 miljoonaa Pajuniityn alueelle. Tämä siitä huolimatta että useimpina vuosina emme ole saavuttaneet meille asetettuja asuntotuotannon tavoitteita, jotka koko ajan ovat myös määrällisesti kasvaneet. Aiemmin vuosittain kunnanjohtaja joutui ministeriöön nuhdeltavaksi asiasta, en tiedä onko vastaava käytäntö vielä vallitseva. Tavoite olkoon kuitenkin meille kannustimena pyrkiä parempaan ja siihen pitäisi Vihdillä edellytyksiä olla. Olemmehan kuluneen alkusyksyn aikana ulkopuolisten asiantuntijoiden kuten tutkija Timo Aro ja kansliapäällikkö Martti Hetemäki, kertomana kuulleet että ollaan parhaiden parhaimmistoa ja sijainnin puolesta kasvun voittajia kun vaan toimimme viisaasti.

Lopuksi lainaus vastaavasta puheenvuorostani vuodelta 2016. Silloin MAL sopimuksessa oli kirjaus että

”Liikenteen   kysyntään   vaikuttavan   tiemaksun   valmistelua jatketaan seudun   ja   valtion   yhteistyönä.

Noin 60% vihtiläisistä pendelöi pääkaupunkiseudulle. Työmatkaliikenteen lisäksi muutakin asiointiliikennettä on paljon. Joukkoliikenne ei tunnetusti ole kaikkien vihtiläisten helposti saavutettavissa ja raideliikennettä  vasta suunnitellaan. Eli kumipyöräliikenne sujuvasti pääkaupunkiseudulle on meille erityisen tärkeä. Helsingin suunnittelemien pääsisääntuloväylien muuttaminen kaupunkibulevardeiksi ja tässä MAL-sopimuksessa  esitetty tiemaksu  ja sen valmistelun jatkaminen olisi merkittävä haitta vihtiläisten arkeen ja elinkustannuksiin. Niinpä Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää sopimuksen hyväksymisen yhteydessä päätökseen liitettäväksi seuraavan ponnen:

Vihti ei näe tarvetta  liikenteen kysyntään vaikuttavan tiemaksun valmistelun jatkamiselle. ”

On erittäin hyvä että kunnan lausunnossa tämä ruuhkamaksuasia ja sen vastustaminen on nostettu esiin sopimuksen kohtana jota emme voi hyväksyä.  Samansuuntaista tukea tulee kokoomuslaisilta myös muista Kuuma-kunnista. Mm. sipoolainen kansaedustaja Heikki Westman tekee vahvaa vaikuttamistyötä Uudenmaan piirin puheenjohtajana yksityisautoilun kurjistamista ja kallistumista vastaan.

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Tiina Noro

Kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Raportti Nummelan Kokoomuksen vuosikokouksesta 10.9.2020

Nummelan Kokoomuksen keväältä koronaepidemian vuoksi siirtynyt vuosikokous pidettiin syyskuun alussa kunnantalon tiloissa turvaohjeita noudattaen. Jaripekka Turtiainen jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana ja Sami Somero varapuheenjohtajana. Sihteeri on Anne Räsänen ja taloudenhoitaja Margareta Vlasceanu. Hallituksen jäseninä ovat Arja Uusitalo ja Tiina Noro. Vuosikokouksessa puhetta johti Mike von Wehrt, joka myös piti katsauksen valtuustoryhmän toimintaan.  Kokouksessa vahvistettiin talousarvio ja  toimintasuunnitelma. Siinä linjataan mm.  että Vihdin elinvoimaa saadaan integroimalla Vihtiä pääkaupunkiseutuun, joka on ’rahan, ihmisten, bisneksen, innovaatioiden, koulutuksen ja kansainvälisyyden keskus Suomessa’. Tästä elinvoimasta saamme varmasti osamme Vihtiin, mikä lisää taloudellista, kulttuurillista ja opillista aktiviteettiä Vihdissä ja lisää ihmisten ja tavaroiden liikkumista Vihtiin ja Vihdistä ulos. Tässä kehityksessä Vihti näyttäytyy paitsi nykyistä aktiivisempana talousalueena, myös viihtyisänä asuinpaikkana, joka tarjoaa asumiseen sekä taajama- että maaseutuympäristöjä.

Vuosikokoukseen Kokoomuksen Uudenmaan piirin tervehdyksen toi toiminnanjohtaja Janne Pesonen. Hän valotti puolueen oppositiokauden alun tilannetta, joka on ollut vaisua pitkän hallitusvastuun jälkeen. Työtä tehdään nyt puolueen sisällä operatiivisesti ja järjestökentässä aatteiden kautta. Korona sekoitti tilannetta alkuvuodesta mutta vaikka epidemian suhteen tilanne jatkuisi, sisäpoliittinen tilanne ei enää halvaannu kuten keväällä. Kuntavaalien lähestyessä on tulossa kova kisa talven aikana. Kokoomus tavoittelee suurimman kuntapuolueen paikkaa ja siinä ehdokasasettelu on tärkein tekijä. Puolueen vahvuutena on kautta maan monikasvoinen ehdokasjoukko, yhtä kokoomuskarikatyyriä ei ole. Kolmesti kuntavaaleissa Kokoomus on pystynyt nokittamaan gallupennusteet. Kokoomuslaiset ovat tunnollista vastuunkantajaporukkaa ja vaikeassakaan tilanteessa ei synkistellä vaan haetaan ratkaisuja ja nähdään valoa tunnelin päässä. Linjakas toiminta puheissa ja teoissa sekä profiloituminen paikallisena vastuunkantajana on kokoomuslaisen politiikan perusta. Puolue ja piiri ovat virittämässä koneistonsa ja tukensa kuntavaaliehdokkaille ja yhdistyksille ja resurssit vaalityöhön ovat hyvällä mallilla.

Kesällä rentoudutaan!

Kiireinen ja työntäyteinen vaalikevät on takana. Eduskuntavaalit meni kuten meni ja uusi hallitus aloittelee työtään. En millään muotoa voi olla tyytyväinen vaalitulokseen enkä hallitusohjelmaan. Toiveita on paljon mutta onko realismia niiden toteuttamiseen mm. mistä ne tuhannet hoitajat ja lääkärit yhtäkkiä saadaan joita uusi hallitus on luvannut? Ja millä kaikki maksetaan, huolestuttaa jääkö velat lastemme ja lastenlastemme maksettavaksi? Vai kiristyykö verotus? Työssäkäyviä rokotetaan mm. autoilun kustannuksia nostetaan, kotitalousvähennystä pienennetään ja asuntolainan korkovähennys poistuu. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei saa tukeani, ne joita opiskelu ei kiinnosta eivät pakon edessä varmasti ole yhtään motivoituneempia. Eikö pitäisi ohjata resursseja kohdennetummin niitä oikeasti tarvitseville? Todella moni on jakanut huolensa siitä mihin maa on menossa.

Valtuustokauden toinen puolikas alkoi kesäkuun alussa ja vaalien jälkeen sovitun mukaisesti siirryin kunnanhallituksen jäsenyydestä tuttuun hommaan valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi. Valtuustolla on kova homma parin paremman vuoden jälkeen kiriä taas taloutta kuntoon, n. 5 me vaje häämöttää ja syynä pääosin sote-menot. Ilahduttaviakin  asioita toki tapahtuu mm. Pajuniittyyn on päätetty perustaa Menestyjien puisto, jonne istutetaan puu jokaiselle joko urheilun tai kulttuurin saralla menestyneelle vihtiläiselle. Kirkonkylän uusi koulukampus valmistuu ja uudet liikuntahallit sekä kirkonkylään että Nummelaan saataneen käyttöön tämän vuoden aikana.

Kerätään voimia kesän valosta ja vihreydestä ja tartutaan taas toimeen lomien jälkeen.
Aurinkoista kesää!

 

Vaalikevät vilkkaimmillaan

Olin mukana päättämässä kun Vihdin kunnanvaltuuston teki historiallisen päätöksen 25.3.2019. Kunta lähtee osakkaaksi Tunnin juna-hankeyhtiöön ja sitä varten päätettin  lisätä 1,5 mE määräraha kuluvan vuoden investointimäärärahoihin hankeyhtiön osakkeiden ostoon. Tavoite on radan toteutuminen viimeistään 2030-luvun alussa. Kunnan kaavoitus ja investoinnit etenevät linjassa ratahankkeen kanssa. Reilun kilometrin päähän suunnitellusta Höytiönnummen asemasta on päätetty rakentaa päiväkoti ja koulukeskus sekä liikuntapuisto. Monipuolista asuntorakentamista toteutetaan tulevan aseman ympäristöön.

Huhtikuun 14. päivä pidetään eduskuntavaalit, ennakkoäänestys järjestetään 3.-9.4. Vuosikausia sorvattu sote kaatui samoin kuin koko hallitus. Kokoomuksen näkemys sote-palveluiden kehittämiseksi on otsikoitu Jonoista hoitoon. Kokoomuksen ratkaisu ei tuo lisää hallintoa eikä veroja ja varmistaa vahvan järjestäjän ( kunnat, kuntayhtymät). Kokoomus sallii erilaiset ratkaisut eri puolilla Suomea ja edellyttää, että palvelujen kehittäminen saa ja sen pitää alkaa heti. Konkreettisia asioita on mm. palvelusetelien laaja hyödyntäminen, hoitotakuuaikojen kiristäminen ja omallakin alalla erittäin tarpeellisen sairausvakuutuslain hoitokorvausjärjestelmän säilyttäminen, jotta perustason sote-palvelut eivät entisestään ruuhkaudu.

Näiden ja muiden kokoomuslaisten vaalitavoitteiden mm. veronkorotuksista pidättäytymisen, puolesta Vihdissäkin tehdään vaalityötä entistä aktiivisemmin maalis-huhtikuun aikana. Vaaliteltta pystytetään lauantaisin 30.3., 6.4. ja 13.4. tutulle kampanjapaikalle Pilkkukujalle ( Foto-Vihtkarin eteen)klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan ehdokkaita, muita kokoomusvaikuttajia ja samalla nauttimaan grillimakkaraa ja pullakahvit. Ja muistakaa käydä äänestämässä. Uudenmaan kokoomuslaisia voi äänestää numeroilla 142-177. Vihtiläistaustaisen Mervi Kataisen numero on 149 ja oman vihtiläisen ehdokkaamme, vahvaa talousosaamista ja johtajataustaa omaavan Tapio Karjalaisen numero on 147.

Muutama viikko eduskuntavaalien jälkeen kampanjoidaan sitten eurovaaliehdokkaiden puolesta. Europarlamenttivaalit pidetään 26.5. Tavoite on, että molemmissa vaaleissa Kokoomus on suurin puolue.

Teltoilla tavataan!

Vuodenvaihteen tunnelmia

Syksyn mittaan  on luottamushenkilörintamalla ollut vilkasta! Iso asia oli pidetyn kunnanjohtajamme Sami Miettisen siirtyminen yksityissektorin palvelukseen ja uuden kunnanjohtajan valinta. Vihdissä vajaat kolme vuotta talousjohtajana työskennellyt Erkki Eerola tuli valituksi tehtävään ja hän onkin tarttunut heti tarmolla ohjaksiin. Menestystä uusiin tehtäviin niin Samille kuin Erkillekin.

Uusia viranhaltijoita on myös mm. opetuspäällikkö ja kulttuurituottaja. Molempiin kohdistuu suuret odotukset, ovathan heidän työkenttänsä alueilla, jotka jäävät kuntien keskeisiksi tehtäviksi sote-uudistuksen viedessä ison osan kunnan tehtävistä maakunnalliselle tasolle. Eli Vihdissä haluamme turvata laadukkaan opetuksen ja harrastustoiminnan. Sitä tukee myös panostukset liikuntaan: pururata kunnostettu ja Pajuniittyyn nousee uusi palloilu- ja yleisurheiluhalli, jonka on tarkoitus olla käytössä jo ensi syksynä.

Vihdin kunnassa on päätetty pitkään  vireillä olleesta joukkoliikenteen järjestämisestä, ensin palvelutasosta ja sitten järjestämismallista. Lupaamme turvata julkista liikennettä arkisin työ-ja opiskelumatkalaisille kyliltä taajamiin, myös Karkkilan ja Lohjan suuntiin, sekä tietysti  riittävät runkolinjayhteydet  Nummela-Hki välillä. Yhtenäistä lippujärjestelmää selvitellään ja palvelusetelin käyttöönottoa.

Puoluetoimintakin on ollut vilkasta. Kokoomus täytti 100 vuotta ja sitä juhlittiin monin tavoin. Nummelan Kokoomuksen puheenjohtajuudesta halusin luopua oltuani tehtävässä useita vuosia. Ensi vuoden alusta paikallisyhdistystämme luotsaa Jaripekka Turtiainen, itse jatkan hallituksen jäsenenä.
Kevättä 2019 tulee hallitsemaan eduskuntavaalit  huhtikuussa ja EU-vaalit toukokuussa. Kokoomus tavoittelee tottakai suurimman puolueen asemaa molemmissa ja siihen onkin hyvät mahdollisuudet hyvällä ehdokasasettelulla. Joulunajan rauhoittumisen jälkeen virkistynein mielin uuden vuoden haasteita kohti!