Syksyistä säpinää

Vihdin kunnanvaltuuston seminaarissa elokuun loppupuolella saatiin syntymään hyvää pohjaa tulevien vuosien kehitystyölle kunnassa. Strategisia painopisteitä haarukoitiin ja kunnan brändityön etenemiseen oltiin tyytyväisiä ja annettiin evästyksiä  jatkoa ajatellen, tuloksia on lupa odotella vielä syksyn aikana.

Kokouskalenteri täyttyy ja mm. kohdallani ensimmäinen Luksian hallituksen kokous on jo istuttu. Toisen asteen ammatillinen koulutus on reformin pyörteissä mikä haastaa Luksiaakin toimintojen tehostamiseen ja houkuttelevuuden ylläpitämiseen. Edellisen hallituksen aikana tehdyt kiinteistöratkaisut eli siirtyminen kahden kampuksen malliin ( Lohja Toivonkatu ja Vihti Ojakkalantie) sekä hallinnossa jo tehdyt uudistukset  luovat edellytyksiä menestyksekkääseen koulutuksen tarjontaan jatkossakin. Vuodessa Luksiassa opiskelee jopa 4000 opiskelijaa! Muutoksia tarjontaan on tehty tarpeen mukaan mm. artesaanikoulutusta vähennetty kysynnän vähäisyyden vuoksi ja aloitettu leipuri-kondiittorin koulutusohjelma koska ammattilaisille on kysyntää. Ajan hermolla ollaan, tästä on hyvä uuden hallituksen jatkaa.

Vihdin kunnanvaltuutetuille järjestetään jo perinteinen kaavoitusilta kuun vaihteessa. Rakennusjärjestyksen uusiminen, suunnittelutarvealueiden määrittely ja hajarakentamisen sääntely ovat Vihdissä kuumia perunoita, joista tullaan linjaamaan lähiaikoina. Työpaikka-alueiden kaavoittaminen, tarpeeksi isojen ja pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevien, kestoaihe agendalla   ja edelleenkin töitä tehdään tavoitetteeseen pääsemiseksi.

HUS:in uusi valtuusto kokousti myös jo kertaalleen. Asialistalla oli lähinnä eri toimielinten henkilövalintoja sekä saimme toimitusjohtaja Aki Lindenin hyvän ajankohtaiskatsauksen suuren, yli 23.000 henkilöä työllistävän ja yli 900.000 kem tiloja omistavan Suomen  ja maailmankin mittakaavassa huippusairaanhoitoa tuottavan kuntayhtymän toimintaan ja tulevaisuuteen. Kiva oli myös kesätauon jälkeen tavata naapurikuntien poliitikkoja, jotka tulivat kehumaan Vihdin kehittymistä, Nummelassa rakennetaan jatkuvasti ja se on pantu merkille! Myös alkuvuoden väestönkasvuluvut ovat pitkästä aikaa kehyskuntien  suurimpia.

Eli hyvää pöhinää Vihdissä, tästä on hyvä edetä syksyyn.

Kokoustamista, markkinoita ja kannattajakortteja!

Koulujen kesälomien loppuessa päättyi myös kuntapäättäjien lomakausi. Kokoomuksen valtuustoryhmän kesäkokouksessa kävimme läpi tulevan syksyn ja valtuustokaudenkin tavoitteita ja valmistauduimme elokuulla pidettävään seminaariin. Koko Vihdin kunnanvaltuusto kokoontuu kaksipäiväiseen tilaisuuteen yhdessä viranhaltijoiden kanssa suunnittelemaan tulevaa 18.-19.8. Majvikissa Kirkkonummella. Isoja asioita on mm. kaavoitukseen, sivistystoimeen ja investointiohjelmaan liittyen tulossa agendalle. Kunnanhallituskin piti jo syyskauden ensimmäisen kokouksen, aloitus toki pehmeästi melko lyhyellä ja  kevyellä esityslistalla.

Kunnanjohtaja Sami Miettinen palasi Vihtiin intoa täynnä kahden vuoden virkavapaalta, jonka hän vietti ministeriössä kuntaministerin erityisavustajana. Ilo oli kuulla hänen selkeitä ja hyvin perusteltuja esittelyjään kunnanhallitukselle, ryhdillä ja tarmolla hän on tarttunut heti toimeen. Yhteinen tavoite on tulevalla nelivuotiskaudella panostaa Vihdin kehittämiseen. Seminaarissa saamme esimakua jo mitä tuleman pitää kun meille esitellään Vihdin brändityön tuloksia.

Vihdin Wuosisatamarkkinaviikonloppuna 25.-27.8. täällä tapahtuu: perjantaina Anssi Kela keikalla, lauantaina itse markkinat, jossa olen mukana Politiikkakujalla Kokoomuksen teltalla. Myös SN2 kansanliike pystyttää markkinoille ständin jossa voi käydä täyttämässä Sauli Niinistö presidentiksi kannattajakortin. Sunnuntaina vielä perinteiset Vihti-Seuran organisoimat  Pertunpidot herkkuineen, nyt uudella konseptilla Nummelassa. Eli vauhdikkaasti loppukesä etenee.

Uusi valtuustokausi alkoi

Vihdin kunnanvaltuuston ensimmäinen kokous 5.6. venyi yli kahdeksantuntiseksi kun luottamushenkilöpaikoista ei oltu päästy sopuun puolueiden kesken ja vasemmisto vaati lähes kaikkiin valintoihin suhteellista vaalia.

Minulle Kokoomus osoitti paikan Vihdin kunnanhallituksen jäsenenä kahdeksi vuodeksi.  Kunnanhallituksessa säilyy oikeistoenemmistö ja toivottavasti saadaan tehdyksi vihtiläisten kannalta järkeviä päätöksiä.

Saan myös jatkaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUS:n valtuustossa, mikä oli toiveenikin. Kahden kauden ajan jo vireillä olleista isoista rakennushannkkeista Lastensairaala valmistunee tulevalla valtuustokaudella ja on hienoa päästä näkemään päätösten lopputulem, joka on esimerkki uudella tavalla toteutetub hankkeen onnistumisesta suomalaisten lasten hyväksi.

Kesällä nautitaan kulttuurista ja kauniista luonnosta ja ladataan akkuja syksyä varten.

Aurinkoista Suomen suvea kaikille!

 

Kiitos kaikille äänestäjilleni luottamuksesta!

Vaalityötä tehtiin hyvällä porukalla ja hyvässä hengessä loppuun asti niin omien kuin muidenkin puolueiden ehdokkaiden kanssa. Onnea kaikille valituille! Kokoomus säilytti suurimman puolueen asemansa 23,3% osuudella Vihdissä vaikka pari paikkaa menetettiinkin. Oli mukava katsoa medioiden vaaliuutisoinissa olevia tuloskarttoja kun Vihti oli selkeän sininen kunta Uudellamaalla. Oma äänimääräni hieman laski mutta oli Kokoomuksen toiseksi suurin Vihdissä, 322.

Luottamuspaikkaneuvotteluita aletaan pian käynnistellä ja niistä voi tulla aiempaa kimurantimmat kun paikkamäärissä kolme suurinta, Kokoomus, Keskusta ja Sdp ovat tasoissa kukin 10 paikalla. Mutta eiköhän paikat lopulta saada jaetuksi ja päästään tekemään työtä Kaikille hyvän Vihdin eteen oikein hartiavoimin!

Vaalikampanjan viimeinen viikko

Tiedotusvälineiden mukaan äänestysaktiivisuus on ollut aiempaa vilkkaampaa ennakkoäänestyspaikoilla, hyvä niin. Vaaliteltoilla ja toreilla sen sijaan meno on ollut tähän mennessä melko laimeaa. Osasyynä varmasti surkea sateinen ja kolea sää joka ei houkuttele ihmisiä liikkeelle. Eli tähän mennessä vaalien siirtäminen syksystä kevääseen ei ole vielä tuonut aurinkoisia kevätsäitä kampanjoita edistämään. Kauppakeskuksiin ei Vihdissä poliittisia puolueita päästetä vaikka mielestäni pitäisi olla mahdollisuus kohdata ihmisiä siellä missä he luontaisesti liikkuvat. Mielestäni on lyhytnäköistä kauppaliikkeiltä olla tekemättä yhteistyötä luottamushenkilöiden ja sellaiksiksi haluavien kanssa.

Vihdissä näiden vaalien kuumaksi kysymykseksi näyttää nousseen joukkoliikenne. Ongelmat tunnustetaan joka taholla mutta ratkaisuesitykset poikkeavat. Itse en ole HSL jäsenyyden kannalla, se tulisi liian kalliiksi ja itse en ole valmis nostamaan jo muutenkin korkeata kuntaveroprosenttia liittymisen vuoksi. Mieluummin tutkitaan pulmat omin voimin ja suunnataan resurssit tarpeellisiin kohteisiin eli vaikka sitten kunta ostaa niitä linjoja joita tarvitaan. Paras asiantuntemus lienee meillä täällä. Tämän vuoden talousarvioon valtuusto lisäsi reittisuunnittelijan tehtävän eli joukkoliikenteen kehittämiseen on jo panostettu ja sitä täytyy jatkaa.

Siitä kaikki puolueet ovat yksimielisiä, että olisi demokratian toteutumisen kannalta erittäin tärkeää saada äänestysprosentti nousemaan riittävän korkeaksi eli toivottavasti jokainen vihtiläinen käyttää hänelle suotua oikeutta valita mieleisensä edustaja kunnanvaltuustoon päättämään tulevaisuuden suunnasta seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Ryhmäpuheenvuoro Vihdin kunnan lausunnosta koskien valinnanvapauslainsäädäntöä

Vihdin kunnanvaltuusto 20.3.2017

Listan asia no. 9

Vihdin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavaksi laiksi

 

Vihdin kunnan lausuntoa valinnanvapauslainsäädännöstä ovat viranhaltijat valmistelleet  huomioiden Espoon, Kuuman ja Kuntaliiton lausunnot.  Niistä on haettu taustatukea linjauksille, joiden tekemisen kunnanjohtaja ilmaisi olleen viranhaltijoille haasteellista koska kyse on ideologisistakin näkemyksistä ja niiden eroista.

Kokoomuksen valtuustoryhmän hyväksyy lausunnon esitetyssä muodossa olkoonkin että sen yleissävy on melko kriittinen. Oman puolueemmekin taholta on tuotu esiin että malli ei vielä ole täydellinen eikä valmis mutta sitä parannellaan matkan varrella. Perustellut palautteet otetaan huomioon jatkovalmistelussa, myös aikatauluja koskevat sekä  hoidon tarpeen mukaan määräytyviä korvauksia käsittelevät linjaukset.  Tällä viittaan lakiluonnoksen seuraavaan kohtaan ( suora lainaus lyhennelmästä alueuudistus.fi -sivustolta):

*Maakunta päättää palveluntuottajien rahoituksesta lain mukaan. Suoran valinnan palveluja tuottavat sote-keskukset ja hammashoitolat saisivat kiinteän korvauksen, joka perustuisi listautuneiden asiakkaiden määrään ja tarvittaessa asiakkaan hyvinvointiriskiin. Korvausta täydennettäisiin hoidon ja palvelun onnistuneisuuden perusteella maksettavilla kannustimilla ja heikkoihin tuloksiin liittyvillä sanktioilla. Joissakin palveluissa voitaisiin käyttää myös osittain suoriteperusteisia korvauksia.

Muutama huomio kysymykseen 20. koskien suun terveydenhuoltoa. Palveluissa korostuu  suoritteet eli tehdään hoitotoimenpiteitä, jotka vaativat huomattavia investointeja ja  korkeaa hygieniatasoa, tarvitaan erityisvälineistöä ja avustavaa henkilökuntaa. Väestön hoidon tarve vaihtelee suuresti asiakkaan maksukyvystä riippumatta. Jos korvausmalliksi suun terveydenhuollossa tulisi esitetty 80% kapitaatiota ja 20% suoritekohtaista korvausta, se johtaisi tilanteeseen jossa palvelujen tuottajilla ei olisi mahdollisuutta saavuttaa sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita mm. kansalaisten terveyserojen kaventamista. Tämä koskisi kaikkia palvelujen tuottajia, joista lakiluonnoksessa sanotaan seuraavaa:

*Valinnanvapauden piirissä olevia sosiaali- ja terveyspalveluja voivat tarjota maakunnan yhtiöt, yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Tuottajaksi voivat ilmoittautua kaikki toimijat, jotka täyttävät kriteerit ja ovat rekisteröityneitä.

*Sote-keskuksen ja hammashoitolan on ilmoitettava vaadittavat tiedot julkisessa verkossa. Tuottajien on otettava vastaan valikoimatta ilmoittautumisjärjestyksessä kaikki  asiakkaiksi ilmoittautuvat, jos tuottajan enimmäisasiakasmäärä ei ole täynnä.”

Kysymykseen no 6. on tärkeä kiinnittää huomiota. Maakuntavaltuusto Uudellamaalla tulee oletettavasti  olemaan 99-jäseninen. Vaalipiiri olisi nykyisen Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kokoinen. Oman puolueen arviolaskelmien mukaan äänikynnys nousee nykyisestä eduskuntavaalien noin 3000 äänestä yli 6000 tarvittavaan ääneen valituksi tulemiseen. Eli ilman vaalipiirijakoa tai muuta tasausjärjestelmää Vihdin kaltaisten kuntien on lähes mahdotonta saada omaa edustajaa läpi.

Näillä huomioilla Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä ja hyväksyy pykälän tarkastamisen kokouksessa.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Tiina Noro, pj

 

 

Näkemyksiä kuntavaalien keskeisiin kysymyksiin Vihdissä

Olen vastannut HS ja Vihdin Uutisten sekä Ylen vaalikoneeseen sekä Yle Galleriaan. Lisää näkemyksiä ja vaalitavoitteita alla.
1)Millainen on puolueenne paikkatavoite kuntavaaleissa? Miten puolueenne onnistui ehdokasasettelussa (miten ehdokasmäärä muuttui edellisistä vaaleista)? Mitkä ovat puolueenne kolme keskeisintä vaaliteemaa Vihdissä?

Kokoomus tavoittelee suurimman valtuustoryhmän asemaa edelleenkin, siihen tarvittaneen  12-15 paikkaa. Ehdokasasettelussa määrällisestä tavoitteesta jäätiin mutta listalla olevat 36 ( viime vaaleissa 43 ehdokasta)ehdokasta edustavat monipuolisesti eri sukupuolia, ikä- ja ammattijakautumaa ja alueellista kattavuutta eli jokaiselle varmasti löytyy listaltamme sopiva ehdokas.

Kokoomuksella on viisi tasavahvaa teemaa. Sanomme  Kyllä Vihdin vetovoimaisuudelle, hyvinvoinnille, erilaisille oppimismahdollisuksille, koko kunnan kaavoitukselle ja kilpailukykyiselle verotukselle.

>

>

> Vihdin talous

>

>

> 2) Vihti on Helsingin seudun kirein verottaja. Syökö kireä verotus jo Vihdin vetovoimaa? Onko kireälle verotukselle tehtävissä jotakin?

Verotusta pitää pikemminkin keventää, korkea verotus syö vetovoimaa ja houkuttelevuutta. On saatava lisää yrittäjyyttä ja työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja palvelujen rahoittamiseksi. Kaikenkaikkiaan elinkustannusten pitäminen kohtuullisena sekä mm.  digitalisaation hyötyjen käyttöönotto ovat keinoja tavoiteltaessa kilpailukykyisempää verotuksen tasoa.

>

>

> 3) Miten puolueenne tasapainottaisi Vihdin kunnan taloutta? Onko verojen korotusten sijaan mahdollista lisätä tuloja muilla keinoilla, millä?

Kokoomus on ollut tekemässä  rakenteellisia uudistuksia jo aiemminkin ja tällä tiellä pitää jatkaa. Uusia palvelujen tuottamistapoja on ennakkoluulottomasti otettava käyttöön. Hyvä esimerkki tällaisesta on  palveluseteli päivähoidossa, jonka käyttöönotto on lisännyt perheiden valinnanvapautta ja vähentänyt kunnan investointitarpeita ja sitä kautta velkaantumista. Aktiivinen elinkeinopolitiikka eli yritysten ja työpaikkojen  saaminen kuntaan kasvattaa verotulokertymää. Toimintakuluja on kyetty hillitsemään useina vuosina ja tiukkaa talouskuria on noudatettava edelleen. Myyntituloja on saatavissa tontinmyynnillä sekä salkutuksessa palvelutuotannon kannalta tarpeettomiksi  luokitelluista  kiinteistöistä luopumalla.

>

>

> Työpaikat

>

>

> 4) Vihdissä on kymmenen vuoden ajan puhuttu työpaikkojen lisäämisen tarpeesta, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Mitkä ovat konkreettisia keinoja, joiden avulla Vihtiin saataisiin uusia työpaikkoja?

Vihdin tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Yhteistyössä maanomistajien kanssa uusien työpaikka-alueiden hakeminen ja kaavoittaminen. Yritysten näkökulmasta tärkeää on osaavan työvoiman saatavuus, työntekijöille sopivien asumismahdollisuuksien riittävä tarjonta ja muut perheiden hyvät palvelut, jotta arki sujuu. Liikenne ja logistiikka sujuvaksi. Lupa- ym.  asiat eli byrokratia nopeaksi ja joustavaksi ja  mielellään yhdeltä luukulta ja sähköisiä palveluja hyödyntäen. Ei pidä unohtaa jo olemassaolevien yritysten toimintaedellytysten turvaamista ja laajentamisen mahdollistamista, sitä kautta myös syntyy uutta työtä. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen mahdollistamaan uutta työtä.

>

>

> 5) Miten puolueenne mielestä Nummelan lentokenttäaluetta pitäisi kehittää?

>

>

> Malmin lakkautettavalta lentokentältä on mahdollisuus saada Vihtiin uusia työpaikkoja, muun muassa lentokoulutusta. Onko puolueenne valtuutetut halukkaita kehittämään Nummelan lentokenttää niin, että sinne saataisiin lisää ilmailutoimintaa ja työpaikkoja? Perustelut.

Nykyisenkaltaisen harrasteilmailun lisääminen on mahdollista jossain määrin mutta ammattimaisen lentoliikenteen saaminen edellyttäisi  kentän aitaamista. Se vähentäisi merkittävästi  harjualueen vilkasta ympärivuotista ulkoilu- ja virkistyskäyttöä ja sen säilyttämistä pidämme tärkeänä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Muutama vuosi sitten tehdyssä selvityksessä arvioitiin myös että alueen luonnon ja tärkeän pohjaveden kannalta merkittävästi laajempi lentotoiminta voisi aiheuttaa riskejä.

>

>

> Kylien tulevaisuus

>

>

> 6) Vihdissä on usein viime vuosina pohdittu kyläkoulujen tulevaisuutta. Miten puolueenne näkee kyläkoulujen tilanteen, säilyvätkö ne vai aiotaanko niitä lakkauttaa?

Tämä asia ei ole yksiselitteinen ja tilanne on pohdittava aina tapauskohtaisesti. Jos oppilasmäärä  uhkaa jäädä pieneksi laadukkaan opetuksen ja asianmukaisten tukipalvelujen järjestämisen kannalta tai jos koulurakennus vaatii peruskorjausta, siinä tapauksessa lakkautuspäätös voi olla edessä. Nythän näin on päätetty Tervalammen koulun kohdalla. Koulun lakkauttamisen vaatimat investoinnit muualla, sekin on sitten erikseen ja tapauskohtaisesti punnittava.

>

>

> 7) Kyliin rakentamisen vaikeus puhututtaa kylien ihmisiä. Onko Vihdissä liian vaikeata saada rakennuslupia haja-asutusalueelle? Pitäisikö kyliin rakentamista helpottaa?

Lähtökohtaisesti Kokoomus kannattaa valinnanvapautta asuinpaikan valinnan suhteen. Lakien ja muiden määräysten noudattaminen lupa-asioissa samoin kuin kuntalaisten tasapuolinen kohtelu tulee toteutua. Kannatamme koko kunnan kaavoituksessa alueellista kehittämistä suunnitelmallisesti.

>

>

> Terveydenhuolto

>

>

> 8) Miten puolueenne mielestä sote -uudistus vaikuttaa Vihtiin? Säilyvätkö lääkäripalvelut? Entä muut terveyspalvelut?

Sote-uudistus ja siihen liittyvä valinnanvapaus tulee lisäämään palvelutarjontaa eli palvelut paranevat. Lääkäripalvelut näin laajan väestöpohjan kunnassa säilyvät samoin kuin muutkin perustason palveluiksi luettavat toiminnot.  Vertailuissa on todettu että Karviainen pystyy tuottamaan  palveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti eli siitä näkökulmasta ei pitäisi olla pelkoa että maakunta siirtäisi palvelut muualle.  Vihdissä on jo nyt  yksityisiä ja kolmannen sektorin järjestämiä terveys- ja sosiaalipalveluita ja potilaat sitten valinnoillaan viimekädessä ratkaisevat palveluiden säilymisen. Todennäköistä on että joillain sektoreilla tulee nykyistä enemmän tarjontaa ja vaihtoehtoja. Kokoomus kannattaa ennaltaehkäisevää terveys- ja sosiaalihuollon kehittämistä.

>

>

>     Onko Nummelan terveysaseman ahtaus ja kunto uhka lääkäripalveluiden säilymiselle?

>

Todennäköistä on että seuraavat 3-5-vuotta toimitaan nykyisellä palvelurakenteella ja siihen ajanjaksoon on jo suunnitelmia investoinneista terveysasemalle.

>

>

> Päivähoito

>

>

>     Ilmaisesta päivähoidosta vetovoimatekijänä ja perheiden arjen helpottajana on puhuttu paljon. Olisiko ilmainen päivähoito mahdollinen Vihdissä?

>

Maksuton varhaiskasvatus on Kokoomuksen pitkän aikavälin tavoite mutta tässä valtion ja kuntien taloustilanteessa se ei vielä voi toteutua.

>

>

>

> Liikenne

>

>     Turun moottoritie on pahoin ruuhkautunut ja ruuhkat syövät vetovoimaa. Mitä Vihti voi tehdä moottoritien liikenteen sujuvoittamiseksi?

>

Kolmas lisäkaista on luvassa Kehä III:lle asti lähivuosina mutta siitä pidemmällekin leveämpi väylä tarvitaan, sen eteen on tehtävä yhteistyötä naapurikuntien  kanssa vaikuttamisessa ja lobbaamisessa. Työmatkaliikenteen vähentäminen eli enemmän työpaikkoja ja etätyömahdollisuuksia omaan kuntaan. Markkinaehtoinen joukkoliikenne osaltaan tarjoaa vaihtoehtoja oman auton käytölle  kunhan huolehdimme syöttöliikenteestä ja liityntäpysäköinnistä sähköautojen lataustolppia unohtamatta.

>

>

>     Miten voidaan huolehtia siitä, että Vihti saa uuden Helsinki-Turku -junaradan varteen rautatieaseman?

>

Maankäytössä ja kaavoituksessa varautumalla sekä vaikuttamalla kaikin mahdollisin keinoin kaikissa mahdollisissa instansseissa virkamiehistä poliitikkoihin. Olennaista on saada sellaista raideliikennettä joka hyödyttää vihtiläisten liikkumista pääkaupungin suuntaan eli kaupunkirata ja asema sellaiseen paikkaan että se on vihtiläisten kannalta helposti saavutettavissa.

>

>

>

> Tulevaisuus

>

>

> 13)Millainen paikka Vihti on asua ja yrittää 2020 -luvulla?

Tulevaisuuden Vihti on metropolialueen luonnonläheinen ja moderni kasvukunta, jossa syke syntyy ihmisistä ja yrityksistä. Välittävä, vastuullinen ja uudistava.

>

>

>

>

 

KUNTAVAALIEHDOKAS 2017

Kirjoittajavieras

 

Julkaistu Länsi-Uusimaa-lehdessä  4.3.2017

 

 

Kone, kuva, kohtaaminen?

 

 

Vihdissä kuntapäättäjien pohdittavana on viime viikkoina ollut mm. liikuntapaikkarakentaminen, joukkoliikenteeseen liittyvät kysymykset ja Nummelan lentokentän tulevaisuus.  Palveluverkkoasioita on ratkottu kun on haettu Karviaiselle terveitä ja toimivia tiloja, jotka toivottavasti turvaavat palveluiden säilymisen kunnassa tulevaisuudessakin kun maakunnat alkavat päättää toimipisteiden sijainnista. Yhden kyläkoulun toiminta päättyy kun ensi lukuvuoden alusta oppilaat siirtyvät läheiseen, isompaan kouluun. Monien muiden ohella näiden samojen asioiden ympärille huhtikuussa valittavan uudenkin valtuuston päätöksenteko tulee kohdistumaan.

Äänestäjille vaalikoneet ovat yksi tapa selvittää mitä mieltä ehdokkaat eri asioista ovat. Muutamiin jo vastanneena tiedän että kyläkoulujen tulevaisuus, HSL jäsenyys, lentokenttä ja kaavoituksen painopisteet ovat ehdokkaista eroja löytäviä hyviä kysymyksiä. Mutta siitä en ole ihan varma mitä haetaan kysymällä kuntapäättäjiksi haluavilta onko lasten tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia?

Kuntavaaliehdokkaiden ja äänestäjien henkilökohtaiseen kohtaamiseen mahdollisuudet ovat jossain määrin rajalliset. Toreilla väkeä liikkuu aiempaa vähemmän ja vaalitapahtumiinkaan ei usein ole tungosta vaikka yleisöä varten niitä juuri järjestetään. Siellä missä vapaa-aikana suuret ihmismäärät liikkuvat eli suurissa marketeissa ja kauppakeskuksissa, sinne on onneksi saatu ennakkoäänestyspiste mutta ehdokkailla  ei ainakaan Nummelassa ole pääsyä lähellekään.  Painettu ja sosiaalinen media ovat lähes välttämättömiä tiedotuskanavia ehdokkaille. Näissä vaaleissa ehdokashankinta on ollut aiempaa vaikeampaa. Yksityiselämään liittyvät syyt, sote- ja maakuntauudistus ja kunnan päätöksentekokulttuuri ovat kyselyjen mukaan keskeiset syyt miksi halua kuntapäättäjäksi ei ole. Siksi soisi heille jotka ovat mukaan lähteneet mahdollisuuden aidosti kohdata ja kuulla kuntalaisia ja myös kertoa omia ajatuksiaan miten itse päättäjänä yhdessä muiden kanssa toimisi kaikille paremman kunnan tekemiseksi. Äänestäjien vastuulle jää sitten huolehtia siitä, että lähtee uurnille käyttämään oikeuttaan edustajansa valitsemiseksi.

Tiina Noro

Kirjoittaja on vihtiläinen kunnanvaltuutettu, kok

Ministeri Risikko vauhdittamassa vihtiläisten kampanjointia

Sisäministeri Paula Risikko vieraili Vihdissä Cafe Casalenissa Nummelan keskustassa 19.2. Puheessaan runsaslukuiselle yleisölle hän kertoi mm. oman hallinonalansa asioista. Poliisien palkkaamiseen on lisätty määrärahoja jotta kaikki saadaan töihin ja määrä pidetyksi 7200 tasolla. Turvapaikanhakijoiden tilanne on hallinnassa mutta pulaa on kuntapaikoista. Vihti toki on hoitanut osansa kun on tehty päätöksiä ottaa vuosittain vastaan 25-30 kiintiöpakolaista tai myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta maahanmuuttajaa.

Sote-uudistuksesta saatiin evästyksiä olla valppaana eri valmisteluvaiheissa vieden viestiä kunnan toiveista ja tarpeista mm. lähipalvelujen säilyttämiseksi niihin toimielimiin ja työryhmiin joissa asioista päätetään. Liikenneasioista ministeri totesi, että mm. Tunnin juna ja liikenneväylien parantaminen oli tuttuja asioita jo hänen liikenneministeriajoiltaan.

Paikalla oli iso joukko kuntavaaliehdokkaita esittäytymässä ja kuulemassa ministeri Risikon kannustusta kuntavaalien ajankohdan lähestyessä.

Tilaisuudesta tehtiin taltiointi joka on nähtävissä vihtikunta.com – sivuston Web-tv:ssä.

Vihdin tilinpäätös 2016 ennakoitua parempi

“Taloutemme ei ole vielä tasapainossa”

Eerikki Viljanen ja Tiina Noro muistuttavat suuresti talousarviosta poikkeavan tuloksen johtuvan kertaluontoisista eristä.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat haluavat tarkan taloudenpidon jatkuvan.

Viime viikolla valmistuneen tilinpäätösennusteen mukaan Vihdin kunnan tilikauden 2016 ylijäämä on noin 5,7 miljoonaa euroa. Tulos on paras yhdeksään vuoteen Vihdissä ja se herättikin sosiaalisessa mediassa jonkin verran keskustelua, semminkin kun tulos poikkeaa talousarviosta kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajat haluavat edetä positiivisesta tuloksesta huolimatta varovaisin askelin.

Kokoomus on valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Noron mukaan tyytyväinen.

– Kunnan taloudenhoidossa olemme pitkäjänteisesti edellyttäneet tiukkaa kulukuria ja nyt nähdään että se alkaa tuottaa tulosta. Toimintakulut laskivat 1,4 miljoonaa euroa ja silti palvelut on samanaikaisesti saatu pidetyksi hyvällä tasolla.

Joitain palveluita on supistettu, mutta esimerkiksi päivähoidon palveluiden supistuminen johtuu Noron mukaan lasten määrän vähenemisestä.

– Karviaiselle on annettu kaikki heidän tarvitsemansa määrärahat.

Poikkeama talousarviosta selitetään kertaluontoisilla erillä, kuten HUSin tilityksillä viime ja edelliseltä vuodelta.

–  Se, että erikoissairaanhoidon laskutus jäi alle budjetoidun, johtuu sekä HUSin tehokkaasta toiminnasta että kuntalaisten arvioitua vähäisemmästä palveluiden tarpeesta. Siitähän ei voi olla kuin hyvillään, vähemmän sairautta ja enemmän terveyttä.

Myös verotuloja kertyi ennakoitua enemmän.

– Itse arvostan Hannu Nummelan pitkää kokemusta ja varovaisuuden periaatetta, jota tuleekin noudattaa yhteisten verovarojen hoidossa. Lähivuosina toteutetaan suuria investointeja, muun muassa Kirkonkylän Campus -hanke sekä varaudutaan sote-uudistukseen. Vahvistuva kuntatalous auttaa näidenkin asioiden etenemisessä, Noro sanoo.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Eerikki VIljanen sanoo, että osa ennakoitua paremmasta tuloksesta ”on syntynyt meistä riippumatta, osa toimiemme ansiosta”.

– Suuri kiitos tuloksesta kuuluu kunnan henkilöstölle, joka on osaltaan kiristänyt vyötä tehtyjen säästöpäätösten mukaisesti, Viljanen sanoo ja muistuttaa, että investointeihin kuitenkin otettiin uutta velkaa.

– Eli suuntaamme on hyvä ja oikea, mutta taloutemme ei ole vielä tasapainossa.

Seuraavana haasteena onkin Viljasen mielestä päästä vahvemmin mukaan orastavaan talouskasvuun, verotulokertymä edelleen kasvamaan ja samalla säilyttää maltillisuus kustannusten kasvussa.

– Kunnan positiivinen tulos ei anna aihetta henkseleiden paukutteluun, sanoo Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Anu Rajajärvi ja muistuttaa, että tänä vuonna ei ole luvassa samankaltaisia satunnaisia eriä, kuin viime vuonna.

– Myös jatkossa Vihdin taloutta on hoidettava huolella, eikä liian löysiin ennusteisiin pidä sortua.

Rajajärvi sanoo vuoden takaisten henkilöstösäästöjen olleen kovia ja niiden toteuttamisen haasteellista.

– Demaripiirissä emme kannattaneet henkilöstösäästöjä.

Artikkeli julkaistu Vihdin Uutisissa 16.2.2017